• Post new topic
  • Reply to topic

Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on May 26th 2014, 12:01 pm

Nyob zoo tsoom npoj yaig kwv luag sawv daws. Hnub no kuv yuav los piav txog ib qho xwm txheej kev haus dej dab hauv peb qub zog xyoo 1996 rau nej tau nyeem thiab tau xav. Tej laus pheej hais tias haus dej dab mas ib tog tsis tuag los ib tog yeej tuag xwb xwb li no, chiv thawj kuv yeej ntseeg li ntawd thiab, tab sis xyov cas xyoo 1996 muaj lawv peb tug tsis sib haum ces cia li haus ntshav dev, tabsis kuj ho tsis muaj teeb meem dab tsi thiab tsis ua cas rau lawv peb tug ntawd los tav no li mas xyov leej thiab los tsis leej. Kuv piav zaj lus no vam tias tus uas yog 2 tog neeg haus dej dab no cov txheeb ze, mi tub me nyuam txawm tsham tuaj pom los yuav tsis ua li cas vim tias yeej muaj raws li qhov tseeb thiab neeg zej zog yeej hnov thiab paub tas feem ntau lawm.  

      Nyob Rau xyoo 1995-96 tsis sub, lub caij ntawd mas txawm muaj ib tug hu ua Niam Yig, yog xeem Hmoob Hawj mus yuav txiv Hmoob Vwj, tus txiv hu ua Yig Vwj no. Qab xyoo 1996, Yig tau muaj mob thiab ncaim ntiaj teb no lawm nws tso Niam Yig nrog ob tug tub thiab ob tug ntxhais uas puav leej tsis tau muaj nyab muaj vauv nyob xwb. Tom qab ntawd Niam Yig pheej mus cuav cuav zos hauv ob kwv tij tsev neeg hu ua Yeeb & Ntxawg Hawj. Thaum ntawd lawv muaj kev sib hlub, sib qhia siab, noj sib hlub haus sib ce kawg li, luag tej pom los yeej ntshaw lawd. Tus Niam Yig no yeej txawj neeb thiab ces tej thaum lawd thov txog kom pab mus ua neeb saib ua neeb kho los nws yeej mus pab lawd thiab. Tau tsis ntev tom qab, Yeeb thiab Ntxawg nkawv niam (niam Txiaj Foom) uas twb yeej mob mob tsim tsawv ntev los lawm txawm cia li tuag.  Lub caij ntawd mas kuv txiv kuj yog ib tug tswv zos hauv lub zos ntawd thiab. Tom qab nkawd niam tuag lawm los Niam Yig thiab Yeeb nkawv ob kwv tij lawv ob tsev neeg yeej tseem sib ntoj sib thuv vim Niam Yig yog xeem Hawj thiab hais tias lawv sib txheeb tsim tsawv no. Nyob nyob xyov cas qab hau tsis muaj Niam Yig nrog rau Yeeb & Ntxawg nkawd ob kwv tij no ho muaj teeb meem sawv ua plaub ntug. Teeb meem ces tsis muaj dab tsi ntau, Niam Yig piav hais tias Yeeb & Ntxawg nkawv ob kwv tij no liam hais tias nws tso dab tom nkawv niam thiaj tuag lawm, nws hnov kiag nkawv hais li ntawd rau nws ntag, nkawd ob kwv tij tseem yuav nyas quav txias muab Niam Yig tu kav theej thiab no mas nws tsis txaus siab li thiaj tuaj hais txog rau ntawm kuv txiv. Hos Yeeb & Ntxawg nkawd ob kwv tij los hais tias nkawv yeej tsis tau hais li ntawd li mas Niam Yig lam tau lam liam tias nkawv hais li ntawd xwb mas nkawv los yeej tsis txaus siab li, Niam Yig yuav tsum poob 12 lag nyiaj kho nkawv mas thiaj zoo siab. Dua ntawm qhov teeb meem no mas tseem muaj lwm yam teeb meem me ntsis los nrog thiab tabsis cov lus lawd piav sib ceg tsis sib haum ntawd mas tsis yog qhov main problem thiab muaj ib co lus tsis zoo mloog, kuv thiaj tsis muab piav rau nej tau mloog. Lub sij hawm no kuv yeej loj tiav hluas lawm, yeej mloog thiab ntsia ntsoov kuv txiv daws lawv cov teeb meem no ntag.

