• Post new topic
 • Reply to topic

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on May 25th 2014, 2:01 am

First topic message reminder :

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg suav daws,

Hnub no kuv yuav piav me ntsis txog kev tua yus tus kheej (commit suicide) ntawm haiv neeg Nyij Pum (Japanese) ua ntu zus los raws li tsoom xib hwb Japanese tau taug xaiv qhia rau peb. Nyob rau tim cov hav zoov loj phab taw roob Fuji mas muaj ib lub zoov lawd hu tias Zoov Dab no, tib neeg ib txhia kuj ntshai tsis tshua tau luag mus hauv lub zoov no pes tsawg vim cov neeg pheej nyiam nyiam mus txo nws tus kheej txoj sia rau thaj zoov no.

Cov xib hwb hais tias txij ntua xyoo 1990 los txog 2007 mas tib cov neeg nyij pum tua nws tus kheej coob tshaj plaws. Haiv neeg nyij pum yog ib haiv neeg muaj qhov teeb meem tua tus kheej no ntau dua lwm lub teb chaws hauv ntiaj teb tab yog lawd lub teb chaws vam meej npaum ntawd lawm. Feem ntau cov Txiv Neej yog cov nyiam txo nws tus kheej txoj sia. Tsoom xib hwb hais ntxiv tias Nyij Pum muaj dab neeg hais txog kev tua yus tus kheej no los lawm ntev heev xws li tiam Samurai thiab tiam tsov rog ntiaj teb zaum 2. Thaum ub cov samurai mas yog yus swb rog thiab ua txhaum txoj cai ces yus yuav tau txo yus tus kheej txoj sia. Hos tom qab lub caij tsov rog WW2 mas yog lawd nyiam tsav nyob hoom mus tsoo yeeb ncuab vim nyob los txaj muag rau lub npe tias swb tsov rog no rau yus tsev neeg thiab tseem hwv dhau lawm.

Feem coob ntawm cov neeg Japanese (JP) nyiam txo txoj sia mas yog Txiv Neej (male) li ntawm 70%, feem coob mas yog cov laus hnub nyoog li ntawm 40-69 xyoos nyiam txo nws tus kheej txoj sia. Qhov cov laus hnub nyoog 40-69 xyoos no nyiam txo lawv tus kheej txoj sia mas vim yog teeb meem ntawm kev poob hauj lwm, tsis muaj dej num ua. Lawd tsis xav mus ua tej hauj lwm dog dig, tsis nyoo xiam piaj ces thiaj txo txoj sia tuag zoo dua ua neej nyob. Cov laus feem ntau lawv nyiam dai caj dab tuag. Kuj ho muaj cov txiv neej hnub nyoog li ntawm 20-40 xyoos txo nws tus kheej txoj sia thiab, tabsis feem ntau yog teeb meem ntawm kev tsis sib haum siab, kev chim siab tom qab sib nrauj lawm. Cov poj niam Japanese mam phem noob kawg thiab, yog lawd tus txiv tau nyiaj hli tsawg zog mas lawv yeej ua phem phem rau lawd tej txiv, xws li muab nrauj mus. Haiv neeg Japanese mas yeej muaj qhov lawv cov niam txiv tsis sib haum sib tua, tus txiv tua tus niam thiab tej me nyuam li cov kwv tij Hmoob Mekas thiab. Dua ntawd lawm mas kev txo nws tus kheej txoj sia kuj yog los ntawm kev poob hauj lwm, kawm ntawv tsis tau zoo txaj muag rau tej phooj ywg tej ntawd. Tabsis neeg Japanese ho tsis muaj kev txo nws tus kheej txoj sia vim kev hlub li Hmoob hahaha. Xyoo 2013 lub 3 hlis ntuj tas no nyuam qhuav muaj ib tug txiv neej dai tuag ntawm qab choj ze ze ntawm peb nyob no. Hos hais txog cov poj niam mas tsis tshua txo nws tus kheej txoj sia pes tsawg, kuj muaj thiab tab sis feem ntau yog hnub nyoog li ntawm 18-34 xyoos, poj niam tuag feem coob mas yog tim kev tsis sib haum siab, muaj kev chim los ntawm kev tsis sib haum siab ntawm nws thiab tus boss, los yog within nws faimilies. Cov poj niam no mas lawd nyiam dhia tsev tuag los yog nce mus tej qho siab dhia tuag nkaus xwb.

