zaj tshoob

  Share

  Hmoob nt
  Guest

  zaj tshoob

  Post by Hmoob nt on May 30th 2011, 8:07 pm

  ( 1 )- . Nqe
  lus ua zaj hais fi xov rau niam txiv nyab neej nus  1,
  Hais zoov li kus, zoov li, zaj npuas phwb lawm toj tsuas, phwb nuj nuag twv av
  mus lawm luaj dub, kuv niam kuv txiv nyab neej nus nej nyob ntuj tag hmo teb
  tag hnub, nej tsuas noj sib nco haus lawm sib hlub, nej tsuas tsis paub os me
  tub nraug laj twb tuaj coj tau nej me ntxhais nkauj mog mim mus lawm tej mus
  nrab hnub, dua ntais ntuj sua teb nram ub, mus ciaj tas me tub nraug laj  lawm niaj ib tug mus zoo hlub, nes,


  1,
  Hais zoov li kus, zoov li, zaj npuas phwb lawm toj tsuas, phwb nuj nuag twv av
  mus lawm luaj txho, kuv niam kuv txiv nyab neej nus nej nyob ntuj tag hnub teb
  tag hmo, nej tsuas noj sib hlub haus lawm sib nco, nej tsuas tsis paub os me
  tub nraug laj twb tuaj coj tau nej me ntxhais nkauj mog mim mus lawm tej mus
  nrab hmo, dua ntais ntuj sua teb nram tog, mus ciaj tas me tub nraug laj  lawm niaj ib tug mus zoo nco, nes,


  2,
  Hais Zoo li kus, zoo li, kuv niam kuv txiv nyab neej nus nej me ntxhais nkauj
  mog mim ces ploj li ntshis rau lawm tej mus yas kab, ces twb yog lawm me tub
  nraug laj tuaj coj tau nej me ntxhais nkauj mog mim mus lawm lub hli nrab, mus
  ciaj tau lawm me tub nraug laj  ib tug
  mus zoo nyab, mus nrog me tub nraug laj muab lub cuab tuaj lawm lub yig nrog
  luag tab, nes.


  2,
  Hais Zoo li kus, zoo li, kuv niam kuv txiv nyab neej nus nej me ntxhais nkauj
  mog mim ces ploj li ntshis rau lawm tej mus yas kev, ces twb yog lawm me tub
  nraug laj tuaj coj tau nej me ntxhais nkauj mog mim mus lawm lub hli ntev, mus
  ciaj tau lawm me tub nraug laj  ib tug
  mus zoo sev, mus nrog me tub nraug laj muab lub cuab tuaj lawm lub yig nrog
  luag leg, nes.


  3,
  Hais Zoo li kus, zoo li, kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tom ub me tub nraug
  laj ces coj tau lawm kuv niam kuv txiv nyab neej nus nej me ntxhais nkauj mog
  mim mus ua neej yaj los kib txoob, ib nqaj nto ntuj, ib nploog nto ntsis, mus
  ntxuav qab yias du, cheb lawm qab plag tsev qawj, es hais rau kuv niam kuv txiv
  nyab neej nus nej nyob nej tsis txhob txhawj, mog ces kaj ntug tag kis kaj es kaj
  li zus tuaj peb tag kis tawm,  ces kuv
  niam kuv txiv hmoob poj yawm tom ub li rov coj tau kuv niam kuv txiv nyab neej
  nus nej me ntxhais nkauj mog mim tuaj nrog nej ntsuas dej kus ntsuas cawv, nes,


  3,
  Hais Zoo li kus, zoo li, kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tom ub me tub nraug
  laj ces coj tau lawm kuv niam kuv txiv nyab neej nus nej me ntxhais nkauj mog
  mim mus ua neej yaj los kib txoob, ib nqaj nto ntuj, ib nploog nto ntsis, mus
  cheb qab plag tsev qawj, ntxuav lawm qab yias du, es hais rau kuv niam kuv txiv
  nyab neej nus nej nyob nej tsis txhob hu, mog ces kaj ntug tag kis kaj es kaj
  li zus tuaj peb tag kis huv,  ces kuv
  niam kuv txiv hmoob poj yawm tom ub li rov coj tau kuv niam kuv txiv nyab neej
  nus nej me ntxhais nkauj mog mim tuaj nrog nej ntsuas dej kus ntsuas txhuv,
  nes,