    Thaum cov teeb meem no tuaj txog, kuv txiv thiaj hu lawv ob tog no los sib tham, muab lawv cov lus los ntsuas tag xwb, kuv txiv tias nej tej teeb meem no me me xwb, twb tsis raug tsis puas leej twg li, tsuas yog lus sib iab liam ua dog ua dig xwb kom cia li tso tseg rov qab ua neej ua tsav zoo li qub. Hais li ntawd los lawv yeej tsis mloog li. Kuv txiv thiaj hais ntxiv tias, yeej tsis muaj leej twg paub nej cov teeb meem zoo npaum nej tus kheej, yog li ntawd yog tog twg paub tias nws hais muaj thiab tsis muaj los cia li txo hwj chim sib lees, sib hais, sib thov thiab sib kho mus rau qhov zoo xwb. Hais li ntawd los lawv cov no yeej cav qhi ncauj liab vog tias yuav haus dej xwb mas thiaj tag, dej mas twb tsis haus, haus mas haus ntshav aub los yog ntshav dev xwb thiaj li leej ntag no. Kuv txiv explained ntxiv tias kev haus dej mas nyiam no tseem hwv tsis pub ua li ntawd lawm, tseem hwv muaj txoj cai los tswj lawm mas yog leej twg tsis txaus siab ces mus sib hais tom nom tswv lawm xwb tsis pub haus dej ntxiv lawm. Hais li no tag los lawv thov thiab cam qhi tas zog kom kuv txiv cia li ua dej rau lawv haus. Yog li ntawd kuv txiv laj hais thiab npau taws lawm nws thiaj hais tias kev cai tshiab tsis pub haus dej lawm, yog cuaj kawm los nej pheej yuav haus dej tsis kam mus tom nom tswv no mas nej los sau ntawv tseg, nyias taub teg thiab kos nej lub npe rau daim ntawv ntawd hais tias nej yeej zoo nej siab haus, kuv yeej cheem lawm los nej yeej tsis tsum no, yog hnub twg muaj teeb meem thiab luag nom tswv nug txog, thiaj tsis muaj teeb meem rau kuv. Ces kuv txiv thiaj drafted tau ib daim ntawv muab twm rau lawv mloog thiab muab rau lawv kos, nias taub teg tas. Kuv txiv thiaj kom ib tug yawm txiv laus uas yog Niam Yig lawd cov yawg Hmoob Vwj kwv tij tuaj ua dej rau lawv ob tog tsis sib haum xeeb no haus. Lawv ob tog no mas tsis tseev haus dej li, yuav haus ntshav dev xwb xyov tem Niam Yig twb npaj tau tus me nyuam dev thaum twg tuaj lawm. Thiaj muab tus me nyuam dev no tua cug tau ib qab tais ntim ntshav yuav npaj muab rau lawv haus. Kuv thiaj nyuam qhuav pom thawj zaug Hmoob txoj kev cai haus dej dab yog zaum ntawd. Tus yawm txiv ntawd ua ib lub sam thiaj me me li lub sam thiaj pauj yeem ces muab tais ntshav tso rau sauv, nws nyob nruab nrab, Yeeb & Ntxawg nkawv nyob ib sab, Niam Yig nyob ib sab (piv ib yam li lub rooj, tus yawm txiv laus ntawd nyob tom hauv paus rooj hos lawv ob tog ntawd nyob ob sab rooj). Ua ntej tus yawm txiv yuav muab rau lawv ob tog ntawd haus mas nws yeej kom lawv ob tog no foom txhij foom txhua, yog leej twg tau hais lawm mas kom tus ntawd tuag, yog tsis tau hais los kom tog iab liam ntawd yuav tsum tuag thiab. Yog hnub twg ob tog ntawd leej twg tuag lawm mas kom txhob los coj tus ua dej rau haus, txhob los coj tej neeg tom qab mus nrog lawd hais plaub, ntuas meej meej li ntawd tas ces txawm muab tais ntshav dev ntawd rau lawv 2 tog haus. Thaum haus tag ces hais tias kom nyias mus nyias tsev, plaub tag li ntawd lawm, tabsis Niam Yig tseem yws yws thiab cem cem ces Yeeb & Ntxawg nkawv ob kwv tij yuav muab Niam Yig ncaws tab sis kuv txiv nkawv cheem tau lawm xwb. Ua cas nyob nyob los txog niaj hnub nyiam no los lawv ob tog no haj tseem nyob qhuas ntxhias muaj zog khov kho tsis muaj txiab dab tsi li tiag. Niam Yig twb laus plaub hau dawb paug lawm los yeej tsis muaj mob dab tsi thiab, hos Yeeb & Ntxawg nkawd ob kwv tij los twb laus lawm thiab tsis muaj leej twg tuag los yog muaj dab tsi tshwm sim li, yog li no nej xav li cas xwb txog kis no?, kev haus dej no puas leej thiab los tsis leej? los yog tseem tsis tau txog lub caij xwb? Thaum lawv foom ntawv mas tsis tseev kom dhau 2-3 xyoos kom tuag ntag, thiab tsis pub kom tej kev foom no raug rau tej me tub me nyuam, xeeb leej xeeb ntxwv li ntag tsuas yog lawv 3 leeg no xwb, ua cas los tau 20 xyoo no ho tsis muaj dab tsi tshwm sim li mas ua rau kuv thiaj xav tias ntshe kev haus dej no tsis leej li tej laus hais. Los xyov yog lawv ob tog no yeej tsis muaj leej twg txhaum li es foom los ntuj yeej tsis npam los xyov yog li cas. Lam piav li no rau nej mloog xwb, mam sib ntsib dua. Nyeem tag lawm thov kom sawv daws tsuas ntsib kev noj qab nyob zoo. Mam sib ntsib dua lwm zaj, nyob zoo.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Tubzoonraug on May 26th 2014, 3:28 pm

Kwv Tas Lauv Vwm

Zoo siab ua koj tsaug ua koj tseem piav ib qhov history li nov rau 3 tau nyeem thiab xav saib pua tseeb lo tsi tseeb, leej lo pua leej.

Ntawm kuv tus kheej ma kuv hnov cov lau tham xwb kuv lo tsi tau pom dua. Raws li kuv xav xwb ma yog yam yus ntseeg ce yuav ua kom yus siab nqig xwb nws yuav tsi leej li cov lau hai.  xab maim nov nws tsi muaj li ntawd lawm. Tus neeg phem tsi zoo lo foom yeej tsi tuag vim tsi muaj dab tsi muaj Vajtswv lawm. Qhov nws muaj teeb meem ma tej zaum nws ho mus txhoj puab yuam kev xwb ce luag txawm hai tias, oh, yog lawm ntag.

