• Post new topic
 • Reply to topic

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on May 25th 2014, 2:01 am

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg suav daws,

Hnub no kuv yuav piav me ntsis txog kev tua yus tus kheej (commit suicide) ntawm haiv neeg Nyij Pum (Japanese) ua ntu zus los raws li tsoom xib hwb Japanese tau taug xaiv qhia rau peb. Nyob rau tim cov hav zoov loj phab taw roob Fuji mas muaj ib lub zoov lawd hu tias Zoov Dab no, tib neeg ib txhia kuj ntshai tsis tshua tau luag mus hauv lub zoov no pes tsawg vim cov neeg pheej nyiam nyiam mus txo nws tus kheej txoj sia rau thaj zoov no.

Cov xib hwb hais tias txij ntua xyoo 1990 los txog 2007 mas tib cov neeg nyij pum tua nws tus kheej coob tshaj plaws. Haiv neeg nyij pum yog ib haiv neeg muaj qhov teeb meem tua tus kheej no ntau dua lwm lub teb chaws hauv ntiaj teb tab yog lawd lub teb chaws vam meej npaum ntawd lawm. Feem ntau cov Txiv Neej yog cov nyiam txo nws tus kheej txoj sia. Tsoom xib hwb hais ntxiv tias Nyij Pum muaj dab neeg hais txog kev tua yus tus kheej no los lawm ntev heev xws li tiam Samurai thiab tiam tsov rog ntiaj teb zaum 2. Thaum ub cov samurai mas yog yus swb rog thiab ua txhaum txoj cai ces yus yuav tau txo yus tus kheej txoj sia. Hos tom qab lub caij tsov rog WW2 mas yog lawd nyiam tsav nyob hoom mus tsoo yeeb ncuab vim nyob los txaj muag rau lub npe tias swb tsov rog no rau yus tsev neeg thiab tseem hwv dhau lawm.

Feem coob ntawm cov neeg Japanese (JP) nyiam txo txoj sia mas yog Txiv Neej (male) li ntawm 70%, feem coob mas yog cov laus hnub nyoog li ntawm 40-69 xyoos nyiam txo nws tus kheej txoj sia. Qhov cov laus hnub nyoog 40-69 xyoos no nyiam txo lawv tus kheej txoj sia mas vim yog teeb meem ntawm kev poob hauj lwm, tsis muaj dej num ua. Lawd tsis xav mus ua tej hauj lwm dog dig, tsis nyoo xiam piaj ces thiaj txo txoj sia tuag zoo dua ua neej nyob. Cov laus feem ntau lawv nyiam dai caj dab tuag. Kuj ho muaj cov txiv neej hnub nyoog li ntawm 20-40 xyoos txo nws tus kheej txoj sia thiab, tabsis feem ntau yog teeb meem ntawm kev tsis sib haum siab, kev chim siab tom qab sib nrauj lawm. Cov poj niam Japanese mam phem noob kawg thiab, yog lawd tus txiv tau nyiaj hli tsawg zog mas lawv yeej ua phem phem rau lawd tej txiv, xws li muab nrauj mus. Haiv neeg Japanese mas yeej muaj qhov lawv cov niam txiv tsis sib haum sib tua, tus txiv tua tus niam thiab tej me nyuam li cov kwv tij Hmoob Mekas thiab. Dua ntawd lawm mas kev txo nws tus kheej txoj sia kuj yog los ntawm kev poob hauj lwm, kawm ntawv tsis tau zoo txaj muag rau tej phooj ywg tej ntawd. Tabsis neeg Japanese ho tsis muaj kev txo nws tus kheej txoj sia vim kev hlub li Hmoob hahaha. Xyoo 2013 lub 3 hlis ntuj tas no nyuam qhuav muaj ib tug txiv neej dai tuag ntawm qab choj ze ze ntawm peb nyob no. Hos hais txog cov poj niam mas tsis tshua txo nws tus kheej txoj sia pes tsawg, kuj muaj thiab tab sis feem ntau yog hnub nyoog li ntawm 18-34 xyoos, poj niam tuag feem coob mas yog tim kev tsis sib haum siab, muaj kev chim los ntawm kev tsis sib haum siab ntawm nws thiab tus boss, los yog within nws faimilies. Cov poj niam no mas lawd nyiam dhia tsev tuag los yog nce mus tej qho siab dhia tuag nkaus xwb.

Suav tau hais tias Japan yog ib lub teb chaws uas tib neeg txo nws tus kheej txoj siab coob kawg nkaus li. Txhua xyoo yeej muaj neeg txo nws txoj sia ntau tshaj 30,000 leej. Piv txwv li xyoo 2011, cov tib neeg txo nws tus kheej txoj sia muaj txog li ntawm 30,513 leeg. Feem ntau lawd cov nyiam txo nws tus kheej txoj sia no mas yog cov neeg nyob hauv nroog loj xws li lub nroog Tokyo, Osaka thiab Kanagawa.

Raws li xib hwb qhia mas teeb meem loj ntawm qhov lawv nyiam txo nws tus kheej txoj sia mas zoo li no:

1. teeb meem ntawm kev poob hauj lwm.
Thaum cov japanese no lawd poob hauj lwm lawm mas nws chim heev piv li tias nws yog ib tug boss los yog head ntawm lub tuam txhab ntawd es muaj lwm tus hloov nws es nws tau mus ua txoj qis qis mas nws chim thiab zoo li txaj muag heev ces thiaj nyiam txo nws tus kheej.

2. Vim lawd muaj txoj kev cai qub uas yog tias tau ua tej yam dab tsis raws siab xav/zoo tsis heev, swb tsov rog tej ntawd ces yuav tsum tau txo nws tus kheej txoj sia puag tiam Samurai ntawd los lawm ces txoj cai no cog nruj rau lawv haiv neeg lub siab lub ntsws lawm. Piv txiv li peb hmoob, yog leej twg tseem have sex rau nws cov neeg txheeb ze (incest) thiab ces tuag zoo dua ua neeg nyob vim rhuav tej laus lub koob lub meej thiab txaj muag dhau heev lawm.

3. Kev tsis sib to taub, kev economic poob qis txhua yam teeb meem ntawm cov neeg Japanese lawd tsis sib share thiab sib pab txhawb zog. Piv li tias koj teeb meem ces koj daws koj, kuv li teeb meem ces kuv daws kuv yog li ntawd thaum ib tug neeg twg nws tws kev ces thiaj kawg rau lub tua nws tus kheej. Neeg Japanese lawd nyiam nyob ywj pheej heev, kuv tsis nug koj, koj tsis nug kuv tab yog nyob sib npuab tsev kiag xwb.