Suav tau hais tias Japan yog ib lub teb chaws uas tib neeg txo nws tus kheej txoj siab coob kawg nkaus li. Txhua xyoo yeej muaj neeg txo nws txoj sia ntau tshaj 30,000 leej. Piv txwv li xyoo 2011, cov tib neeg txo nws tus kheej txoj sia muaj txog li ntawm 30,513 leeg. Feem ntau lawd cov nyiam txo nws tus kheej txoj sia no mas yog cov neeg nyob hauv nroog loj xws li lub nroog Tokyo, Osaka thiab Kanagawa.

Raws li xib hwb qhia mas teeb meem loj ntawm qhov lawv nyiam txo nws tus kheej txoj sia mas zoo li no:

1. teeb meem ntawm kev poob hauj lwm.
Thaum cov japanese no lawd poob hauj lwm lawm mas nws chim heev piv li tias nws yog ib tug boss los yog head ntawm lub tuam txhab ntawd es muaj lwm tus hloov nws es nws tau mus ua txoj qis qis mas nws chim thiab zoo li txaj muag heev ces thiaj nyiam txo nws tus kheej.

2. Vim lawd muaj txoj kev cai qub uas yog tias tau ua tej yam dab tsis raws siab xav/zoo tsis heev, swb tsov rog tej ntawd ces yuav tsum tau txo nws tus kheej txoj sia puag tiam Samurai ntawd los lawm ces txoj cai no cog nruj rau lawv haiv neeg lub siab lub ntsws lawm. Piv txiv li peb hmoob, yog leej twg tseem have sex rau nws cov neeg txheeb ze (incest) thiab ces tuag zoo dua ua neeg nyob vim rhuav tej laus lub koob lub meej thiab txaj muag dhau heev lawm.

3. Kev tsis sib to taub, kev economic poob qis txhua yam teeb meem ntawm cov neeg Japanese lawd tsis sib share thiab sib pab txhawb zog. Piv li tias koj teeb meem ces koj daws koj, kuv li teeb meem ces kuv daws kuv yog li ntawd thaum ib tug neeg twg nws tws kev ces thiaj kawg rau lub tua nws tus kheej. Neeg Japanese lawd nyiam nyob ywj pheej heev, kuv tsis nug koj, koj tsis nug kuv tab yog nyob sib npuab tsev kiag xwb.

4. Haiv neeg JP lawd saib lub meej mom yog ib qho tseem ceeb tshaj txhua yam tag nrho, yog li ntawd thaum poob lub meej mom lawm ces tuag zoo dua.

Tam sim no tseem hwv JP thiaj muaj lub tuam txhab pab cov neeg muaj teeb meem rau fab kev poob hauj lwm (unemployment), kev lag luam poob qis (economic recession), kev nyuaj siab nyuaj ntsws (depression), thiab tsev kho mob rau cov muaj mental problem.

Muab xav rau peb Hmoob mas tseem tsis tau muaj cov txo txoj sia coob li no thiab feem ntau yog txo txoj sia rau kev hlub ntawm tsoom nkauj nraug uas tsis paub tab xwb. Tsis tau muaj teeb meem txog kev poob dej num, kev noj haus tej no. Peb Hmoob txawm yuav txom nyem los peb sib pab, sib txhawb siab, koj muaj koj pub kuv noj, kuv muaj los kuv ho pub koj noj kom suav daws nyob taus. Qhov no neeg Japanese yeej qhua txog lwm haiv neeg uas lawd coj li peb Hmoob no thiab tam sim no lawv tab tom xyaum. Kuv piav ib qho me me ntxiv tias tiag tiag mas lub teb chaws Nyij Pum no yeej tsis muaj leej twg yuav txom nyem thiab tuag tshaib taus li vim 100% haiv neeg Japanese paub ntaub ntawv tag nrho, thiab vim government yeej muaj kev pab zoo rau lawd cov pej xeem. Piv txwv li cov hauj lwm qis qis uas neeg Japanese twb tsis kam ua ntawd lawm mas ib hlis twg twb tau nyiaj hli li ntawm $ 1000 USD tawm mus rau $2000 USD yog li ntawd yeej txaus noj txaus siv ncav lwm lub hli lawm, cov tsis muaj kev kawm siab thiab cov ib nyuag txom nyem los government yeej provides tsev pheej nyig rau nyob thiab tsis muaj tax rau them, tabsis qhov lawd nyiam txo lub txoj sia no ma ntshe yog tim txoj kev cai sumarize no nyob ruaj rau hauv lawd lub siab thiab ntshai yog tim lawv saib rau lub meej mom tseem ceeb dua nyiaj txiag huv si lawm. What a FaceWhat a Face