Brother, kuv xav hai tias, yuav tsi muaj tseeb lawm os. Tej nov ces tsua yog lam ua kom lub siab nqig xwb. Tsi tag li los ntawm lawv 2 tog puav leej tsi tau hai thiab ces lawv yeej muaj qhov confident hai tias lawv tus twg lo yeej tsi tau hai li ntawd ces lawv yeej tsi ntxhai txog txoj kev hau dej.  

Kuv qhov comment ces kuv lo repy koj qhov comment li nov xwb os.  Tej zaum ma kuv yuav hai tsi meej pe tsawg ces xyov sawv daws pua nkag siab kuv cov reply post thiab.

Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Nraug Cuam on May 27th 2014, 1:01 am

Nyob zoo tij Tas Lauv & Tubzoonraug, zoo siab hnub no rov tau ntsib neb dua os.

Tas Lauv Vwm, hais txog kev haus dej dab li koj hais mas kuv hlob luaj li no ho tsis tau pom dua li nawb, raws kuv xav mas yuav tsis tseeb & tsis leej 1% hlo li, tab sis tej thaum 2 tog ntawv los sib haus dej dab tag lawm tog tov nyas tua los sis ntiav lwm tus tua los sis tso dab tom ces tuag lawm ces mam hais tias nev nev seb tsis caj ces tuag tiag los pob! no xwb kuv xav os, vim hmoob lub siab phem heev, muab hais kiag los mas hmoob siab nyoos heev, hmoob nlpooj siab dub yeej zais tuag nthi puag hauv qab xib taws, npav qhov ua lub txias txias & nyas quav txias nkaus xwb, tsis li los yav ntuj qub qab muaj ntau tsav ntau yam mob kho tsis tau ces tuag caj xwb los kuj muaj. Hos yog haus ntshav dev li koj hais mas kuv xav tias 50/50 qhov tuag thiab tsis tuag, vim ntshav dev muaj kab mob ntau yam, thaum yus haus ntshav dev nyoos nkag mus 6 yus lub cev lawm yuav ua mob 6 yus tsis ntev tom qab ntawv, hos yog ncaj tej tus dev tsis muaj kab mob dab tsi mas nyaj tsis ua cas, hais ncaj lawm tias tsis lam zoo sib twv haus ntshav dev nyoos li koj zaj Neej Neeg sauv nawb, Niam Yig lawv mas muaj hmoo heev thiaj tsis kis kab mob los ntawm tus me nyuam dev, yog muab dev laus/dev loj los tua haus ntshav nyoog li ntawv mas kuv xav tias yuav tsum kis kab mob xwb xwb thiaj tag.

Lam nug xwb, ua li ziag no Yeeb & Ntxawg nkawv 2 kwv tij ho khiav mus nyob twg lawm os??? hos Niam Yig mas tseem nyob tom Laj Khaib lub zos Noom Hoim tsis sub, tab sis ntev kawg lawm kuj tsis tau pom Niam Yig xyov nws laus li cas lawm lauj?

Li cas los ua tsaug ntau 6 koj zaj history nov os tij Tas Lauv.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on May 27th 2014, 10:06 pm

Nyob zoo, kwv Nraug Cuam thiab tij Tubzoonraug, hais txog ntawm Yeeb & Ntxawg nkawd mas tej zaum koj kuj paub thiab kwv Nraug Cuam, nkawv yog tij Vwj Pov uas ziag no nyob Nonhai ob tug kwv ntag mas, tabsis Yeeb & Ntxawg nkawv mas tam sim no kuv tsis paub tias xyov nkawv mus nyob rau qhov twg tiag lawm, thaum peb tsiv los ntawd mas zoo li nkawv ob kwv tij thiab nkawv txiv nrog rau lawv niam yau tsiv los nyob rau nram Laj Huab. Kuv xav tias nyaj tam sim no lawv tseem nyob tov. Kuv hnov tias lawv cov khiav los nyob Laj Huab ntawd mus ua teb rau puag Naj Xaj Nuam yav tom Xeev tod lawm no, ntshai ib txhia khiav mus rau tod tas lawm. Hos Niam Yig lawv tsev neeg los kuv tsis hnov ntab ntws li lawm. Tsuas paub tias Npis uas yog Xeeb tus tij laug nyob tim Nai Ca (phav kheb) no xwb. Laughing  Laughing 
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on May 27th 2014, 10:15 pm

Tij Tubzoonraug, koj cov lus yeej yog lus thiab sau meej kawg, kuv yeej xav li koj tus ua tij hais thiab, chiv thawj mas kuv yeej xav li tej laus tabsis tom qab no kuv paub tias ntshai yuav tsis muaj dab tsi lawm. Kwv Nraug Cuam, hais txog qhov haus ntshav dev kis phaj nyaj mas ntshe yuav yog li koj presumed sauv ntag. Thaum ntawd xyov cas cov laus lawv siab nyoos ua luaj thiab tiag, chim lawm ces cia li lam tau lam haus li lawm tsis paub ntshai tias tsam kis phaj nyaj no li.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Tubzoonraug on May 27th 2014, 10:27 pm