  Hnov tis yuas kuv niam kuv txiv nyab neej nus niam
  nkauj teej cuab txiv nraug tsav yig nkawm fwb cw, nes,

  zaj tsho
  Guest

  zaj ntuas ntxhais

  Post by zaj tsho on May 30th 2011, 8:09 pm

  ( 2 ) - Zaj nov yog zaj, zaj tshoob ntuas ntxhais


  Zaj no yog hais thaum lub
  sij hawm uas ntuas tus ntxhais thiab tus vauv es yuav tsa qhua sawv kev mus
  tsev, nws yog txhua tus ua raug rau nco xws li nus tij los yog nus npaws, los
  yog txiv cob txheeb thiab dab laug cob txheeb muaj feem cuam los hais zaj no
  ntuas tus ntxhais ua neej,  1,
  Hais zoov li kus, zoov li, ntxhiav nkauj mim nes ntxhiav nkauj mim koj ua koj
  niam koj txiv nkauj qas yeev nyob koj puas paub tias koj noj tas koj niam koj
  txiv qoob tuaj pes tsawg txhab, koj li hlob li ywm los paub tab, hnav tau koj
  niam koj txiv cev tsoos paj ntaub tuaj nyob quas   hlab,
  koj ces zoo zoo nkauj tam ntua nkauj sua los lawm nkauj mab, nqes hav tsis muaj
  tus nrog kav, ces txuj ci nyob tuaj mus nthuav dav, nes ntxhiav nkauj mim,


  1,
  Hais zoov li kus, zoov li, ntxhiav nkauj mim nes ntxhiav nkauj mim koj ua koj
  niam koj txiv nkauj qas yeev nyob koj puas paub tias koj noj tas koj niam koj
  txiv qoob tuaj pes tsawg tsev, koj li hlob li ywm los puv cev, hnav tau koj
  niam koj txiv cev tsoos paj ntaub tuaj phim quas   sev,
  koj ces zoo zoo nkauj tam ntua nkauj sua los lawm nkauj cev, tawm rooj li  plaws tuaj mus taug kev, tsis muaj tus nyob
  nrog tshev, ces tus txuj ci nthuav tawg paj li zees nyob mus ua rev,  nes, ntxhiav nkauj mim,


  2,
  Hais zoov li kus, zoov li, txhia niaj kus txhia xyoo ntxhiav nkauj mim koj niam
  koj txiv tsuas tsis pwv tshoob, koj niam koj txiv tus me plaj kos ntsig tshoob
  khuam li nkaus rau zoov pem laj tus ntsis xyoob, ntxhiav nkauj mim koj ua nkauj
  nyob ces tawm rooj li  plaws ces hnav tau
  koj niam koj txiv cev tsoos paj ntaub Hmoob, sawv li tsees tuaj mus leg koj
  niam koj txiv lub mus lawm luaj  qoob,
  ncig li yeev tuaj rau nram roob, nes, ntxhiav nkauj mim,


  2,
  Hais zoov li kus, zoov li, txhia niaj kus txhia xyoo ntxhiav nkauj mim koj niam
  koj txiv tsuas tsis pwv kos, koj niam koj txiv tus me plaj tshoob ntsig kos
  khuam li nkaus rau zoov pem laj tus ntsis nto, ntxhiav nkauj mim koj ua nkauj
  nyob ces tawm rooj li  plaws ces hnav tau
  koj niam koj txiv cev tsoos paj ntaub nyob phim laug mos, sawv li tsees tuaj
  mus leg koj niam koj txiv lub mus lawm luaj nrog,  ncig li yeev tuaj rau nram tog, nes, ntxhiav
  nkauj mim,