Ua Tsaug Ntau!
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on June 29th 2014, 9:28 pmUa tib zoosaib lo nws zoo li ib niag yawg ruam lawm xwb ne? lub taub hau thiab caj dab tsi tshua khwv li thiab xub na.

Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on June 29th 2014, 9:40 pm

hVery Happy hVery Happy, hahahahaha haib kawg kiag.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on June 30th 2014, 3:24 pm

haaa, Yog Uab Kau Bua tus kwv xub na brother Tas Lauv, tsi tshua khwv vim zoo li lub taub hau me zog ceg lo luv zog lawm thiab tsi phim lub cev li lam ua fun xwb os.

Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on July 7th 2014, 6:46 am

bro puas muaj tib tug neeg mus yos hav zoo rau tsom iav dub li no ne yom? hehe.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on July 7th 2014, 3:47 pm

Haaa yog lawm ma, muaj tib tug neeg mus yos hav zoo coj iav xwb tiag.


Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on July 8th 2014, 12:15 am

bro nej Hmoob Mekas yuav tau txhob xa nyiaj los rau cov poj hmoob tub nkeeg dag noj dag haus no lawm, lawv thiaj tws kev, thiaj xav mus ua noj. Yog tsis mus ua noj ces mus ua mej cab qee zaus peb tshaib nqhis thiaj tau mus daws kev tshaib kev nqhis. Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy
Vajhuamsibluag
Vajhuamsibluag
Moderators
Moderators

Registration date : 2009-02-28

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Vajhuamsibluag on July 9th 2014, 10:34 pm

Tubzoonraug wrote:Kwv nraug Cuam yeej yog lawm thiab, nyob rau lub tebchaws Vammeej li USA, cov ntxhai Hmoob ma raug cov hlua laib thiab cov ntxhai Laib ntxia coj mus hau yeeb hau tshuaj mus ua niam ntiav, yog tus tub tus ntxhai twg koj pom muaj tattoos lawm ces cov ntawd puav leej yog neeg tsi zoo ntau xwb os.

Nyob tim USA nov ma nim nov cov pojniam mus ua niam ntiav liab qab nyob rau hauv luag tej chaws ma suav tsi txheeb lawm. Tam sim nov tseem muaj ib rooj lug lo yog suing in court. koj mus ntau "Hmong porn" koj mus looks hauv qab Hmong part1 through Hmong part 7 muaj ib tug poj niam Hmoob ua teacher, nws yog tus mus ua li ntawd thiab.

Tus nov, koj mus hauv google koj type li kuv hai ntawd koj thiaj li pom,

https://www.youtube.com/watch?v=rW7p1TYZSCI


Nov yog thaum mus sib hai hauv tsev kawm ntawv mus qhia rau tus thawm coj nyob rau tsev kawm ntawv.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on July 14th 2014, 5:11 am

Bro, kuv saib koj 2 qho clips sauv los yeej zoo sib thooj kawg li lawm thiab, ntshe yeej yog nws tiag li koj hais lawm lauj bro. Cia kom muaj tus ua taus li NP thiab es 3 cov nyuag me muam ntawv thiaj tsis muaj muaj plhus.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on July 14th 2014, 3:39 pm

Tus mos ab nov ma muaj 2 lub ntsej muag koom ib lub cev xwb os. Cov nov puav leej nyob Laos tab si yuav yog Tojsiab muab ua tso rau hauv tojsiab xwb.

Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on July 15th 2014, 11:36 am


2 tug nplo, kuv tsis muaj sij hawm mloog cov no ces kuv lam mloog me me kom paub me ntsis xwb. Yawg Nom Pov no mas phem kawg thiab nawb yom raws li mloog yawg cov lus xwb os hahahaha. Yawg cov kwv tij muab yawg lawb hlo li lawm ntag sub as. Peb Hmoob tsis muaj kev kawm, tab sis xav nrog luag muaj suab nrov npe ces zoo li no ntag lau. Ua ua txog kawg yus cov nyuag kwv tij rov sib xyuas thiab sib rhuav rau ntiaj teb paub tag li no ntag mas.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on July 15th 2014, 4:05 pm

Brother, Nom Pov yog ib tus neeg zoo nws tsi lam tau lam cem sawv daws, tab si tus Pov Zeb Ywm Yej caws ib tug Zeb Thoj tuaj cem VP thiab Nom pov phem heev ces nom pov kom Pov Zeb Yaj dag ntawd muab qhov recorded lo tso rau lawv mloog seb tus zeb cem lawv li ca tab si Pov zeb yaj tsi kam ces thaum kawg Pov Xyooj thiaj li tau ntua xwb, Pov tsi paub neeg txheeb neeg ze, Pov paub neeg txawj neeg ntse. Tus Lis xyooj nov yog Pov tus tij laug, tab si nws tsi mloog qab mloog hau li nws cia li tuaj cem NOm pov rau niag zeb yaj lub radio Conference tsi tag li tus Lis Xyooj nov hai kom sawv daws muab Nom pov tuas vim Nom pov phem heev no, Ces Nom pov thiaj li qhuab ntuas xwb os bro Tas lauv Vwm.

Tej neeg ua tuaj tawm tsam Nom pov nov ma yog ib cov neeg deev luag poj niam nkau xwb os brother, cov neeg tuaj tawm tsam Nom Pov ces yog tib cov bad record nkau. Pov tsi yog neeg phem, pov tsi lam cem neeg, tus neeg twg raug pov qhuab ntua ntawd ces yeej xub xub tuaj muab nom pov cem ua ntej lawm, ua ntej Nom Pov yuav qhuab ntua tus neeg ntawd ma Nom Pov yeej mus investigate kom paub nws history zoooo ua ntej Nom Pov li qhuab ntua, Yog Nom pov tsi paub ces nws yeej tsi lam qhuab ntua li os.

Bro, lub hauv paub ceev keeb huam yuaj yog Pov ywm Yej Yaj tso tus Zeb Thoj tuaj cem General Vang Pao N Pao Xiong First. Yog li nov thiaj li kis ua ntuv zus lo rau Maiv Summer Vue lo rau pab Vwm nyob rau tom Pov Fwm Yej es lawv thiaj li muab los ua Video cia.

Bro, Txhob mus mloog cov niag Video nov os, vim lawv make money from every body who listen the Video, or who click the video then the Google pay 1 ce to the Video owner. ce yog koj mus click xwb lawv twb tau pay lawmos bro..

Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on July 15th 2014, 8:35 pm

Tsis paub hais li lawm lauj kuv os, tsis paub lawv tej kas moos kas mias, tswv 8,9,10 li lawm os.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on July 15th 2014, 10:21 pm

Bro, tej nov tsi yog ka moos ka mia li os, cov nov ma yog ka ruam ka khav theeb xwb ua tsi tau dab tsi Yog ka Moos ma yeej tsi tham tos luag paub ces twb sawv lawm ma thiaj li yog ka moos, lawv cov ka mia no ma yog cov ua mus deev luag tej poj niam nkau xwb. Bro, Hmoob USA muaj ib drab txiv neej yog hom neeg lim hiam thab luag tej poj niam ces thaum kawg poj niam cia li dhab ceg rau deev xuaj tshaj plaws li os bro.

Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on July 15th 2014, 11:28 pm

Bro, cas zoo li 3 hmoob tsis txawj sib fwm li lawm sub ne? tos tsis nyoo yuav npaj sib do nkaus xwb ne, ntshe vim tim US ko freedom dhau lawm pob, tus xav hais li cas ua li cas los thiaj muaj tag. Kav liam mas bro, lawv do lawv kom txaus seb thaum kawg leej twg yuav tau taub hau os, kav tsij zam kev deb tsawv ntsia lawv do xwb puam chawj, kav tsij 6 siab ntso khwv & save $ xwb, tos lawv nco ces yus twb hla 1 kauj ruamm deb zog lawm xwb mas yuav qoos dua.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on July 16th 2014, 2:58 am