Haaa, Yog lawm thiab os Kwv Tas Lauv Vwm thiab Kwv Nraug Cuam, tej kev cov lau thaum ub ua nov ma nws kuj yuav tseeb, qhov tseeb piv txwv hai tias leej twg tau ua tub sab tub nyiag lawm ces luag foom ces yus lam ntshai yus es u rov tuag yus xwb nawb. Yog us tawv qhawv hai tias, txom nyem tsi muaj noj muaj hau thiaj li tau muab noj lawm ma yeej tsi tuag li ntag no ces txawm ua tub sab lawm lo yeej tsi tuag li os.  Raws kuv xav,  qhov lawv sib foom es lam cia li tuag ma vim ntshai es tuag xwb.   Ho tus tsi tau ua tub sab ma nws lub siab loj heev ces nws tsi ntshai ces nws tsi tuag tsi muaj mob.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on June 3rd 2014, 12:16 pm

Very Happy Nyob zoo os nkawd,
        Tij Tubzoonraug, ntshe yog li koj hais lawm lau, nkawd ob tog ntawd thiaj tseem noj qab nyob zoo txog tav no ne.

            Kwv Nraug Cuam, zoo uas koj tseem nco tau thiab paub nkawv ob kwv tij no mas. Peb lam nyob ib zog xwb kuv kuj tsis tau nrog nkawv tham ib zaug li thiab ov. 

              
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Tubzoonraug on June 3rd 2014, 3:40 pm

Tej kev sib foom nov ces lawv 2 tog puav leej tsi txhaum lam sib liam xwb ces thiaj li tag tsi muaj dab tsi li os. Muab xav lo ces tim lawv yog neeg tsi muaj hlwb xwb thiaj li sib cav sib ceg txog tej lus xaiv (rumor)

Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Nraug Cuam on June 3rd 2014, 6:51 pm

Nyob zoo tij Tubzoonraug & Tas Lauv, yog li neb hais lawm os. 3 hmoob feem ntau yeej siab luv & siab nyoos heev, tsis xav tso mam ua, pheej ua tas mam xav xwb, nyias ua raws nyias siab nyiam thaum xav txog ces twb lig lawm.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Tubzoonraug on June 3rd 2014, 8:34 pm

Yog li koj hai lawm os Brother Nraug Cuam, kuv xav hai tias ua ib tus neeg tsi hai leej twg, yog yuav hai dab tsi ma yuav tau xav ua ntej mam li hai, thaum hai ne pua yuav ntob leej twg pob kub thiab, yog yuav ntob leej twg pob kub ces txhob hai thiab hov.

Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on June 4th 2014, 12:23 am

Smile  Smile Nyob zoo 2 tug,

      Neb hais yog lus kawg lawm. Peb Hmoob nyiam tsav hwj chim heev raws li kuv xav na yog li ntawd koj tos tsis hnyoo kuv hais ib lo lus yuam kev los sis ua ib yam dab tsi txhaum me  me xwb mas koj yuav muab kuv ntsaig kom ti ntsa nkaus no xwb tiag. Tiam no Hmoob siab tseem me heev, siab twm xeeb, cib nyeej thiab khib xeeb kawg nawb.
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Nraug Cuam on June 5th 2014, 9:56 pm

Muab hais los 3hmoob yeej muaj tus niag xeeb ceem zoo li ntawv los lawm ntev, tus ruam mas xam tias ruam tsis paub es thiaj ua li, tab sis 1 txhia yog neeg txawj ntse paub tab, yog nom yog tswv, ua laj ua kam nyob hoob kas hoob kaus los haj tseem lim hiam kawg thiab, tos kuv hais li los kuv kheev pom lawm, kuv tau mus nkag ntau lub offices los lawm mus li ntaub ntawv 6 kwv tij neej tsa, yog yus mus ncaj nplog mas nlpog cav tseem nug yus tias tuaj hauj lwm dab tsi, tos 1 pliag, etc tej hos hmoob ces feem ntau twb tsis xav hais lus 6 yus. Lawv tseem cav ua txoj hais lus nplog 6 yus nkaus xwb kom yus txhob paub tias lawv yog hmoob?Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on June 6th 2014, 9:37 am

     Yog mas kwv Nraug Cuam.
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Nraug Cuam on June 8th 2014, 4:45 am

Hahaha yeej yog li kuv hais lawm tiag bro. Kuv ses saib zoj ntxim yog hmoob ces yeej xa lus hmoob nrov nkhas 6 xwb ntag hos, hos tus yus paub tsis meej mas thiaj hais lus nplog 6 xwb laiv hehehehehe.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on June 8th 2014, 7:49 am

Smile Txawm yog Nplog ntshai tsam ib txhia pej xeem Hmoob tsis paub lus Nplog es thiaj cia Hmoob ua qhov hauj lwm ntawd ntag, tab tsis peb cov Hmoob yeej nyiam tsav hwj chim thiab khav theeb li ntawd. Yus tsis paub txog yus tes dej num zoo ces yus xav tias yus ua Pej Xeem tus Nai, tab sis tsis yog li ntawd, yus yog ib tug pab pej xeem los yog provide good service rau pej xeem ntag hos.

     Kuv txoj hauj lwm mas kuv yog ib tug Hmoob, thaum muaj Hmoob tuaj pwv xam lawv tej teeb meem rau kuv mas tsoom hlob yeej kom kuv hais lus Hmoob rau lawv, kuv yeej hais lus Hmoob nkaus xwb cov Hmoob tuaj ntawd thiaj to taub. Kuv hais lus Hmoob nrog cov Hmoob tag ces kuv mam piav qhia tsoom hlob tias kuv tham txog dab tsi rau lawv xwb.