  3,
  Hais zoov li kus, zoov li, xyoo no ntxhiav nkauj mim koj hlob li yuj los paub
  tab, ces koj niam koj txiv tus plaj tshoob ntsig kos yuj lias los txog rau lawm
  koj niam koj txiv lub nrab mus plab xab, nkawm txiv tuam mej koob lwm mej zeeg
  kos muab tus plab tshoob los ntos ntseg kev kos los ntos tshab, qhua tshoob noj
  los tsau cev, qhua kos haus los tsau plab, tav ncaij sis nrus nkawm laj mej
  zeeg yuav sawv kab, nes ntxhiav nkauj mim koj nyob los koj noj tsis tau koj
  niam koj txiv tuaj diav hno hlab, koj tsis yog koj niam koj txiv ib leej mus
  tub cag ces twb tuav tsis tau koj niam koj txiv tus me ncej dab, koj yuav tau
  tshais roj li nruam hla li  plaws koj
  niam koj txiv lub qhov rooj tag nyob tuaj plaub mus xwm fab, mus ciaj tau lawm
  luag nyab, koj li muaj lawm lub neej nrog luag tab, nes ntxhiav nkauj mim,


  3,
  Hais zoov li kus, zoov li, xyoo no ntxhiav nkauj mim koj hlob li yuj los puv
  cev, ces koj niam koj txiv tus plaj tshoob ntsig kos yuj lias los txog rau lawm
  koj niam koj txiv lub nrab mus plab tsev, nkawm txiv tuam mej koob lwm mej zeeg
  kos muab tus plab tshoob los ntos tshab kev kos los ntos ntseg, qhua tshoob noj
  los tsau plab, qhua kos haus los tsau cev, tav ncaij sis nrus nkawm laj mej
  zeeg yuav sawv kev, nes ntxhiav nkauj mim koj nyob los koj noj tsis tau koj
  niam koj txiv tuaj diav hno ntse, koj tsis yog koj niam koj txiv ib leej mus
  tub cag ces twb tuav tsis tau koj niam koj txiv tus me lawm ncej tsev, koj yuav
  tau tshais roj li nruam hla li  plaws koj
  niam koj txiv lub qhov rooj tag nyob tuaj plaub mus xwm ces, mus ciaj tau lawm
  luag sev, koj li muaj lawm lub neej nrog luag leg, nes ntxhiav nkauj mim,


  4,
  Hais zoov li kus, zoov li, ntxhiav nkauj mim nes ntxhiav nkauj mim, txoj kev ua
  nyab ces yog txoj kev uas koj yuav tau tshais roj li nruam hla li  plaws koj niam koj txiv lub taw rooj, ces koj
  ntsia tim toj ub ces koj pom ib txoj kev si toj zim nyob tuaj mus nqe hav, nes
  koj puas paub tias txoj kev ntawd yog txoj kev mus dab tsi nes?, txoj kev ntawd
  ces yog txoj kev mus ua lawm luag nyab, nes sau siab zuj zog mus leg luag lub
  luaj qoob luaj loo nyob mus nto hav, ces li tau nrog luag noj kus luag hnav,
  nes qhib rooj lug tos kwv tos tij tuaj vam lub dag coj lawm lub zog pab, luag
  thiaj qhuas tias koj yog luag ib tug mus zoo nyab, nes ntxhiav nkauj mim,


  4, Hais zoov li kus, zoov li, ntxhiav nkauj mim
  nes ntxhiav nkauj mim, txoj kev ua nyab ces yog txoj kev uas koj yuav tau
  tshais roj li nruam hla li  plaws koj
  niam koj txiv lub taw rooj, ces koj ntsia tim toj ub ces koj pom ib txoj kev si
  toj zim nyob tuaj mus nce toj, nes koj puas paub tias txoj kev ntawd yog txoj
  kev mus dab tsi nes?, txoj kev ntawd ces yog txoj kev mus ua lawm luag poj, nes
  sau siab zuj zog mus leg luag lub luaj qoob luaj loo nyob mus nto toj, ces li tau
  nrog luag hnav kus luag noj, nes qhib rooj lug tos kwv tos tij tuaj vam lub dag
  coj lawm lub zog khom, ces luag thiaj qhuas tias koj yog luag ib tug mus zoo
  poj, nes ntxhiav nkauj mim,