Tubzoonraug wrote:Brother, Nom Pov yog ib tus neeg zoo nws tsi lam tau lam cem sawv daws, tab si tus Pov Zeb Ywm Yej caws ib tug Zeb Thoj tuaj cem VP thiab Nom pov phem heev ces nom pov kom Pov Zeb Yaj dag ntawd muab qhov recorded lo tso rau lawv mloog seb tus zeb cem lawv li ca tab si Pov zeb yaj tsi kam ces thaum kawg Pov Xyooj thiaj li tau ntua xwb, Pov tsi paub neeg txheeb neeg ze, Pov paub neeg txawj neeg ntse. Tus Lis xyooj nov yog Pov tus tij laug, tab si nws tsi mloog qab mloog hau li nws cia li tuaj cem NOm pov rau niag zeb yaj lub radio Conference tsi tag li tus Lis Xyooj nov hai kom sawv daws muab Nom pov tuas vim Nom pov phem heev no, Ces Nom pov thiaj li qhuab ntuas xwb os bro Tas lauv Vwm.

Tej neeg ua tuaj tawm tsam Nom pov nov ma yog ib cov neeg deev luag poj niam nkau xwb os brother, cov neeg tuaj tawm tsam Nom Pov ces yog tib cov bad record nkau. Pov tsi yog neeg phem, pov tsi lam cem neeg, tus neeg twg raug pov qhuab ntua ntawd ces yeej xub xub tuaj muab nom pov cem ua ntej lawm, ua ntej Nom Pov yuav qhuab ntua tus neeg ntawd ma Nom Pov yeej mus investigate kom paub nws history zoooo ua ntej Nom Pov li qhuab ntua, Yog Nom pov tsi paub ces nws yeej tsi lam qhuab ntua li os.

Bro, lub hauv paub ceev keeb huam yuaj yog Pov ywm Yej Yaj tso tus Zeb Thoj tuaj cem General Vang Pao N Pao Xiong First. Yog li nov thiaj li kis ua ntuv zus lo rau Maiv Summer Vue lo rau pab Vwm nyob rau tom Pov Fwm Yej es lawv thiaj li muab los ua Video cia.

Bro, Txhob mus mloog cov niag Video nov os, vim lawv make money from every body who listen the Video, or who click the video then the Google pay 1 ce to the Video owner. ce yog koj mus click xwb lawv twb tau pay lawmos bro..
Oh lod, nej cov nyob tim ko tus twg zoo tus twg phem los nej thiab paub zoo mas. Bro, kuv yeej tsis khoom mus mloog li thiab tsis tas li ntawd kuv tsis interested in cov kev sib cav no os. Kuv ntshai tsam kuv mus mloog mloog ces kuv cia li lam vwm lawm thiab no kuv thiaj tsis mus mloog hehe. Tab sis at least yuav tsum tau mloog me me yus thiaj paub tias nyiam no tib neeg zoo li cas lawm thiab.

Tij Tubzoonraug, qhov koj tias lawv make money hauv no yog make li cas tiag ne yom? Kuv tseem tsis tau to taub meej thiab tiag.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on July 16th 2014, 3:01 am

Tubzoonraug wrote:Bro, tej nov tsi yog ka moos ka mia li os, cov nov ma yog ka ruam ka khav theeb xwb ua tsi tau dab tsi Yog ka Moos ma yeej tsi tham tos luag paub ces twb sawv lawm ma thiaj li yog ka moos, lawv cov ka mia no ma yog cov ua mus deev luag tej poj niam nkau xwb. Bro, Hmoob USA muaj ib drab txiv neej yog hom neeg lim hiam thab luag tej poj niam ces thaum kawg poj niam cia li dhab ceg rau deev xuaj tshaj plaws li os bro.

bom bro cov no yeej tsis yog kas moos li koj hais tiag mas. Pab no xyov luag noj mov puas hu txog lawv lawm os bro.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on July 17th 2014, 10:44 pm

Yog kawg lawm ma bro, tej nov ma tsi tag ntseeg li

Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on July 17th 2014, 11:50 pm

Kav liam mas bro nyias ua nyias txiv thais khem ces puam chawj, kav tsij txav deb ua ntxoov tes ntsia xwb os.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on July 18th 2014, 5:47 am