    Muaj ib txhia Hmoob yeej khav khav txawj lus nplog mas. Muaj ib txhia mas nws ntshai tsam cov Nplog nrog nws ua dej num ua ke ntawd ntaus nqi phem rau nws cov lus nrog cov neeg sab nrauv sib tham ces nws thiaj hais lus Nplog. Txawm li cas los yus yeej yuav tau ab thib npais rau tsoom hlob thiab cov mab sua nrog yus ua hauj lwm ua ke, lawv yeej to taub xwb. Yog ib tug Hmoob tuaj hais lus Hmoob rau yus, tab sis yus ho teb lus Nplog no mas zoo li kuv feel txhav txhav, thiab xob xob plaub hau:roll:.

   
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Nraug Cuam on June 8th 2014, 7:18 pm

Yog li koj ua tij hais lawm lauj.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Tubzoonraug on June 11th 2014, 9:58 pm

Yeej yog li neb hai ma 2 tub brother, yus nyob lub tebcaws twg ces yus yuav ua luag cov phej xeem zoo es tej nomtswv thiaj li tsi xav yuav kev. Tamsim nov ma zoo li tej nomtswv lawv pheej xam rau nyiaj lawm xwb lawv tsi tshua focus rau lub tebchaws kom zoo thiab txhob muab muag rau luag txawv tebchaws.

Tsam nov ces yeej tsi zoo li siab xav li lawm os.

Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on June 13th 2014, 3:23 am

Nyoob 2 tug. bro tij Tubzoonraug, nyiam no ces yog lawv lub teb chaws, lawv yuav ua li cas los puam chawj os. Peb tsuas ua neeg dig muag saib xwb. Lawv pub av rau peb nyob ces hmoov zoo kawg li lawm os bro.
Davdub
Davdub
member
member

Registration date : 2009-12-19

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Davdub on June 13th 2014, 5:22 am

Nws yog tsi tag thiab os Kwv Tas Lauv Vwm, lub tebchaws yog nej thiab Laos lub tsi yog cov Viet thiab Chinese lub. Nej thiab cov Laotian yuav tau sib hlub koom tes sib pab caum cov neeg txom fav tawm ntawm nej daim av mus ma thiaj li yog. Tus nom tswv twg dig muag lawm tus ntawd tsi yog nom tswv, nej saib nyob rau Vietnam, cov Chinese tuaj ua business, cov Vietnam protect tuag coob leej raug mob ntau tus vim Suav vaag phien yuav ua tej yam tsi zoo rau lub tebchaws Viet ces luag cov pej xeem txawj Jes thiaj li caum kom lawv tawm ntag.

Muab hai rau Hmoob thiab Lao ma yeej tseem poob qab deb heev lawv tsi pom txog lawv daim av muaj nuj nqi ib qhov kiag. Cov lus kuv tham nov ma piav pem mus ze rau politic lawm thiab os. Yog leej twg muaj lub peev xwm txawj ntse (jes) ces yuav tau ua li hai ma thiaj li yuav independent tau yus lub teb chaws. Tsam nov ces Laos became colony to Vietnam 40 yrs ago until now.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on June 13th 2014, 9:24 am

Very Happy Nyob zoo,

Bro Tubzoonraug, hais txog qhov ko ces kuv ua koj kwv tsis pom qab hais li cas os, tab sis ua li Nraug Cuam hais nyaj lawv muaj lawv neeg pom thiab paub txog tej ko zoo lawm. Hais txog ntawm peb Hmoob mas tseem nyuab nawb vim rau qhov Hmoob thiab Hmoob xwb twb nyuab lawm os bro. Hais txog cov teeb meem no mas nws cuam tshuam txog politics ces wb ob tug ua kwv yuav piav nrog koj tsis tau nawb bro. Txhob xav li cas.  Very Happy  Very Happy 
Davdub
Davdub
member
member

Registration date : 2009-12-19

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Davdub on June 13th 2014, 5:13 pm

Yog lawm ma brother, tej nov ces lam tham pem xwb, ua li hai tsi zoo tham lo tham kev ua noj ua hau xwb lo tau, vim peb sawv daws nyia nyob nyia ib sab ntuj ces tus huab cuas nws tsi sib thooj, ib lub tebchaws tus huab cuas nyia txawv nyia os.
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Nraug Cuam on June 14th 2014, 4:07 am

ຮາຮາຮາຮາ ສະບາຍດີອ້າຍຄົນຫຼໍ່ທັງສອງ ຫຍັບມາໃກ້ໆນີ້ ແລະ ກະລຸນາຕັດສິນໃຈວ່າຈະເລ ືອກເອົາຄົນໃດ? ເຮເຮ tseg 1 tug rau kuv nawb, kuv ces very hard to make decision li lawm os nkawv , vim tus twg los MIS LOJ 1 Yam xav tau tag nrho li na nkawv hehehehe

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Thumb_10  Haus Dej Dab Tom Qub Zog Thumb_11 Haus Dej Dab Tom Qub Zog Thumb_12


Haus Dej Dab Tom Qub Zog Thumb_13  Haus Dej Dab Tom Qub Zog Thumb_14  Haus Dej Dab Tom Qub Zog Thumb_15Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Nraug Cuam on June 14th 2014, 4:50 am