4. Haiv neeg JP lawd saib lub meej mom yog ib qho tseem ceeb tshaj txhua yam tag nrho, yog li ntawd thaum poob lub meej mom lawm ces tuag zoo dua.

Tam sim no tseem hwv JP thiaj muaj lub tuam txhab pab cov neeg muaj teeb meem rau fab kev poob hauj lwm (unemployment), kev lag luam poob qis (economic recession), kev nyuaj siab nyuaj ntsws (depression), thiab tsev kho mob rau cov muaj mental problem.

Muab xav rau peb Hmoob mas tseem tsis tau muaj cov txo txoj sia coob li no thiab feem ntau yog txo txoj sia rau kev hlub ntawm tsoom nkauj nraug uas tsis paub tab xwb. Tsis tau muaj teeb meem txog kev poob dej num, kev noj haus tej no. Peb Hmoob txawm yuav txom nyem los peb sib pab, sib txhawb siab, koj muaj koj pub kuv noj, kuv muaj los kuv ho pub koj noj kom suav daws nyob taus. Qhov no neeg Japanese yeej qhua txog lwm haiv neeg uas lawd coj li peb Hmoob no thiab tam sim no lawv tab tom xyaum. Kuv piav ib qho me me ntxiv tias tiag tiag mas lub teb chaws Nyij Pum no yeej tsis muaj leej twg yuav txom nyem thiab tuag tshaib taus li vim 100% haiv neeg Japanese paub ntaub ntawv tag nrho, thiab vim government yeej muaj kev pab zoo rau lawd cov pej xeem. Piv txwv li cov hauj lwm qis qis uas neeg Japanese twb tsis kam ua ntawd lawm mas ib hlis twg twb tau nyiaj hli li ntawm $ 1000 USD tawm mus rau $2000 USD yog li ntawd yeej txaus noj txaus siv ncav lwm lub hli lawm, cov tsis muaj kev kawm siab thiab cov ib nyuag txom nyem los government yeej provides tsev pheej nyig rau nyob thiab tsis muaj tax rau them, tabsis qhov lawd nyiam txo lub txoj sia no ma ntshe yog tim txoj kev cai sumarize no nyob ruaj rau hauv lawd lub siab thiab ntshai yog tim lawv saib rau lub meej mom tseem ceeb dua nyiaj txiag huv si lawm. What a FaceWhat a Face

Ua Tsaug Ntau!
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on May 26th 2014, 1:10 am

Nyob zoo tij Tas Lauv, zoo siab thiab ua tsaug ntau uas koj tuaj piav neeg Zij Pee lawv lub neej pub 3 tau mloog os.

Luag tias " 1 rab teb 1 tsa txuj" no ces yog li no lawm tiag, kuv mas txawm phem, zoo, muaj, pluag, nyuaj siab npaum twg los yuav tsis kam tuag yooj yim li cov Zij Pee no li nawb, vim tseem tsis tau tsim tau tej yam dab tsi zoo los sis muaj nqis 6 lub ntiaj teb no hmov tshua, tsis tau tsim nyog tuag kiag, twb tsis hais txo yus tus kheej txoj sia nav tus nyuag ntsaum nab plev xwb twb mob yus lawm nav hehehehe. 1 qho ntxiv mas tseem tsis tau laib ntau lub nqa mus show 6 Nyuj Vab Teem saib lol!lol!lol!lol!lol! yam tsawg kawg mas thaj tsam li 10 lub tej mas tuag los lam lauj hehehehehehe lol! lol! lol!Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on May 26th 2014, 9:51 am

Nyob zoo Kwv Nraug Cuam. Yog li koj ua kwv hais kawg. Txoj sia no muab nyiaj muab kub muas tsis tau vim nws tsis muaj muag pem tej taj laj. Tab sis lawd cov neeg no xav txawv txawv li ntawd.Very HappyVery HappyVery Happy
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on May 27th 2014, 1:17 am

Xyov li lauj bro Tas Lauv ua cas cov Zij Pee no lawv yuav muaj tus cwj pwm txawv ua luaj ne??? ua cas lawv yuav tsis muab yus txoj sia saib muaj nqis kiag li ne???, tej zaum yuav yog li koj nqi lus tias: lawv tsis tshua sib hlub, sib pab, nyob tog vaj tog tsev los tsis sib xauj, tsis nyiam mus cuam tshuam lwm tus li teeb meem, yog nyias teeb meem ces nyias daws nyias no lawm ntag pob bro, kuv xav tias nqi no yeej yog 1 qhov lawm thiab nawb, vim thaum muaj teeb meem lawm ces yus tas kev tsis muaj tus pab teeb meem nyuaj li nyuaj tsis muaj tus txhawb dej siab, sab laj, tawv tswv 8 ces xav tsawg zaj los tws kev tag ces thaum no kawg tuag xwb thiaj li tag teeb meem mus nov kuv xav os, hehehe hos lwm yam xws li Samurai li koj hais los yeej yog 1 qho teeb meem lawm thiab nawb.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on May 27th 2014, 10:25 pm

Hais txog Nyij Pum lawv tej social security, social welfare thiab health care mas zoo kawg tiag. Luag ntshai tsam neeg raug mob, rau tua thiab raug li ub li no tuag kawg, tabsis xyov cas lawv ho nyiam commit suicide no tiag. Hais txog kev nyiam huv nyiam zoo thiab ua dab tsi los tab xab tib ua kom zoo tshaj plaws mas ntshai yuav swb lawv haiv neeg Nyiv Pum no lawm. Tab sis ib haiv neeg twg no ces yeej muaj qee qhov phem tsis ntxim nyiam thiab mas.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on May 27th 2014, 10:46 pm

Kwv Tas Lauv Vwm

Hai txog tej welfare thiab social thej nov ces nyob rau USA muaj zoo heev tsi tag li lo tej medical lo muaj tej nov ma lawv pab rau yim neeg ua muaj tub kis meme yog loj lawm ma lawv ho tsi pab. Medical ma yog leej twg muaj mob lawm es si muaj health care ces yus yuav tau mus apply lawv cov medical lo pab them nuj nqi os. Peb cov Hmoob ma noj nyiaj welfare coob xwb ma, tam sim nov es noj tsawg lawm xwb.

Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on June 1st 2014, 9:50 pm

Nyob zoo tij Tubzoonraug & Tas Lauv Vwm, zoo siab ntau 6 neb 2 tug ua tij cov lus tham os.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on June 1st 2014, 10:27 pm

Kwv Nraug Cuam thiab kwv Tas Lauv Vwm, zoosiab 6 neb 2 leeg thiab os.

Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on June 3rd 2014, 11:59 am

Very HappyVery Happy Kuv zoo siab rau neb cov lus sau thiab os nkawd. Very HappyVery Happy
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on June 3rd 2014, 3:45 pm

Kwv Tas Lauv Vwm thiab Kwv nraug Cuam,

Zoosiab rau neb 2 leeg thiab os. Nyiaj Poom cov ntxhai ma ntxim li lawv nyiam ua stripper(liab qab) kawg li thiab os.

Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on June 3rd 2014, 6:57 pm

Nyob zoo os tij Tubzoonraug & Tas Lauv, saib raws li hauv tej movie mas Nyij Poom cov ntxhais yeej zoo nkauj kawg thiab nyiam ua movie liab qab kawg li.

Tij Tas Lauv: koj yuav tau ua tes taw miv nyas nyiag kev mus saj 1 zaug seb zoo li cas ua ntej yuav rov qab laiv??? es thiaj paub los piav qhia kuv hos seb khoom puas zoo 1 yam li 3 cov ntxhais hmoob hos??? hehehehehe j/k.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on June 3rd 2014, 8:32 pm

Haaa, tsi tag yeej kiag li os Brother, ib ntsi ces xav txog lig lawm laiv, saib cov kom txhob muaj kab mob HIV nkau xwb ma.

Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on June 4th 2014, 1:56 am

Nyob zoo 2 tug, Very Happy
Nkawd, kuv tsis tau mus sim ua dua ib zaug li thiab os. Hnov cov phooj ywg los tsuas piav tias ntawm lub district peb nyob no muaj ib qho chaw mus ua nkham no thiab tiag. Tab sis tus nqi ua nkham teb chaws no kim heev. Them tus nqi rau nws thiab, nqi hotel+massage mas raug ntau nawb. Raug li ntawm $500-$1000 kuv thiaj tsis mus. Ua tag khuv khuv xim nyiaj li, lwm hnub mam los ua tim nplog teb xwb thiaj tau ntau haha rau qhov $100 USD no twb ua tau coob tus lawm hehehe.

Thaum neb piav li no lawm kuv yuav share me ntsis information txog prostitution nyob teb chaws no rau neb tau paub thiab. Thaum kuv tseem nyob tim Nplog kuv pom Japanese tej pornography mas kuv yeej xav li neb thiab, yeej xav tias ntshe nyob Japan yuav muaj prostitution thiab prostitute coob heev no. Tab sis tiag tiag tsis yog li ntawd. Japanese government muaj tsab cai txwv tsis pub muaj prostitution, nightclub thiab lwm yam uas yuav ua ib qho attraction rau tib neeg ua plees ua yig, lawv tus cai nruj heev. Yog li ntawd nyob Japan no thiaj tsis muaj prostitution ntau xws li nplog teb thiab Thaib teb. Thaum Japanese Gov't tsis pub muaj chaw ua niam ntiav thiab tsev tsaj qab tej no lawm ces muaj ib txhia Japanese nyiag ua lawm xwb. Lawv ua lwm yam ntis ntsej muag xws li: restaurant thiab massage tej no tab sis nyob rau sab hauv ces lawv yeej nyiag ua tej kev sib daj dee no thiab. Thaum koj mus massage lau los sis mus tej chaw noj haus mas thiaj muaj ib co hluas nkauj tuaj ua hauj lwm rau hauv ces yog sib tham haum mas thiaj tau deev lawv xwb. Yog li ntawd cov hluas nkauj uas tuaj ua hauj lwm rau tej chaw no mas feem ntau yog cov poj niam uas tau ua porn star hauv tej movies vim rau qhov thaum lawv tawm tsis ua movies lawm ces tej company luag pom thiab paub cov neeg no tej pab vav (background) ces luag tsis txais lawv ua hauj lwm li cov neeg normal lawm, thiab lawv cov no ib txwm mus ua porn tau nyiaj ntau ces lawv tsis xav mus ua tej hauj lwm normal sab nrauv lawm ces thiaj mus ua tej hauj lwm xws li massage, hliv dej cawv thiab prostitute service lawm xwb.

Tsis tag li ntawd nyob rau Japan no lawv muaj ib tsab cai lub npe hu tias: sexual harassment no los tswj cov neeg thiab, yog li ntawd tab yog koj mus nrog cov mej cab no tham thiab yuav deev lawv los yeej yuav tsum tau respect lawv heev, nrog lawv sib tham zoo zoo yog lawv kam mas koj thiaj ua tau, yog lawv tsis kam mas koj ua ces koj raug nyob nkuaj thiab xwb.

Cov VCD, DVD or VDO SEX uas nej pom neeg Japanese ua no mas yog muaj ib co neeg mus nyiag yees rau lwm lub teb chaws mam coj los muag hauv Japan no thiab xa muag tawm teb chaws xwb. Hauv Japan no lawv tsis pub muag cov pornography no tso tshav lug tom tej taj laj li tim nplog thiab, yog yus xav yuav mas yus mus txog tom lab CD ces mam mus nug lawv ces lawv mam thau los muag rau yus xwb.

