• Post new topic
  • Reply to topic

"Hais Txog Kuv Tus Kheej"

Share

sengpor

Registration date : 2016-03-15

"Hais Txog Kuv Tus Kheej"

Post by sengpor on October 26th 2016, 12:41 am

Nyob zoo cov phoojywg sawv daws,
Kuv hu Xeeb Lauj nyob rau Laos, kuv twb tuaj ua member rau hauv hmongza no ntev lawm vim kuv tau raug xa mus kawm ntawv rau ib lub tebchaws uas tsis muaj hmoob li yog li ntawv kuv thiaj kho siab heev es thiaj xyaum sau pajhuam coj los tso rau hauv no rau ntau leej tau nyeem. Nej cov nyeem nyeem kuv cov pojhuam tej zaum nej kuj yuav nco tau kuv tabsis kuv tsis muaj sijhawm yuav tuaj piav kuv tus kheej rau nej paub xwb.

Kuv yog ib tug me nyuam hmoob yug thiab loj nyob pem roob, kuv txiv yog lawv ua liaj ua teb, yug nyuj yug nees coj los siv rau hauv peb lub cuab yim neej. Tabsis kuv txiv tau hais rau kuv tias: me tub koj rau rau siab kawm ntawv es txawm khwv npaum cas los kuv mam li txhawb koj kawm. Yog li ntawv kuv thiaj rau siab kawm heev, thaum kuv kawm nyob rau high school kuv kuj yog ib tug uas kawm tau lus English zoo heev tsis tas li ntawv kuv los kuj tau 2nd honor best in Mathematics nyob rau lub nroog moos loob Laos. Tom qab ntawv kuv tau mus nrog kuv cov phoojywg coob coob leej ua ke ces kuv cia li xyaum ua ib tug neeg nyiam haus dej haus cawv, twv txiaj yuam pov txhua txhua hmo, txhua hnub.Ua rau kuv tsis xav saib ntawv, tsis xav mus kawm ntawv. Thaum kawg kuv thiaj li kawm ntawv tsis tau zoo tsuas yog tab tom pass high school grade xwb. Yog li ntawv thaum kuv hnov tias muaj neeg hais lus saib tsis taus kuv hais tias: yawg no ob peb xyoos dhau los neeg hwm kawg tabsis zeg no ces tag li lawm lauj. Hnov neeg hais kuv zom zaws ua rau kuv txaj muag heev li. Kuv tau txiav txim siab hloov kuv tus kheej ntau ntau zaus tiamsis kuv hloov tsis tau li. Vim kuv tu siab heev, kuv thiaj xav tias kuv yuav tuaj rau hauv Vientiane es tuaj nrhiav haujlwm ua, kuv thiaj tuaj nyob rau hauv ib tug yawm yij tsev uas lawv yog ib co ntseeg Vajtswv. Vim kuv txoj kev xav hloov kuv lub neej kuv thiaj tau los kawm paub kev kawm ua neeg zoo hauv cov ntseeg, ces thaum kawg kuv thiaj txiav txim siab los ntseeg Vajtswv.

Tom qab ntawv kuj muaj cov ntseeg li scholarship los sponsor kuv mus kawm English ntxiv nyob rau tebchaws Cambodia tau 2 xyoos, ces kuv rov los tsev los nrog kuv niam thiab kuv txiv nkawv nyob tau ib xyoos vim nkawv los kuj los ntseeg Vajtswv lawm thiab ces kuv zoo siab heev. Tom qab ntawv kuv thiaj rov tau scholarship mus kawm rau tebchaws Philippines mus kawm Bachelor of Science in Nursing (BSN). Txog xyoo 2014 kuv thiaj li kawm tas kuv li Bachelor degree uas yog npaj yuav mus kawm ntxiv Medical Doctor rau Loma Linda University, California, USA. Tiamsis hmoov tsis muaj ua ntej kuv txais kuv daim bachelor degree li 7 hnub kuv niam tau mob hnyav ces cia li tau tso peb tseg lawm. Yog li ntawv kuv thiaj txiav txim siab rov qab los rau hauv Laos es thiaj tsis mus kawm ntxiv medical doctor lawm. Vim kuv yuav los hlub los nrog kuv txiv nyob.