Tsis Paub Txiav Txim


Kuv ces nkawv----------tsis paub txiav txim
Vim xav sim----------xav tau tag nrho
Vim me o----------mis loj sib xws
Thiaj xav thws----------kom pom txhua leej
Siab txiv neej----------zoo li kuv no
Mob ncu nco----------vim tsis paub xaiv
Tus me aiv----------los zoo ua luaj
Siab thiaj nyuaj----------plawv thiaj li ntxhov
Vim xav kov----------xav puag txhua tus
Siab puas tsus----------txiav txim tsis tawm
Vim nkauj ntxawm----------tus twg los zoo
Xav tau loo----------mus hlub mus plhws
Seb siab ntsws----------ho puas yuav kaj
Hais qhov ncaj----------rau neb paub tseeb
Tuav maum theeb----------vim yog xav dhau
Kuv thiaj tau----------npau suav nruab hnub
De hnub qub----------puag saum nruab ntug
Siab kub lug----------yeej nyob tsis tswm
Xav twj ywm----------tias yuav ua cas
Thiaj tau tas----------cov me ab naib
Uas haib haib----------nyob saum toj no
Coj los do----------kom ua pam lem
Niag hmoov phem----------li kuv Nraug Cuam
Ntshe cov muam----------yuav tsis tig ncaj
Tsis tau saj----------lawv tej qaum qe
Kuv ces ntshe----------tu siab 1 sim
Yuav chim chim----------txog hnub laus tuag
Tsis tau puag----------lawv tej me ntxhais
Ces kawg pais----------lawm ntuj ceeb tsheej
Vim lub neej----------los kuj txom nyem
Hmoov phem phem----------haj tseem dab tuag
Thiaj pawv puag lawv tej me naib os nkawv aw!!!
 lol!  lol!  lol!    lol! lol!Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Davdub
Davdub
member
member

Registration date : 2009-12-19

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Davdub on June 14th 2014, 8:40 am

ແມນແລັວ ຂອັຍຈະບໍເຫລອີຍໄພເີລຍ ຄັນສີເົັວາແທ້ໆ ຂອ້ຍເອົາຫົມດ Kwv Nraug Cuam thiab Kwv Tas Lauv Vwm, kuv sau ntawv Lao tsi meej pem lawm lo yog kuv spelling tsi correct lawm os. Hai txog cov duab ntawd ma kuv yeej ok tag tus ma, yog yuav xaiv ua poj niam ma kuv tsi xaiv tab si yog play ma ok txhua tus.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on June 14th 2014, 9:31 am

Very Happy  Very Happy Neb txawj hais raug kuv siab kawg nawb nkawd. Cov maiv saum toj sauv los ntxim nqos kheej kawg thiab tiag yuam. Tab sis ua li Num Maiv hais dab neeg, thaum yus tshaib plab ces yeej xav tias 1 tsu mov tsis txaus yus noj no hehee. Bro Nraug Cuam, koj txoj paj huam hais tau deev siab kawg. Cov nyuag maiv no cas tsis paub tuaj forum xwb lau yuam. Yog paub tuaj forum mas peb kawg sib faib tsis haum hehehehe.

Tij Tubzoonraug, koj tseem nco tau zoo kawg mas. Cov uas ncaim ntev lawm tseem sau tau li ko ces yeej yog cim xeeb zoo nawb. Muaj ib tug kwv tij xeem Hmoob Vaj na, peb kawm ntawv ua ke, tom qab no nws tawm yuav poj niam lawm, muaj ib zaug kuv kom nws pab sau ib daim form rau kuv, nws twb tsis nco qab ntawv nplog tag lis lawm tab yog nws nyob Nplog teb kiag laiv, nws twb tsis nco qab cov structure thiab kev sau ntawv nplog yuav pib, yuav xaus li cas lawm na. Koj mas tseem Number1 nawb bro.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on June 14th 2014, 9:55 am


Haus Dej Dab Tom Qub Zog Ai_24510


Haus Dej Dab Tom Qub Zog Zz_jp_10


Haus Dej Dab Tom Qub Zog Heart-10

Kuv nyiam tus no kawg thiab nawb nkawv. Xyov neb puas nrog kuv nyiam thiab. Tus no yog Japanese ib tug ntxhais, lub npe hu ua: Ai Shinozaki.


Last edited by *Tas Lauv Vwm on June 24th 2014, 7:14 am; edited 1 time in total
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on June 14th 2014, 10:01 am

Nkauj Hmoob Nplog os nkawd. Nyiam tus twg neb na? hehehe

 Haus Dej Dab Tom Qub Zog 10252010
Davdub
Davdub
member
member

Registration date : 2009-12-19

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Davdub on June 14th 2014, 10:12 am

Haib kawg nkau ma Kwv Tas Lauv Vwm, Kwv nraug Cuam koj saib cov ntxhai khwv nyiaj nov koj pua nyiam thiab? kuv muab lawv tis be hai tias, cov ntxhai mub lub cev mus pauv nyiaj no laiv.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on June 14th 2014, 10:55 am

2 tug bros, daim duab nkauj Hmoob lawv 3 leeg ko mas ib tug (tus nruab nrab) yog hluas nkauj hauv peb zos os. Kuv paub tus hauv nruab nrab mas thiab nws los kuj paub kuv tib si os, nws kawm tag Bachelor degree (Business Administration) sub nas. Zoo li nws ua hauj lwm hauv Commercial Bank los yog hauv ib lug Private Organization sub nas. Lawv tsev neeg yog ib tsev neeg muaj nyiaj os.
Davdub
Davdub
member
member