Cov neeg ua cov Sex Movies (pornography) no mas yog ib pab Mafia lawv hu tias: Yakuza. Cov Yakuza no mas thaum ub yog Mekas tuaj qhia lawv ua, nyiam no pab neeg no tseem muaj coob kawg nkaus li. Thaum ub pab Yakuza no txoj hauj lwm yog tua neeg npog nroj ntsuab, tub sab tub nyiag yuav luag nyiaj, ua lag luam txhaum kev cai. Tab sis tam sim no cov Yakuza no hloov los ua cov adultery films no muag, nyiag ua luam yaj yeeb, ປອມ ua neeg pej xeem ua lag luam tso nyiaj hauv Bank yuav paj los sis yog tias ua lag luam qiv txais nyiaj rau neeg thuaj pais, lag luam muag-yuav av (immoveable), ua lag luam massage service, hotel service tej no. Lawv cov neeg no muaj network ntau thoob plaws Japan thiab lwm lub teb chaws, yog li ntawd tseem fwv Japan thiaj txov lawv kom tu noob nyuaj kawg nkaus li. Muaj ib txhia tub ceev xwm thiab government officials tseem mus koom tes nrog cov mafia Yakuza no thiab mas thiaj ua rau lawv txov cov mafia no nyuaj kawg nkaus. Ib qho ntxiv mas cov mafia Yakuza no muaj nyiaj ntau heev, lawv muaj zog heev li. 2/3 xyoo dhau los no tseem hwv Japan thiaj tso lawv cov tub ceev xwm mus ntxias dag cov mafia tias lawv mus tuav tes cog phooj ywg nrog pab yakuza no, qhov tseem fwv ua li no mas yog vim lawv xav mus nyiag kawm thiab soj ntsuam saib cov yakuza no lawv ua lawv tes dej num zoo li cas, lawv muaj organization tuab thiab muaj network ntau npaum cas xwb. Rau qhov tseem hwv muaj lub hom phiaj yuav rhuav tshem cov mafia no kom tu noob mus. Tom qab lawv mus tuav tes li ntawd tag thiab paub txog cov mafia no kev ua hauj lwm lawm ces nyuam qhuav tsis ntev no cov tub ceev xwm tseem hwv hiaj rov mus thim thiab hais rau cov yakuza tias lawv tsis ua phooj ywg nrog cov yakuza no ntxiv lawm vim tseem fwv yuav pib ua lawv tes dej num rhuav tsem pab mafia no.Hais txog kab mob HIV AIDS (AIDS infection) mas raws li xab thib tib (satistic) xyoo 2012 hais tias: Nyij Pum muaj cov neeg kis kab mob HIV li ntawm 12.648 affraidaffraidleej, hos cov twb rais ua AIDS lawm yog 5,799 leej thoob plaws Japan. Feem ntau yog kis los ntawm kev sib deev (sexual intercouse of transmission) 53.03%. Yog li ntawd muab xam los kuj tseem tsawg heev, rau qhov Japan muaj pej xeem tas nrho li ntawm 135,000,000 leej. Thaib thiab Nplog tseem muaj cov kis HIV coob dua Japan yog muab xaj liaj rau cov taub hau pej xeem.

Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on June 5th 2014, 10:49 pm

Nyob zoo tij Tubzoonraug Tas Lauv Vwm,

Tubzoonraug: yog kuv mas txawm phem thiab zoo los yuav tau mus sim 1 nkua ua pab vav xaj tseg thiaj tsim nyog nawb, yog yus ho ntshai no los kawg looj hnab xwb tiag hehehehe, tsis li ces mus thws saib xwb los yeej zoo siab lawm lol!lol!lol!.

Tas Lauv Vwm: yog kim npaum koj hais no ces tsis khws lauj, 500-1000 nyiaj ces yus cov niag pluag no twb khwv tsis tau ntau npaum ntawv los tuav ntawm tes las as, yog siab tsis kheev ces kawg them li 200-300 tej es thws saib xwb las las hehehehe. Ua tsaug 6 koj ua tij cov lus piav pub wb mloog os.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on June 8th 2014, 8:41 am

Tsis mus nawb bro. Hauv cov tsev noj haus, chaw sib daj dee no tsis safe kiag nawb. Tsis ua zoo raug yakuza muab caum ncaws, thiab txiav ntiv tes ntiv taw ntag hos koj hehehe. Kim dhau lawm, khwv ciaj khwv tuag tsis txaus yus niag kwv noj ib pliag ces yog tej no ntag mas. $500-$600 no tej zaum tsawg rau lwm tus tab sis kuv mas khwv tsheej xyoo twb tsis pom li.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on June 8th 2014, 9:48 am

Haaa, yog lawm os kwv Tas Lauv Vwm,

Yog li koj hai ces lawv lub tebchaws zoo heev li os. Nyob rau USA ma lawv muaj kubtsev niam ntiav ma, tab si luag muaj ntau ntawv os. Cov neeg tuaj ua lo si sib deev ntawd ma yog cov nom tswv xwb, ib hmo twg ma raug nyiaj 2/3 phav xwb hov, yog li no ma cov neeg txom nyem li kuv tus nov lo khwv ib lub hli twb tsi txau mus pws ib hmo na. haaaaaaaaa.

Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on June 8th 2014, 10:03 am

Lod tij Tubzoonraug, tsis hais lub teb chaws twg li cov mus ua nkham li ntawd yeej yog cov nom tswv muaj nyiaj ntau thiaj mus ua taus xwb yom. Peb ces puam chawj os, tos ntawv lwm tiam yug los seb puas muaj nyiaj mus ua tau li luag.
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on June 8th 2014, 7:23 pm

*Tas Lauv Vwm wrote:
Tsis mus nawb bro. Hauv cov tsev noj haus, chaw sib daj dee no tsis safe kiag nawb. Tsis ua zoo raug yakuza muab caum ncaws, thiab txiav ntiv tes ntiv taw ntag hos koj hehehe. Kim dhau lawm, khwv ciaj khwv tuag tsis txaus yus niag kwv noj ib pliag ces yog tej no ntag mas. $500-$600 no tej zaum tsawg rau lwm tus tab sis kuv mas khwv tsheej xyoo twb tsis pom li.

hahaha bro qhov kuv hais sauv mas yog lam hais kom txaus luag xwb os, yog kim npaum ntawv lawm ces cia yuav zaub 6 yus pab nyuag niam tub noj 1 tsam tsaus ntuj ces kav tsij siv zog ntsos 6 yus niag pog xwb ces KO lawm mas, thaum khoom thiab muaj caij ces mam nce mus pem yaj sab mus noj cov zaub iab hmoob pev xwb qab dua thiab thiaj tsis poob nyiaj, qab los qab, fresh los fresh thiab noj dawb noj do xwb nas koj hehehehe.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on June 8th 2014, 7:28 pm

Twb tsis hais txog pua-phav $ nav, 30,000kips xwb los twb tsis muaj nyiaj mus ua lawm thiab hos kuv na, hehehehe. Ntawm kuv nyob no mas muaj cov poj Nyaj Laj & Pub Thawj mas yog 30,000kips/1nkham xwb los kuv twb tsis niam muaj nyiaj mus sim 1 nkua li thiab tiag, yus xav tias cia coj mus yuav 3 taig fawm noj ntshe twb kav yus 1 hnub lawm no ces tham niam muaj cuab kav mus sim li tiag nkawv hehehehe.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on June 9th 2014, 12:15 am