  5, Hais zoov li kus, zoov li, ntxhiav nkauj mim
  nes ntxhiav nkauj mim txoj kev ua nyab tsis yog txoj kev mus ua qhua, nes koj
  mus tshwm tas tej mus sib ntua, tsis txhob mus dhia daj los dhia luag, nes nco
  li ntsoov mus  khaws li nkaus leej tub
  roog lub teej qav tsav num tuaj mus sib tw ua, mus ntxuaj luag vab tsoov luag
  xua, teev luag dab tiam lawm luag qhua, koj mus nrhiav tau tais zaub qab los
  nco li ntsoov mus nrhiav kom tau tais me zaub tsuag, nes  tsis pub leej me tub roog hnav daim khaub
  hlab ntxuag daim ntuag, nes luag thiaj qhuas tias koj yog luag ib leej me zoo nyab
  nquag, nes ntxhiav nkauj mim,


  5, Hais zoov li kus, zoov li, ntxhiav nkauj mim
  nes ntxhiav nkauj mim txoj kev ua nyab tsis yog txoj kev mus kav laj, nes koj
  mus tshwm tas tej mus sib tab, tsis txhob mus dhia luag los dhia daj, nes nco
  li ntsoov mus  khaws li nkaus leej tub
  roog lub teej qav tsav num tuaj mus sib tw tab, mus ntxuaj luag xua tsoov luag vab,
  tiam lawm luag qhua teev luag dab, koj mus nrhiav tau tais mus zaub tsuag los
  nco li ntsoov mus nrhiav kom tau tais me zaub qab, nes  tsis pub leej me tub roog hnav daim ntuag
  ntxuag daim khaub hlab, nes luag thiaj qhuas tias koj yog luag ib leej me zoo nyab,
  nes ntxhiav nkauj mim,


  6, Hais zoov li kus, zoov li, ntxhiav nkauj mim
  nes ntxhiav nkauj mim, txoj kev mus ua lawm luag nyab ces tsis yog txoj kev mus
  ua si os, txoj kev mus ua lawm luag nyab ces yog txoj kev mus ua neej yaj los
  kib txoob ib nqaj kom nto ntuj, ib nploog kom nto ntsis nes, nco li ntsoov mus muab
  txoj kev sib hlub saib kom tsim nqi, mus sib hlub ib txhiab kom txog lawm ib
  txhis nes, li muaj lawm lub neej nrog luag nyob mus kaj lawm li nrig,  tam ntua niam nkauj hnub txiv nraug hli tus
  duab ci, nes ntxhiav nkauj mim,


  6, Hais zoov li kus, zoov li, ntxhiav nkauj mim
  nes ntxhiav nkauj mim, txoj kev mus ua lawm luag nyab ces tsis yog txoj kev mus
  ua yaj yaum li yeev yuj os, txoj kev mus ua lawm luag nyab ces yog txoj kev mus
  ua neej yaj los kib txoob ib nploog kom mus nto ntsis ib nqaj kom nto ntuj nes,
  nco li ntsoov mus muab txoj kev sib hlub saib kom tsim nuj, mus sib hlub ib
  txhiab kom txog ib txhis tsis paub nrog luag tsum nes, li muaj lawm lub neej
  nyob mus kaj li lug, tam ntua niam nkauj hnub txiv nraug hli tus duab tshav
  ntuj, nes, ntxhiav nkauj mim,