Registration date : 2009-12-19

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Davdub on June 14th 2014, 11:12 am

Bro, Tas Lauv Vwm, zoo heev ma. Nws yog Xeem dab tsi? txawm li ca lo tsuav nrog luag kawm ntawv es ho tau ib qhov ta neem ces zoo lawm ma. Yog pom cov hlua nkauj zoo li nov ma kuv xav rov qab hlua kawg tab si lau lawm ces tsi yuav tig tsi tau lawm.
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Nraug Cuam on June 17th 2014, 9:25 pm

Nyob zoo bro Davdub & Tas Lauv,

Bro Davdub, cov me mos ab ntawv ces yeej yog li koj hais xwb tiag, yog Maiv Kaus Nyiaj nkaus nkaus xwb os hehehehe, kuv paub coob tus lawv yeej tsis ua dab tsi li, ua zaj no nkaus xwb tiag hehehehe, saib lawv tej duab mas oh bro, ntxim tas tas kiag nawb, tab sis pom kiag tus neeg ces kuj tsis npaum cas thiab os.

Tas Lauv, koj cov me mos ab Nyij Pooj sauv mas haib tshaj plaws li thiab nawb yom, kuv mas yog pom tej tus haib li no mas plawv dhia ceev zus ceev zus tuaj li ntag laiv bro hehehehe ua tsaug koj share wb saib os.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Davdub
Davdub
member
member

Registration date : 2009-12-19

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Davdub on June 17th 2014, 10:07 pm

Haaa, yog lawm os, cov Maiv kau Nyiaj ntag ma. Cov nov ma yog cov hlwb tsawgg ces yeej kawg poob nyiaj xwb os.
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Nraug Cuam on June 17th 2014, 10:17 pm

Yog mas bro, yog ncaj cov muaj nyiaj mas kuj tsis luaj twg, tab sis yog ncaj cov uas txom nyem zog mas yeej khwv ciaj khwv tuag tsis txaus noov noj 1 pluag ntag hos hehehehe. Muab hais los lawm tej kev plees kev yi no mas txhua leej yeej xav ua, xav tau tab sis nws tsis tsim nyog lawm vim noj tsis tsau hehehehe.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on June 18th 2014, 8:42 am

Cia kom muaj cov no peb thiaj tau daws kev tshaib kev nqhis thiab os yom nkawd! Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy 
Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Nraug Cuam on June 19th 2014, 8:01 pm

Hahaha xav li koj los yeej yog kawg thiab tiag bro Tas Lauv. Kuv mas ncauj lam hais li xwb ov, tab sis hauv yus lub siab qhov tseeb mas xav kom daim los plis daim los plis xwb hos nkawv  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on June 20th 2014, 2:43 am

Razz  Razz tej no ces lawv yug los txawb pawg lug rau yus xwb tiag nkawd, seb yus puas muaj peev xwm mus muab tau los siv xwb tiag. Yog yus muaj peev xwm coj los siv yam tsis muaj teeb meem dab tsi ces muab xwb tiag. Ua neeg ib zaug tuag tsis los ces yuav tau saj ncuav nplaum kom ntau lub me ntsis thiab thiaj tsim nyog yus txiv muab phom rau yus na nkawd, kuv xav os. hahaha
Davdub
Davdub
member
member

Registration date : 2009-12-19

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Davdub on June 20th 2014, 4:53 pm

Haa, 2 tub Kwv, xav li ca lo yog tiag. Kuv yuav piav ib zaj lus ua yeej muaj tseeb, nyob rau ntawm kuv lub nroog nov muaj ntau leej txiv neej yeej hai ib yam li Kwv Tas Lauv Vwm hai tiag, lawv hai tias ua ib zaug neeg xwb ces yeej meej sim kom txhij kom txhua. Muaj ib hnub ces yawg txawm hnov txawv heev li lawm ces pib ntshai heev li laiv,  ntev xyoo mus kuj tsi mob loj luaj ca nws kuj nyob nws li thiab tiag, txawm muaj ib hnub ces yawg txawm mus nrog cov niag pog lau nyob nram tsev lau ces txawm muab ib niag pog coj lo tswm tag ces zaum ntawd ces yog zaum ob loj kawg nkau. yawg lo kuj muaj niam loj niam me  thiab tiag thaum nov ces 2 niag niam lo mag tag nrog li thiab, lawv muab tej nyiaj mus yuav tshuam lo hau tau ntau xyoo ces ua rau mob ntshav siab ntshav qab zib tag, thaum kawg ces raum ho tsi ua hauj lawm lawm ces pib lim ntshav lau. Lim ntshav tau muaj 2/3 xyoo ces ua ib siab mus nyob rau nram cemetery lawm tiag.  Txawm yog lo lus hai tias ua 1 zaug neeg xwb es saj kom txhij kom txhua ces thiaj li tau mus nrog American nyob rau nram graveyard lawm thiab.

Qhov kuv tsi ua li ntawd ma vim kuv pheej xav hai tias, tus neeg yus twb tsi paub nws xyov nws pua muaj mob 2 ceg lo tsi muaj  yog li nov kuv thiaj li tsi thab kiag.