Yog li koj tus ua kwv hais mas. Tab sis tseem muaj cov 30,000 kis thiab laid yom. Nram Vieng no tsis muaj kiag li lawm nawb bro, ib ດອກ twg mas yuav tsum raug li ntawm 150,000 KIP nce mus xwb. Xyoo 2012, kuv ib tug npawg los USA los coj kuv mus nkham, hmo ntawd ua rau yawg poob nyiaj ntau tas tas, yawg mas luag tsis luag li. Qhov poob nyiaj ntau mas kuv xaiv dhau lawm, coj ib tug los ua ib ດອກ tag xwb ces zoo li niag pog ntawd tsis zoo nkauj li lawm no tiag, thaum nyob hauv nightclub mas zoo nkauj kawg tiag, tabsis cab los txog hauv hotel mas lam ua neeb nqis hiav lawm xwb, ua tag mas hnov muaj ib niag ntxhiab tsw tsw phem rau yus na koj. Hmo ntawd kuv kam ua 3 tug nkaus thiaj kaj ntug nes, 2 tug ua ntej ces ua ib leeg ib ດອກ xwb muab nthiab khiav lawm vim zoo li tsis zoo nkauj, tus thib 3 thiaj kav ib hmos kaj ntug mas kuv tus npawg tuaj dab ros tiag tiag. Yawg thaub tuaj ib tug kaj ntug plaws. Hmo ntawd yawg muab 1,500,000 kip rau kuv ua nkham, seem li cas kuv yuav kuv no nes, ua nkham heev dhau lawm, thaum kawg tshuav 150,000 kip rau kuvv noj fawm sawv ntxov xwb, hahahalol!lol!
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on June 9th 2014, 1:26 am

Hahahaha koj mas tsis dog dig kiag thiab nawb yom bro Tas Lauv, hahahahaha.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on June 11th 2014, 9:54 pm

2 tub kwv, yog cov tebchaws vammeej li hai ntawd ma luag yeej saib xyua zoo kawg li nawb. Nyob rau USA ma lawv muaj chaws ntau heev li os, tab si yog tsi legal ma luag nte kawg li thiab os.

Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on June 12th 2014, 1:53 am

Nyob zoo brother Tubzoonraug,

Yog li koj hais mas, kuv thiaj pom tias nyob teb chaws vam meej mas luag muaj social security zoo heev. Brother, lub teb chaws USA koj nyob ko tsis txom nyem kev noj haus li ces ua rau peb ib txhia Hmoob tsis ceev faj txuag yus lub cev li yom. Lawv noj tsau plab ces tos nco xwb luaj phawv lawm. Kuv xav tias yog luj zaub mov noj kom haum no lub cev haj yam zoo vim muaj noj haus txaus ces ua rau yus lub cev du dais. Tab sis lawv muab noj ntau zog lawm ces ua rau lub cev ho tsis zoo lawm, thiaj muaj muaj ntshav qab zib thiab cancer tej no.

Ib qhov example mas nyob Japan, tsawg zaus uas koj yuav pom ib tug neeg rog thiab tsis zoo nkauj tsis zoo nraug, vim lawv txawj luj mov noj, lawv yoo dab ntub heev rau qhov lawv sib zog ua num heev. Yog li ntawd ua rau cov Japanese yuag thiab zoo nkauj zoo nraug yuav luag txhua tus li.
Tam sim no los kuv yeej pib puag ib hub roj lawm thiab ov, kuv yeej ceev faj kev noj zaub noj mov kawg, tab sis qhov kuv rog no mas ntshe yog tim ກຳມະພັນ (bloodline) ces thiaj rog li ntawd ho. Rau qhov kuv txiv yeej rog tsim tsawv.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on June 12th 2014, 5:24 am

Kwv nraug Cuam yeej yog lawm thiab, nyob rau lub tebchaws Vammeej li USA, cov ntxhai Hmoob ma raug cov hlua laib thiab cov ntxhai Laib ntxia coj mus hau yeeb hau tshuaj mus ua niam ntiav, yog tus tub tus ntxhai twg koj pom muaj tattoos lawm ces cov ntawd puav leej yog neeg tsi zoo ntau xwb os.

Nyob tim USA nov ma nim nov cov pojniam mus ua niam ntiav liab qab nyob rau hauv luag tej chaws ma suav tsi txheeb lawm. Tam sim nov tseem muaj ib rooj lug lo yog suing in court. koj mus ntau "Hmong porn" koj mus looks hauv qab Hmong part1 through Hmong part 7 muaj ib tug poj niam Hmoob ua teacher, nws yog tus mus ua li ntawd thiab.

Tus nov, koj mus hauv google koj type li kuv hai ntawd koj thiaj li pom,

https://www.youtube.com/watch?v=rW7p1TYZSCI


Nov yog thaum mus sib hai hauv tsev kawm ntawv mus qhia rau tus thawm coj nyob rau tsev kawm ntawv.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Davdub
Davdub
member
member

Registration date : 2009-12-19

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Davdub on June 13th 2014, 7:26 pm

Brother, tus poj niam nov ma nws ib txwm tsi nyiam nom tsi nyiam tswv, nws hai txog VP, hai txog Dr. Tony Vang, hai txog VP lub tsev kawm ntawv Vang Pao elementary thiab. Nom pov kuj tsi hai txog nws tab si nws cov nus Hmoob xeem Vwj tsi txau siab rau Nom Pov, vim Nom pov hai kom Xaiv nplooj (blooj) lawv tso Vaj tswv Cim ob tug tub lawv ntej lo ntau sab heev ces nom pov thiaj li tau hai yuav tuas ob tug police nyob rau Phone Savahn xwb, ces lawv cov Hmoob ua mus nrog Laotian Leader ua partner ntawd tsi zoosiab rau Nom pov, ces lawv tseem foob nom pov lawm.

Thaum tus pojniamnov tuaj hai lus pab rau tog mus koom tes rau Lao Leader ces nom pom thiaj li find out tus pojniam nov ua ib cov duab liab qab muag yuav nyiaj ces thiaj li cov cov duab liab qab ntawd mus rau hauv School District es daim video koj pom ntawd ces yog TV 30 News hnug nws, thiab Nom Pov. Hos kab link hauv qab ma yog cov duab liab qab ua lawv mus copy lo tso rau hauv youtube. Teeb meem ma yog li ntawd xwb os.
Vang Pao Elementary School

Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on June 14th 2014, 2:37 am

Nyob zoo bro Davdub, raws li koj hais mas yog tus muam ntawv xub tsim teeb meem rau Nom Pov lawm no puas yog??? ntshe ho yog li koj hais ko no xwb lauj! yog li ntawv lawm no mas tsis paub hais li lawm thiab lauj, kawg nyuj ua nyuj thauj nees ua nees ris xwb ces puam chawj lauj hehehehe.

