Hmong Live in USA

  Share
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Hmong Live in USA

  Post by Davdub on July 10th 2012, 7:15 am

  Hmong life


  • Peb Hmoob lub neej tuaj nyob rau lub teb Chaws ncuav lo si America nov tau ntau tshaj 37 lub xyoo. Hmoob lub neej ua thoj nam kiav teb tsiv chaws nov nws kuj tsi yooj yim piav tab si yuav piav baum li piav tau.


  • Hmoob yog ib yam neeg ua hai lus txawv duas, Hmoob yog ib yam neeg noj txawv, Hmoob yog ib yam neeg kev ntseeg txawv xws li Hmoob ua neeb, Hmoob muaj txoj kev xav, Hmoob muaj qhov hlub neeg, Hmoob muaj qhov nco neeg ces lub kua muag txawj poob


  • Txij li thaum Hmoob poob tebchaws khiav tuaj ua thoj nam tuaj nyob rau txawv tebchaws xwb li lub ib yog lub tebchaws Thaib, tuaj nyob ua pab ua paws Hmoob yog ib hom neeg tsi nyiam kom muaj lwm tsav neeg tuaj quab yuam caij tsuj yog leej twg lam ua dab tsi saib tsi tau Hmoob, Hmoob muaj peev xwm ua tau paum rov qab


  • Txij li Hmoob tau ua thoj nam lo rau lub tebchaws Thaib, Hmoob raug txoj kev Thaib ua phem xws li, ntau, tua, quab yuam tej poj niam menyuam Hmoob ua mus dhiav noj hau rau sab nraum lub yeej, tej kev phem quab yuam nov peb Hmoob yeej chim yeej xav ua pauj tsi tag li thaum raug txim txom heev lawm uv tsi tau kuj muaj qees leej txiv neej Hmoob ua nws yog ntshav Hmoob kuj mus pauj tau kev ntsim siab lawm thiab.  • Hmoob lub neej txom nyem  • Hmoob lub neej txoj nyem nov yeej ib txwm hnov tej keeb kwm ua ntuv zu txij li luag neeg ntiaj teb paub thiab muab sau cia tau muaj li 5 txhiab xyoo dhau lo.

   Keeb kwm tham tseg lawm hai tias Hmoob yeej nyob muaj ciam dej ciam Av li mab li suav tab si vim yog txoj kev sib txeeb nrim teb nrim chaws thiaj li ua rau Hmoob swb Hmoob thiaj li poob tej liam ia rov rau tus yeeb ncuab tes.Tsam nov Hmoob thiajli ua yoov ntxuav tes Hmoob thiajli lo ua luag li mej lam pej xeem lawm Hmoob tsi muaj nrim teb chaws nrog luag


  • Thaum Hmoob nyob rau Tim thaib Teb, Hmoob kuj muaj kev sib pab sib txib ua nom ua tswv hauv nws lub chaws lo si hauv lub yeej tawg rog ntawd thiab, tsi tag li Hmoob kuj muaj txoj hauv kev tuaj mus rau lub tebchaws Tawv Dawb, ib txhia Hmoob hai tias yog lub tebchaws thib 3.

   thaum thawj pab neeg tuaj txog ua ntej rau lub tebchaws thib 3 xwb li ntau lub tebchaws tawv dawb ua hai muaj ntsi ib yam lus.

  • Thaum lawv tuaj txog, lawv cov niam qhuav txiv qhuav xwb li American lawv kuj tuaj pab coj mus yuav zaub yuav mov coj mus kiab mus khwv qhia kom paub ua lawv cov neej, lawv pab tuaj ntxov nov kuj txom nyem vim lawv tsi paub lus yeejyog ib qhov nyuab rau lawv kawg tab si lawv kuj ua siab ntev xyaum thiab kawm kuj ua rau lawv paub thiab tsi muaj kev nyuab rau lawv lawm.  • Duas Lis cov tuaj tom qab ntawd tsi nyuab rau lawv lawm vim twb muaj cov tuaj ua ntej, cov ntawd twb paub txog luag txoj kev nyob rau lub tebchaws thib 3 lawm yog li pab tuaj ua ntej nov thiaj li pab tau cov tuaj tom qab.

   Cov tuaj tom qab xyoo 76 lawm ces lawv tsi muaj qhov nyuab lawv siab thiab txom nyem li tawj pab tuaj rau lub xyoo 76 ntawd lawm vim lawv twb tau kawm luag tus cai ntawm lub tebchaws ntawd tag ua ntej lawv tawm tuaj mus rau txawv tebchaws ces thiaj li ua rau lawv tsi muaj kev nyuab xiab lawm.


   Current date/time is August 20th 2018, 3:30 pm