Tus hlua nkauj twg kuv nyiam heev ces hmo ntawd kuv niag pog lau ces nws mag tuab ntws tsi tau zoo pws xwb, qhov nov ma thiaj li siav yuav ntev os 2 tub kwv.

Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on June 24th 2014, 4:10 am

Nyob zoo 2 tub bros, bro tij Tubzoonraug, koj zaj nkauj pag seev no hais tau zoo kawg nawb.
2 tug brothers, kuv ces lam khav ntawm ntug cub xwb tsis keej li os hehe. Bro Tubzoonraug, ua li koj ua ko thiaj zoo os. Yog tias ho xav ua si dhau lawm no los nco ntsoov hnav tsho condom kom tuab xwb thiaj li nawb. Nyob peb teb chaws no ces muaj zaub mos ntau kawg tiag, yog leej twg tsis ceev faj, mus qaug rau tej kev plees kev yig no ces yeej kawg puas tsuaj xwb tiag.
Haus Dej Dab Tom Qub Zog 10325610
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Tubzoonraug on June 24th 2014, 5:28 am

Zoosiab heev os Kwv Tas Lauv Vwm, koj daim duab saum toj nov ma zoo kawg nkau. Koj pua kam rau kuv siv thiab? es muab kuv lub tau hau lo tso rau es kuv siv koj lub cev xwb, es cia kuv nrog koj mus ua kes thiab? haaaaaaaaa tsi tag li muab Kwv nraug cuam thiab na? haaaaa J/k

Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on June 24th 2014, 6:22 am

haha,,,kav tsij siv mas bro. Tsuav koj ho nyiam siv os. hehehe Very Happy 
Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on June 24th 2014, 6:25 am

daim duab no tsis yog kuv os bro, kuv lam muab tso rau peb saib xwb. Daim duab no yog yawg hu ua Xuv nrog Xab Thoj ua movie sub nas. lol. Very Happy 
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Tubzoonraug on June 24th 2014, 3:13 pm

Haaa Lov, yog li ma yeej haib kawg nkau li tiag. Yog Xab Thoj lawv khab nab ua movie ces yeej ok ma. Cia kuv sim ua saib pua tau kuv rau os.

Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on June 25th 2014, 1:20 pm

Very Happy  Very Happy Ua li mas bro, sim seb zoo li cas coj tuaj tso rau wb saib thiab.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Tubzoonraug on June 25th 2014, 5:04 pm

kuv mam li ua ov, tam sim nov kuv ho tsi paub yog tim dab tsi kuv qhov program tsi work lawm, kuv qhov program daim chij kom yoj yoj ntawd cia li tsi muaj qhov ua kom nws yoj lawm. ntse yuav tag li lawm laud.

Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Nraug Cuam on June 26th 2014, 12:39 am

Nyob zoo os nkawv, oh tij Tubzoonraug tus muam hu zaj nkauj saum koj qhov post #38 ntawv zoo nkawg li Tas Lauv hais tiag, nws hu li cas thiab nyob twg ne? kuv mas nyiam cov nkauj hmoob ntsuab no kawg li, tsis li xwb hmoob ntsuab los hais lus mos heev thiab kheev lam tseem tsis tau muaj poj sev mas ntshe yuav mus xaiv yuav 1 tug hluas nkauj hmoob ntsuab los ua poj niam lauj nkawv, hehehehe.

Thaub kwv rab phom ntawv zoo nkaus li yog Xuv li Tas Lauv hais tiag sub? zoo li thaub tsis txawj hais lus sub ne??? vim txhua daim movie thaub tsuas piav tes nkaus xwb tsis hais lus li.Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Tubzoonraug on June 26th 2014, 12:58 am

Kwv Nraug Cuam, yog lawv cov niam tsev pog Church xwb os. Nws nyob USA nov xwb, zoo li ntxim nws nyob pem Minnesota pob, tus niam tsev nov muab lawv cov music lo hloov suab hus xwb nws yog pog lau lawm os.

Nraug Cuam
Nraug Cuam
member
member

Registration date : 2011-09-25

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Nraug Cuam on June 26th 2014, 1:17 am

Oh, los bro. Yog li nws kuj suab zoo kawg thiab nawb yuam, nws puas muaj nyob tom youtube os bro?Mam Tos Hlub Koj Lwm Tiam Mog Nkauj Hmoob Tus Ntxim Hlub.
Tubzoonraug
Tubzoonraug

Registration date : 2009-12-15

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Tubzoonraug on June 27th 2014, 5:54 am

Cia kuv li sim os.  Kuv tseem tab kaum lawm es tsi tau muaj caij nyoog kuv thiaj li tsi tau sim xwb os.


Thov Khawv
Thov Khawv

Registration date : 2014-05-20

Character Sheet
 :

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Thov Khawv on June 27th 2014, 8:17 am

Wow!!!! khws kawg li nawb bro. Tas lauv kawg thiab yom hahaha. Bro koj phim kwv phom plav kawg thiab nawb. Tij Tubzoonraug, yog tias koj kho tau ob sab tes kom dawb li koj lub face mas haj yam phim os thiab txoj npoo kab dawb me me ntawm sab luj tshib kom txhob pom khav mas haj yam khws os yom. Tab sis li no xwb los yeej haib kawg li lawm Very Happy 

Sponsored content

Haus Dej Dab Tom Qub Zog Empty Re: Haus Dej Dab Tom Qub Zog

Post by Sponsored content

  • Post new topic
  • Reply to topic

Current date/time is September 22nd 2019, 9:37 am