Ua li raws li koj ua tij xav ne tus muam ntawv puas yog tus nyob hauv daim movie liab qab ntawv thiab???Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on June 14th 2014, 2:38 am

Bro, GVP lub tsev kawm ntawv no muaj hmoob kawm xwb los muaj lwm haiv neeg kawm ntawv hauv thiab os??? ua tsaug koj share pub peb saib os.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Davdub
Davdub
member
member

Registration date : 2009-12-19

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Davdub on June 14th 2014, 8:03 am

 • Kwv Nraug Cuam & Kwv Tas Lauv Vwm.
 • Kwv Nraug Cuam, hai txog tus muam ntawd ma yeej yog nws tsim teeb meem ua ntej lawm Nom Pov mam li piav nws lub neej tom qab
 • hai txog cov duab liab qab ntawm tus muam ntawd ma, peb saib xwb ces yeej yog nws lawm, tab si nws hai tias tsi yog nws, txawm li ca lo luag cov neeg professional luag saib xwb, yog thiab tsi yog los luag cov Lawyer mam li qhia hai tias yog lo tsi yog, txhua yam nyob rau ntawm lawv xib teg lawm ces lawv mam li txiav txim Yes/ NO.

 • Hai txog GVP lub tsev kawm ntawv ma, tsi yog Hmoob qhia ntawv, tsi yog Hmoob lubtsev nws yog Public school, nws yog American lub tsua yog tso GVP lub npe=(be) rau xwb os. Tsi tag li los muaj many Hmong Teachers taught in the Fresno Unified School District


Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on June 14th 2014, 10:50 am

Hais kawg lawm mas lub tsev kawm ko na.
Davdub
Davdub
member
member

Registration date : 2009-12-19

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Davdub on June 14th 2014, 11:03 am

Kwv Tas Lauv Vwm, lub tsev kawm ntawv nov zoo li muaj 700 tawm leej thiab muaj grade 1 txog rau grade 6. Kuv twb yuav mus ua lawv tus thawj qhev tab si ma kuv muaj ntsi ntshai ib ntsi tus principal lim lim hiam ces luag used yus zoo li tus slaver xwb es kuv thiaj li lam nyob rau tom kuv qhov. Qhov position ntawd yog Supervisor txog rau tus vaj tus tsev, kho vaj kho tsev. Qhov kuv tsi mus sib txeeb txoj hauj lwm ma vim lub tsev kawm ntawv muaj txog 2/3 floors, lo yog ntau xab ces kuv laj laj thiaj rooj tiaj tog ces kuv thiaj li tsi mus nrog lawv sib txeeb ua xwb.

Vang Pao Elementary, nia ntawm nov

Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on June 17th 2014, 9:18 pm

Ua tsaug koj share pub wb saib os bro. GVP lub tsev no yeej zoo nkauj kawg li lawm os.

Hahaha bro, txawm ua qhov twg, ua txoj hauj lwm twg los yeej zoo, tsuav muaj kev kaj siab xwb ces zoo lawm os bro.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Davdub
Davdub
member
member

Registration date : 2009-12-19

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Davdub on June 17th 2014, 10:09 pm

Yog lawm ma Brother, tej vaj tsev nov ma yog leej twg muaj txiaj ntsig thiab muaj koob muaj npe ces luag thiaj li kam muab lub npe tso rau os.
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on June 17th 2014, 10:19 pm

Yog mas bro, tus principal ntawm GVP lub tsev no yog Hmoob Los Meskas os???Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on June 18th 2014, 8:33 am

Bro Tubzoonraug, qhov twg yuav ua rau yus tsis mob hlwb ces ua txoj ntawd xwb os. Ua cov hauj lwm mob mob hlwb tau nyiaj ntau los zoo li tsis muaj kev zoo siab li na. Bro Tubzoonraug, kuv mas ib txwm kuv yeej tsis xav mus ua hauj lwm rau luag yuav nyiaj hli li tiag, yog yus txhob txom txom nyem thiab yog yus muaj zoo tswv yim mas xav ua hauj lwm self-employment xwb tiag.
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on June 19th 2014, 7:58 pm

Nyob zoo bro Davdub & Tas Lauv, yog mas ua txoj twg yooj yim thiab kaj siab tsis mob taub hau ces ua txoj ntawv xwb zoo dua os.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Davdub
Davdub
member
member

Registration date : 2009-12-19

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Davdub on June 19th 2014, 9:17 pm

Kwv Nraug Cuam thiab Kwv Tas Lauv Vwm,

Yog lawm ma, hauj lwm ces xaiv txoj yus nyiam thiab luag tsi cem yus heev xwb ma. Kuv li lo kuj nraug Principal lawv cem kawg nkau li thiab os. Kuv lo tsi zam lus li thiab, vim tus poj niam dub mix dawb ntawd ma siab phem heev thiab harassing (yog hai lus saib tsi tau thiab lam tau lam hai lus rau yus) ua phem rau kuv kawg nkau. Kuv lo tsi zam nws li lawm, kuv yeej tsi respected nws li thiab tiag vim tus ntiav tsi yog nws ntiav kuv yog school ntiav kuv thiab ntiav nws lo ua hauj lwm ua kes xwb.
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on June 20th 2014, 12:18 am

Yog mas bro, txoj hauj lwm twg yooj 8, kaj siab, thiab ywj pheej 6 yus ces lam ua txoj ntawv, txawm tau nyiaj ntau tsawg los tsis ua cas. Yog ua hauj lwm es tus loj coj phem, coj nruj li ko mas yeej nyuaj nawb bro. Yog nws phem, tim nws tiag ces tsis ntev nws yeej mag ncaws tawm lawm os.