  Hnov tis yuas ntxhiav nkauj mim niam nkauj teej
  cuab txiv nraug tsav yig nkawm fwb cw, nes,

  zaj tsho
  Guest

  yog tus hauv tsev zaj

  Post by zaj tsho on May 30th 2011, 8:11 pm

  ( 3 ) - Zaj tshoob yog tus nyob hauv
  tsev zaj   


  Txiv tuam mej zeeg tshwm, yog ob tug
  nyob hauv tsev zaj uas thaum mej koob lawv mus ua tshoob ua kos los txog ntawm
  qhov rooj es yog tus nyob hauv tsev mas yus muab ib lub rooj coj los tav ntawm
  qhov rooj thiab yus ce plaub phaj , nyob rau hauv ib lub phaj ntawd muaj ob lus
  khob, ob phaj mas yog cawv, hos ob phaj mas yog dej xwb ces yus tos lawv ntawm
  qhov rooj ces thaum lawv los txog rau ntawm qhov rooj ces, yus yuav tsum hais
  ib zaj yog zaj tshoob xws li nram no,   


  1,
  Hais zoov li kus, zoov li, txhia niaj kus txhia xyoo kuv niam kuv txiv Hmoob
  poj yawm nws tsis pwv tshoob, nws tus plaj kos ntsig tshoob yuj lias los  tsis tau txum, kuv niam kuv txiv Hmoob poj
  yawm tsuas pom suav txawj txeeg sawv ua luam nyuj, yuj plaws rau niam mab niag
  suav ntuj, tav tau yeej mis ceeb mis, yeej ntxws ceeb ntxws lawm tas tej sib
  lig yuj, nes,


   


  1,
  Hais zoov li kus, zoov li, txhia niaj kus txhia xyoo kuv niam kuv txiv Hmoob
  poj yawm nws tsis pwv kos, nws tus plaj tshoob ntsig kos yuj lias los  tsis tau cuag, kuv niam kuv txiv Hmoob poj
  yawm tsuas pom suav txawj txeeg sawv ua luam npua, yuj plaws rau niam mab niag
  suav luag, tav tau yeej mis ceeb mis, yeej ntxws ceeb ntxws lawm tas tej sib
  lig zuag, nes,


   


  2,
  Hais zoov lis, zoov li, xyoo no kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm nws yuav pwv
  tshoob, nws tus plaj kos ntsig tshoob yuj lias pem liaj lwg rhwv mwg rais los
  thoob, kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm nws li nrauj qoob tseg loo nrauj qav
  tseg num li zus tuaj rau nram roob, ntoj li nuag rais los poob, nws li los npaj
  nqaij npaj hno puv li npo npaj dej npaj cawv puv li ntoob, los pib tau nws lub
  rooj kos los lawm rooj tshoob, nes,


   


  2,
  Hais zoov lis, zoov li, xyoo no kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm nws yuav pwv
  kos, nws tus plaj tshoob ntsig kos yuj lias pem liaj lwg rhwv mwg rais los nto,
  kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm nws li nrauj qoob tseg loo nrauj qav tseg num
  li zus tuaj rau nram tog, ntoj li nuag rais los txog, nws li los npaj dej  npaj cawv puv li ntoob npaj nqaij npaj hno
  puv li npo, los pib tau nws lub rooj tshoob los lawm rooj kos, nes,


   


  3,
  Hais zoov li kus, zoov li, hmo no kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tus plaj
  tshoob ntsig kos yuj lias los txog rau kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub
  qhov mus rooj tag nyob tuaj plaub mus xwm fab, ces pas liaj pas iav puv sis
  yees los txij nthab, rooj zag rooj zuag tav sis yees los tav tau laj tub sis
  yau neb txoj mus hauv kab, los yog kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tseem ua
  tshoob ua kos tos tub los tos nyab, nes,


   


  3,
  Hais zoov li kus, zoov li, hmo no kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tus plaj
  tshoob ntsig kos yuj lias los txog rau kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub
  qhov mus rooj tag nyob tuaj plaub mus xwm ces, ces pas liaj pas iav puv sis
  yees los txij tsev, rooj zag rooj zuag tav sis yees los tav tau laj tub sis yau
  neb txoj mus hauv kev, los yog kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tseem ua tshoob
  ua kos tos tub los tos sev, nes,


   


   