Bro, cas cov Hmoob tim nej ko pheej tsis xav txog qhov lawv rov sib kho lawv kom zoo li ne, pheej xav txog qhov yuav los kho nplog teb xwb, quav dev tiag tiag li os. Nyob yus teb chaws xwb twb tsis sib haum lawm es tseem yuav npav mus kho lwm lub teb chaws thiab na.
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on July 19th 2014, 6:20 am

Ntshe yog hmoob lub caij txom fav, phov siav lawm os nkawv.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on July 19th 2014, 6:43 pm

Brother, cov ua nej mloog lawv muab cov niag lus lo tso nov ces yog pab niag neeg vwm vwm es xav xav ua huab tai o. Pab neeg nov yog pab neeg deev luag tej pojniam, deev nyab tej nov xwb. Lub radio conference Pov Fwm Yej lo yog Zeb Yaj lub conference ces yog cov neeg tsi tseem ceeb cov neeg tsi xyeej luag tej poj niam li. Cov nov ces tsi tag mloog li mloog xiam sij hawm

Nyob rau USA nov ma muaj ntau pab neeg, muab hai lo ces cov neeg zoo luag nyob twj ywm luag tsi tawm tuaj hai lus, cov neeg phem tsi zoo ma tsi coob xyuav tau ntawm cov ntiv tes o brother.

Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on July 22nd 2014, 8:48 am

Lod tij Tubzoonraug, yog li mas yuav tau txhob mus mloog tiag ov.

Yeej yog li koj hais mas bro Tubzoonraug, neeg ces nyob rooj teb twg los yeej muaj ib pab phem, ib pab zoo, tsuas yog yus cais kom meej pab neeg phem rau ib qho, pab neeg zoo rau ib qho xwb. Pab phem ces yus txav kom deb ntawm lawv, mus nrog pab neeg zoo xwb. Kuv yeej believe tias tim ko yeej muaj cov neeg zoo coob mas bro.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on July 22nd 2014, 9:15 am

Brother, yeej yog li koj hai kawg, cov neeg thoob tsib tos nrog ma yeej yog tsawg thiab os brother, vim txij li kuv mloog lawv cov radio Conference no mus ntau lub ma muaj ib drab lawv hai lus ces nws tsua hai rau nws personal xwb nws hai tsi tau rau public, it mean tus neeg ntawd hai lus tsi txau rau public nyiam. Cov hlua kawm ntawv siab ma lawv tsipaub tej lus li peb hmoob hai, lawv hai lawv hom xwb yog yus cov hai lus hmoob thiab siv Hmoob txoj lug ces lawv tsi paub thiab lawv tsi ntse lawm. Lawv je rau lawv yam lawv kawm xwb. Lwm tus neeg ma kuv tsi paub tab si hai kiag kuv cov menyuam xwb ma, lawv twb tsi paub neeg ntse neeg ntse ma tsi tas yuav yog tus neeg kawm tau degree lo yog Dr. es thiaj li je, Tus txi kawm ntawv tsi paub ntawv lo nws je ma nws yeej hai lus tau haum sawv daws thiab hai lus ma nkag zws luag twb tsi siv ntawv luag cia li speech xwb luag yeej hai tau baum li ib tus nteeg ua siv ntawv lo nyeem cov nov ces luag hai tau hai tias neeg je.

Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on July 22nd 2014, 11:55 pm

Koj hais yog lus kawg bro...Neeg mas yeej muaj cov ntse nyob nruab thiab los lawm. Ib txhia mas mam kawm, mam paub mam ntse, tab sis cov ntse nyob nruab thiab yog cov tau taub zoo dua, thiab muaj IQ siab dua.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on July 23rd 2014, 5:19 am

Yeej yog li koj hai thiab ma brother, cov neeg ntse ma luag hai mentsi xwb nws twb nkag siab hai tias cov lus luag hai yog mus li ca rau li ca lawm. Cov kawm txawj tsi ntse ma nws tsi tos tsib lus nws pheej xav hai tias nws hai li nws nyiam ces yuav ua rau sawv daws mloog no tiam si yog nws hai tsi raug li sawv daws siab nyiam ces luag yuav tsi mloog thiab.

Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on July 24th 2014, 3:25 am

Yog li neb 2 tug ua tij hais lawm mas nkawv.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on July 24th 2014, 12:50 pm

2 tug bro, tos kuv hais li saum toj sauv los kuv xav tias kuv ces yog hom kawm txawj xwb tsis ntse, txhais hais tias yog luag tsis qhia yus kom meej mas yus yeej xav tsis tawm thiab ras tsis txog li, yog li ntawd cov neeg zoo li kuv no yog tias ua ib tug politician mas yuav ntsib teeb meem ntau rau qhov tsis yog tias luag qhia yus tsawg es paub ntau hos, luag qhia yus ntau ces paub me me xwb ces yog kuv ntag mas.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on July 27th 2014, 10:41 am

Haaaa, 2 tub kwv, hai txog tej politician nov ma nws yeej tsi yooj yim, tej nov ces nws kis mus rau ntau yam lawm sawv daws yuav paub tsi txog, tiam si, yus yuav tau predict yus tus kheej thiab yus thiaj li twv tau luag tus politic, yog yus twv tsi tau ces yus kuj kawg taug tsi tau lawv txoj lws saib lawv mus ploj rau qhov twg lawm.

Kuv lo yeej ib yam thiab ma, kawm ntau tau ntsawg li thiab os. Yeej tsi muaj ib tus neeg twg es kawm me tau ntau kiag li nawb.

Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on July 27th 2014, 8:56 pm

*Tas Lauv Vwm wrote:
2 tug bro, tos kuv hais li saum toj sauv los kuv xav tias kuv ces yog hom kawm txawj xwb tsis ntse, txhais hais tias yog luag tsis qhia yus kom meej mas yus yeej xav tsis tawm thiab ras tsis txog li, yog li ntawd cov neeg zoo li kuv no yog tias ua ib tug politician mas yuav ntsib teeb meem ntau rau qhov tsis yog tias luag qhia yus tsawg es paub ntau hos, luag qhia yus ntau ces paub me me xwb ces yog kuv ntag mas.

Bro, koj mas tseem khees tshaj kuv lawm ntau npaug. Kuv ces tsam no laus zus awb zus li lawm xwb as bro hehehehe.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on July 28th 2014, 1:42 am

Ib yam os, kuv haj yam puas hlwb lawm. Nyiam no xav dab tsi los zoo li xav tsis tawm, luag hais dab tsi rau yus los zoo li tsis cwj li lawm tiag. Tom ntej no mus ntshe me nyuam yaus muab pas tshum quav qaib dub rau yus di ncauj los ntshe yuav tsis hnov tsw li lawm, tseem cav qhuas tias qab zib nkawg no lawm xwb laus.
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on July 28th 2014, 3:11 am

Hahahaha bro koj mas xyov li cas, tab sis kuv ces qee zaum pib ua neeg xiam hlwb luag hais lus tsis nco qab teb li lawm hos koj, lwm hnub laus thiab ntshe tsaus ntuj tsis paub los tsev lawm lauj heheheheMam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on July 28th 2014, 4:38 am

hahahaha,,,tej zaum thiab ov bro. Kuv ces tem toob kawg li lawm tiag nyiam no na. Tem toob thiab siab luv kawg li lawm, neeg hais ib nyuag nchav rau yus xwb mas chim siab heev tas tas li tiag. Muaj tub nyab hnub twg lawv kawg xa yus mus nrauj zoo.
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on July 30th 2014, 12:18 am

Hahahaha qhov ko mas tsis lav li nawb bro, kab tias txog thaum ntawv nyaj yuav muaj tsev laus li tus mes kas lawm thiab ne?Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Tubzoonraug on August 4th 2014, 9:57 pm

Haaaa, Bro, cov neeg je ma txawm tsi txawj ntawv lo lawv yeej je hauv lub siab lawm, txawm li ca lo tsuav lawv paub qhov txhaum thiab tsi txhaum paub muaj qhov pib thiaj li muaj qhov xau xwb ces yeej ok lawm ma.

Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Nraug Cuam on August 5th 2014, 2:26 am

Yog li koj ua tij hais lawm mas bro.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Thov Khawv on August 5th 2014, 11:24 am

LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing

Sponsored content

Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej - Page 2 Empty Re: Zij Pees Nyiam Tua Tus Kheej

Post by Sponsored content

 • Post new topic
 • Reply to topic

Current date/time is April 21st 2019, 9:13 am