Any ways, koj tus me mos ab sauv cas yuav pw tau ntxim hlub ua luaj li os bro!!! hehehehe kuv mas laj ntsia dhau li lawm laiv bro, yog nkag tau mas yeej nkag plho mus nrog nws pw kiag hauv li lawm lauj, ntshe sim neej no yuav lom zem thiab muaj ceem tshaj plaws li os bro aw hehehehehehe.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on June 20th 2014, 2:17 am

brothers, tus ntxhais no siv nyog lawm nawb. Hais nws kam no lwm hnub cia peb 3 leeg no mus nrog nws tham ib zaug los pod?
Davdub
Davdub
member
member

Registration date : 2009-12-19

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Davdub on June 20th 2014, 10:36 pm

2 tub kwv, zoo li cov ntxhai nov nyob rau ThaiLand lo yog Laos li os, lawv nyob tom FB hov, yog cov ntxhai khwv noj ntawm bottom.

https://www.facebook.com/ywjkojsiab.kiag?fref=photo
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on June 24th 2014, 3:27 am

hahaha, yog laus yom. Khwv nyiaj nyuaj dhau lawm os nkawd, yog kuv lam yog poj niam thiab yug los lub cev zoo, ntsej muag zoo li no mas kuv yeej kawg ua txoj xwm ntawd xwb thiab os. Yug los txhaum ua txiv neej lawm thiab ho tsis zoo nraug, tsis muaj zoo tswv yim ces thiaj siv zog mus tsoo tawm hws lug los tsis txaus noj li. Nyob li cov mi ntxhais no mas nyob dawb xwb tiag, lawv tau noj qab hnav zoo, tseem muaj kev hlub zoo zoo thiab, cas yuav tsim nyog kawg nes.Very Happy
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on June 24th 2014, 3:32 am

Brothers, ntsia zoo li siv effects/photoshop xwb sub as, txawm li cas los yeej zoo ntxim hlub kawg thiab mas yom.


Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej 12110
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on June 24th 2014, 3:22 pm

Kwv Tas Lauv Vwm, nws yog li koj hai kawg, yog thaum koj mus dhiav tus neeg ma tej zaum yuav dhiav tsi tau thiab vim cov duab nov ma yog makeover lawm xwb os.

Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on June 25th 2014, 12:43 pm

Yog li koj hais mas tij Tubzoonraug,

Xyoo 2008 kuv rov mus pem Xeev Khuam pem bro Nraug Cuam nyob pev ces kuv txawm mus tham ib tug hluas nkauj tom thaj cauj. Ua ntej ntawd mas kuv yeej nrog nws tham xov tooj lawm, npaj siab tias mus pev ces ສວຍໂອກາດ mus tham nws ib zaug thiab ntag no. Nws muab 2-3 daim duab xa rau kuv mas nws zoo nkauj thiab ntxim nyiam kawg tiag, cav ua rau kuv cia cia siab thiab. Thaum mus txog pem xeev ces tom thawj peb mus noj kuv niag txiv ntxawm tshoob tim Thaj Cauj ces kuv thiaj mus pom. Mus txog hu xov tooj tias kuv tuaj txog ntawm lawv zos lawm no, nws thiab nws niag niam hluas me me caij ib lub luv cav tuaj xyuas kuv no, thaum tuaj txog kuv twb tsis paub nws li hahaha,lol! nws tsis zoo li tus hauv daim duab na bro. Kuv thiaj paub tias cov hluas nkauj nyiam no mas dag li dag xwb, cov duab ntawd lawv kho rau xwb. Kuv tsis nyiam tus hluas nkauj ntawd ces kuv txawm tham nrog nws li ntawm 10 nas thi xwb ces kuv dag tias kuv npaj yuav ua hauj lwm es tsis khoom, ib chim khoom tso mam mus xyuas nws ces nws txawm mus lawm. Tab sis hmo ntawd muaj ib tug hluas nkauj nyob ze ze ntawd tuaj nrog peb noj tshoob mas zoo nkauj tas zog li. Hmo ntawd kuv tau tham tus hluas nkauj no ib hmos thiab muaj siab kawg nkaus, kuv tus kwv yau kiag kuv ntawd mas ntshai tsam niag pog ntawv thiab kuv wb tau plaub kawg nkaus li. Nws zoo nkauj kawg nkaus li, tab sis yus muaj poj niam lawm ces ua siab tso cia lawm xwb. Tsis muaj sijhawm ntau ces wb tham 1 hmos hmo noj tshoob ntawd kaj ntug, tham ib pliag ces peb los lawm. Los txog nram Vieng nws tseem hu tuaj ces muaj ib zaug kuv poj niam txais tau, poj niam chim siab nws muab tus npawb xov tooj tsoo tawg tas lawm ces tus hluas nkauj thiaj hu tsis tau tuaj lawm xwb. hahaha...lam piav pem rau koj mloog tias muaj li ntawd no thiab xwb os. Thaum ntsib hluas nkauj zoo nkauj luag nyav rau yus lawm mas zoo li yus xuab kawg kawg thiab nawb nkawd, yus cia li luag ntxi rov qab rau nws lawm thiab tiag.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on June 25th 2014, 7:27 pm

Kwv Tas Lauv Vwm, hai txog duab ma lawv txawj kho kom lub ntsej muag zoo2 nkauj thiab tshiab du lug baum li cov menyuam cartoon xwb. Tas si thaum koj mus txog rau tus neeg ces yeej tsi dus baum li ntawd. Ib yam li cov ntxhai Hmoob ua lawv tso rau hauv FB, lawv ua ma zoo nkauj kawg nkau tab si tus neeg ma yuav tsi zoo li ntawd. Kuv cov duab lo yeej tsi zoo li thiab yog kuv kho kom txob pom tej niag txoom2 rau ces pom tau dus lug ma, yees duab ma kuv yee duab tau tej duab tsi zoo li os, yog saib tus neeg kiag ma txawv ntawm daim duab lawm ntau heev. Tos kuv tsi nyiam yees duab ma vim duab tsi pab.

Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on June 26th 2014, 12:06 am

Nyob zoo bro Tubzoonraug & Tas Lauv,

hahahaha neb mas tham tau muaj ceem thiab lom zem kawg li yuam. Hais txog cov me ab naib ntxim hlub ntawv ces 2 tug bro aw dag li dag xwb, koj tsis paub mas tom hmoob cov internet cafe mas ntsawm nkaus tas li xwb tiag, tuaj tso duab nkaus xwb os nkawv, tej tug niag ces plab mog twb txaij tag los tseem tuaj tso duab, tuaj kom tus tswv lab ntawv pab kho nws li duab, xws li muab ntxuav kom tshiab, so tej qho dub, caws pliav, ua pob, txuas cov nkauj kaus lim, nkauj thaib lub cev rau, 1 txhia mas ho txuas ntsej muag, dhos taub hau no tiag. Ua li hais uas kuv muaj 1 tug tij laug los saib peb nws cav xaiv tau 1 co hluas nkauj tom tojsiab.com los, nws los txog nws kom kuv nrog nws mus saib cov hluas nkauj ntawv no, thaum wb mus txog mas hauj yauj nkawv aw, txawv npaum ntuj thiab av xwb tiag, wb ces dhia ceev li ceev rov los tsev li lawm xwb tiag heheheh.