  4,
  Hais zoov li kus, zoov li, laj tub sis yau neb yog liaj lwg rhwv mwg tus txiv
  tuam mej koob lwm mej zeeg kos, ntoj kab tshoob mus thoob taug kev kos mus nto,
  neb tau li nraim liaj lwg rhwv mwg txoj me qub kab, mus txog rau ntuj sua teb
  puag tom qab, poob li nthav rau kuv niam kuv txiv nyab neej nus lub nrab mus
  plaj xab, kuv niam kuv txiv nyab neej nus muaj qas tsi tsaws li zus rau neb tej
  mus quav npab, neb ho rais loj lees rov fib qab, yog neb coj tau me nkauj nyab
  nraug vauv los yuav vam tau neb coj los cob li nkaus rau kuv niam kuv txiv
  Hmoob poj yawm tus me ncej dab, yog neb coj tau 
  tus me yeej mis ceeb mis yeej ntxws ceeb ntxws los yuav vam tau neb coj
  los cob li nkaus rau kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tej me quav npab, nes,


   


  4,
  Hais zoov li kus, zoov li, laj tub sis yau neb yog liaj lwg rhwv mwg tus txiv
  tuam mej koob lwm mej zeeg kos, ntoj kab tshoob mus thoob taug kev kos mus nto,
  neb tau li nraim liaj lwg rhwv mwg txoj me qub kev, mus txog rau ntuj sua teb
  puag tom peg, poob li nthav rau kuv niam kuv txiv nyab neej nus lub nrab mus
  plaj tsev, kuv niam kuv txiv nyab neej nus muaj qas tsi tsaws li zus rau neb
  tej mus quav tes, neb ho rais loj lees rov fib kev, yog neb coj tau me nkauj
  nyab nraug vauv los yuav vam tau neb coj los cob li nkaus rau kuv niam kuv txiv
  Hmoob poj yawm tus me ncej tsev, yog neb coj tau  tus me yeej mis ceeb mis yeej ntxws ceeb
  ntxws los yuav vam tau neb coj los cob li nkaus rau kuv niam kuv txiv Hmoob poj
  yawm tej me quav tes, nes,


   


  Hnov
  tis yuas liaj lwg rhwv mwg tus txiv tuam mej koob lwm mej zeeg kos, nkawm fwb
  cw, nes,

  zaj tsho
  Guest

  yog tus hauv tsev zaj

  Post by zaj tsho on May 30th 2011, 8:14 pm

  ( 4 ) - Zaj tshoob yog tus nyob hauv
  tsev zaj   


  Zaj no yog zaj yus hais thov kom ob tug
  mej koob muab plig ntawm lub rooj thiab cob pob nyiaj phij cuam thiab lub kaus
  rau tub nyab uas thaum mej koob los plov meej lus  tas es kom mej koob pab cob rau tub nyab,   


  1,
  Hais zoov li kus, zoov li, txhia niaj kus txhia xyoo kuv niam kuv txiv Hmoob
  poj yawm tsuas tsis pwv tshoob, nws tus plaj kos ntsig tshoob, khuam li nkaus
  rau zoov pem laj tus ntsis xyoob, kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tsuas pom
  tau suav txawj txeeg sawv tuaj ua luam qoob, ncig li yeev tuaj rau nram roob,
  nes,


   


  1,
  Hais zoov li kus, zoov li, txhia niaj kus txhia xyoo kuv niam kuv txiv Hmoob
  poj yawm tsuas tsis pwv kos, nws tus plaj tshoob ntsig kos, khuam li nkaus rau
  zoov pem laj tus ntsis nto, kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tsuas pom tau suav
  txawj txeeg sawv tuaj ua luam mog, ncig li yeev tuaj rau nram tog, nes,


   


  2,
  Hais zoov lis, zoov li, xyoo no kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm nws yuav pwv
  tshoob, nws tus plaj kos ntsig tshoob yuj lias pem liaj lwg rhwv mwg rais los
  thoob, kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm nws li nrauj qoob tseg loo nrauj qav
  tseg num li zus tuaj rau nram roob, ntoj li nuag rais los poob, nws li los npaj
  nqaij npaj hno puv li npo npaj dej npaj cawv puv li ntoob, los pib tau nws lub
  rooj kos los lawm rooj tshoob, nes,