Kuj yog ib qho tsis poob peev, kuv los ua haujlwm rau hauv International Non-Government Organization (INGO) lawv kuj ho pab kuv kawm ntxiv kuv li Master in public Health uas yog tab tom yuav tiav rau xyoo tom ntej no. Ces xyoo no kuv ho rov qab tau ib qho scholarship tuaj Australia tuaj, mus kawm medical doctor (Orthopedic Surgeon). Tabsis kuv twb muaj pojniam me nyuam lawm, es kuv tsuas yog tau scholarship los pab kuv tus kheej xwb kuv yuav tsis kam ncaim lawv mus kawm es tso lawv tseg rau tim Laos no yam nyob kho siab khuav. Vim kuv yuav mus xyoo 2018-2021 ces ntshe yuav ntev heev li.

Yog li ntawv kuv thiaj li tau thov kuv ib tug qub sponsor nyob tau teb chaws Singapore uas yog ib tug neeg kuv ntseeg siab thiab ib txwm pab kuv saib nws puas kam pab kuv pojniam mus kawm Pharmacy es peb thiaj tau mus kawm ua ke txawv tebchaws. Tabsis nws teb kuv hais tias: Me tub kuv laus lawm kuv tsis xav yuav muab nyiaj los pab koj tas li lawm, tabsis yog koj xav kom koj pab tau koj poj niam nrog koj mus kawm ua ke no ces kuv mam li qhia koj los nrog kuv ua lag luam online (Online Business). Yog li ntawv kuv yeej tsis paub dabtsi txog business li tabsis kuv ntseeg nws ces kuv thiaj txiav txim siab los nrog nws ua online business rau hauv www.elken.com tau ib lub hlis ntau no. Kuv kuj tsis xav tias kuv yuav muaj chaw tau nyiaj vim kuv tsis paub tias xyov yuav ua li cas thiaj tau. Tabsis ua tsaug cov sponsor uas pab kuv thiab txhawb kuv lub zog tas li. Txawm tias kuv khwv online tau nyiaj me me li ib hlis $300-$400 xwb los zoo dua qhov nyob dawb after work. Kuv yuav rau rau siab siv sijhawm part time los khwv es saib kuv coj puas tau kuv pojniam nrog kuv mus kawm txawv tebchaws ua ke, tejzaum wb yuav mus rau tebchaws India los sis Philippines dua.

Kuv yog ib tug tub uas khwv heev li vim tag nrho kuv tsev neeg ntsia ntsoov kuv xwb. Txhua hnub kuv tsis muaj sijhawm tau so li. 8:00 AM - 5:00 PM kuv ua haujlwm rau INGO, 5:00 PM-6:00 PM kuv kawm kuv li Master in Public Health, 6:30 PM - 8:30 PM kuv ua online business hauv computer. Tabsis kuv ntseeg tau tias rau rau siab khwv zeg no thaum yus tseem hluas tseem muaj zog, lwm hnub yus laus lawm yus thiaj tau so. Kuv txoj kev cia siab yog kuv xav los tsim kom tau ib lub tsev kho mob hmoob rau hauv Laos ua ntej kuv ncaim lub ntiaj teb no mus. Thov peb sawv daws tshwj xeeb cov tub ntxhais hluas txhob maj tag kev cia siab, rau rau siab kawm, rau siab khwv ib hnub peb yeej yuav tsum caum cuag luag xwb.
Xeeb Lau:
sengphor@hotmail.com
avatar
Davdub
member
member

Registration date : 2009-12-19

Re: "Hais Txog Kuv Tus Kheej"

Post by Davdub on December 9th 2016, 4:53 pm

Hauv Hmongza ma peb mus nrog lawv posting tau ntau xyoo kawg ma, thaum pib ce yog Kwv Chinan Thoj thiab Maiv Xyooj nkawv ma. Tom qab nkawv kawm ntawv tiav bachelor degree tag lawm ce nkawv lo sib yauv ua niam txiv lawm thiab ma.

Dhau li ntawd lo lawm ce kuv thiab kuv ib tug phooj ywg wb lo ua wb lawm xwb. E tsi koom lawv lawm os.

sengpor

Registration date : 2016-03-15

Re: "Hais Txog Kuv Tus Kheej"

Post by sengpor on December 11th 2016, 8:01 pm


Oh los zoo kawg li ma

Sponsored content

Re: "Hais Txog Kuv Tus Kheej"

Post by Sponsored content

  • Post new topic
  • Reply to topic

Current date/time is December 14th 2017, 10:22 pm