Bro Tas Lauv, hais txog kev ua si li koj hais mas kuv xav tias 100% 3 txhua tus txiv neej yeej nyiam, tab sis ua tsis tau li siab xav lawm xwb nawb bro, xyoo 2010 kuv mus txog pem Sumnue mus pom 1 tug hluas nkauj hmoob Xyooj mas zoo nkauj tas zog li nawb nkawv, 3 tab tom mus ncig saib Vaj Loog Zeb , ces pom lawv ntuj taw tuaj mus kawm ntawv hnub Sunday, kuv pom dheev xwb ces kuv mas nyiam ceev tas tas kiag li, nws yog hom neeg loj siab ntshua, cev teeb tim, nqaij tawv dawb paug, 2 tog sib luag zos, ncaj npab tes taws puv ntoob, plhu pob taub tsawv, kab lia tom txig nkawv li luag tej laus hais ntiag nkawv, nws kawm hoob 8(ມໍ3) nws muaj 14 xyoo ntau xwb, kuv thiaj muab kuv pab niag npawg ntawv tso tseg, kuv cia li caum nws mus ko taw 2 hours kev, nws mas kheev tham tas siab li, hais lus luag nyav thiab luag ntxhawv ntxhi tas li xwb os nkawv, kuv thov yees tau nws 2 daim duab, thiab yees nrog nws 1 thaj, thov nws phone number tib si, tab sis xiam qhov yus niag muaj poj niam lawm, ua tsis tau li cas ces cia li ua 1 siab lawm xwb os nkawv, tos luag tej laus hais tias " ua tau tsev mam pom ntoo yiag" os, zaum ntawv kheev lam yus tseem tsis tau muaj poj niam mas yeej kawg ua kom tau nws li lauj nkawv.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on June 26th 2014, 12:50 am

Zoo ma Kwv Nraug Cuam, cov lau hai tias ua tau tsev mam li pom qhab tsev yiag nov ma thaum kuv lau nov lawm kuv li xav li lawv hai tab si thaum kuv hlua kuv tsi xav txog tej nov lis vim kwv noj khwv hau ces tsi muaj caij lo ua si li ces thiaj li tsi pom leej twg, thaum lau nov lawm ma yus ho tsi nyiam u niag pog pe tsawg lawm vim ob niag niag lau ib yam lawm ces hai lus tsi tshau sib raug zoo lawm thaum nov ma mam li xav tau hai tias, yog lam nyob ze yus zos ces tej zaum yuav tuaj nrwb yog txau yuav lo yov yuav thiab txawm yuav lawm lo pog lau xav rauj yus lo yus yeej kam nrauj thiab. Haaaaaa Kuv ua ib zaug neeg li nov kuv tsi tau tham dua ib tug hlau nkauj kiag li es pom kuv niag pog lau ib leeg xwb ces thaum nws ua phem rau kuv thaum twg ces kuv tsi paub mus tauv pem li. Thaum nyuab siab tuaj ces nqa mos txwv m16 ntau ntau es mus pem hav zoov ua luag hai tias National forest ces mus tua phom luaj zaj luaj zus tej ma kos poom dhia pawg lug thiab tuas target ua txau siab mam li rov lo tsev xwb.

Tam simnov lo ib zaug tim nej nov lawm ua rau kuv pom qab lawm ces yog ib hnub twg kuv niag pog lau tseem ua nyuab kuv siab hnub twg ces kuv lo nrog cov niag mos mos ab ua si ib ntus mam li roov lo tsev haaaaa. Siab ma xav li ntawd tab si yus yog neeg zoo ces u lam hai li xwb tab si yus mus tsi tau nrug ntawm yus lub tsev ib plig li thiab.


Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on June 26th 2014, 1:14 am

Hahahaha yeej yog li koj ua tij hais lawm mas, thaum yus tseem hluas mas zoo li tsis muaj kev nyuaj siab ces siab ntev taus, tam sim no muaj ntau tsav ntau yam nyuaj siab ces zoo li yus siab luv heev li lawm na bro, koj mas tsis paub nawb bro, tab sis kuv sis kuv 1 leeg khwv rau peb 6 leej noj diam mas, qee tsam xav npo pa xwb os, qee tsam mas xav khiav tso tes plau mus khaws khib nyiab tuag twg tseev twg xwb tiag bro, tab sis xav mus xav los yog ua li no yuav txaj muag 6 yus tej phooj ywg, zej zog ces kawg rov nkag los hauv tsev dua xwb hehehehe.

Bro, lauj hais ncaj tias yog kuv nyob tim ko mas ntshe kuv kawg nyob qab choj li lauj vim nyiam qhov i dhau lawm hehehehe.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on June 27th 2014, 12:23 pm

Brother, nws nyuab kawg nkau thiab os, vim hai tias yog tsi muaj kwv tij lo yog niam txiv sib pab ces yus yeej mus kawm tsi tau ntawv nawb, koj mus kawm ntawv tsi tau mov noj tsi tau nyiaj siv, koj ho mus ua hauj lwm ces tsi txawj ntawv thiab, qhov twg lo yeej tsi yooj yim kiag os 2 tug kwv, Kuv tuaj rau USA tau 34 xyoo nov ces kuv kawm ntawv ESL tau 4 hli xwb ESL (English second Language ) ces kuv mus look for job lawm ces kuv yeej tsi tau kawm ntawv, muaj tej txoj job luag require kom muaj high school diploma ces kuv kawg tsi muaj ces kuv kuj muaj cov Vocational training Certificate thiaj li tau job ua ma bro, yog tsi muaj ce yeej tsi tau hauj lwm ua thiab tiag.

Yog yuav los ua ib tug supervisor lo tseem yuav tau mus kawm kom tau lawv daim ntawv pov thawj thiab mus kawm kom tag lawv qhov supervision course tag tau daim Certificate lawm ma tiaj li qualify rau luag txoj laj kam thiab os bro.

Yog koj tuaj tim nov lo nws yuav tsi nyuab luaj twg, yog koj tuaj li 4/5 hli lawm koj yeej txawj tsav tsheb, yeej muaj neeg pab koj look for job ces koj yeej tau noj kawg.


Sponsored content

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Sponsored content

 • Post new topic
 • Reply to topic

Current date/time is June 19th 2019, 2:07 pm