   


  2,
  Hais zoov lis, zoov li, xyoo no kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm nws yuav pwv
  kos, nws tus plaj tshoob ntsig kos yuj lias pem liaj lwg rhwv mwg rais los nto,
  kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm nws li nrauj qoob tseg loo nrauj qav tseg num
  li zus tuaj rau nram tog, ntoj li nuag rais los txog, nws li los npaj dej  npaj cawv puv li ntoob npaj nqaij npaj hno
  puv li npo, los pib tau nws lub rooj tshoob los lawm rooj kos, nes,


   


  3,
  Hais zoov li kus, zoov li, hmo no kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tus plaj
  tshoob ntsig kos yuj lias los txog rau kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub qab
  mus plaj xab, los yog kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tseem ua tshoob ua kos
  tos tub los tos nyab, laj tub sis yau neb yog liaj lwg rhwv mwg tus txiv tuam mej
  koob lwm mej zeeg kos, neb ntoj li nraws liaj lwg rhwv mwg txog nyuag qub kab,
  mus txog rau ntuj sua teb tom qab, mus poob li nthav rau kuv niam kuv txiv nyab
  neej nus lub nrab mus plaj xab, kuv niam kuv txiv nyab neej nus muaj qas tsi
  tsaws li zus rau neb tej me quav npab, neb ho rais loj lees rov fib qab, yog
  neb coj tau me nkauj nyab nraug vauv los, los yuav vam tau neb coj los cob li
  nkaus rau kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tus me ncej dab, yog neb coj tau lus
  tshoob lus kos los yuav vam tau neb coj los nthuav tshab, yog neb coj tau me
  yeej mis ceeb mis yeej ntxws ceeb ntxws los yuav vam tau neb coj los cob li
  nkaus rau kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tej me quav npab, kuv niam kuv txiv
  Hmoob poj yawm zoo coj nws me yeej mis ceeb mis yeej ntxws ceeb ntxws coj mus
  cia nyob mus zoo hnab, cuaj hnub tsis tseev rag kev yim niaj tsis tseev rag
  kab, nes,


   


   


   


  3,
  Hais zoov li kus, zoov li, hmo no kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tus plaj
  tshoob ntsig kos yuj lias los txog rau kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub qab
  mus plaj tsev, los yog kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tseem ua tshoob ua kos
  tos tub los tos sev, laj tub sis yau neb yog liaj lwg rhwv mwg tus txiv tuam
  mej koob lwm mej zeeg kos, neb ntoj li nraws liaj lwg rhwv mwg txog nyuag qub
  kev, mus txog rau ntuj sua teb tom peg, mus poob li nthav rau kuv niam kuv txiv
  nyab neej nus lub nrab mus plaj tsev, kuv niam kuv txiv nyab neej nus muaj qas
  tsi tsaws li zus rau neb tej me quav tes, neb ho rais loj lees rov fib kev, yog
  neb coj tau me nkauj nyab nraug vauv los, los yuav vam tau neb coj los cob li
  nkaus rau kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tus me ncej tsev, yog neb coj tau
  lus tshoob lus kos los yuav vam tau neb coj los nthuav tseb, yog neb coj tau me
  yeej mis ceeb mis yeej ntxws ceeb ntxws los yuav vam tau neb coj los cob li
  nkaus rau kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tej me quav tes, kuv niam kuv txiv
  Hmoob poj yawm zoo coj nws me yeej mis ceeb mis yeej ntxws ceeb ntxws coj mus
  cia nyob mus zoo tsev, cuaj hnub tsis tseev rag kab yim niaj tsis tseev rag
  kev, nes,


   


   


  Hnov
  tis yuas liaj lwg rhwv mwg tus txiv tuam mej koob lwm mej zeeg kos, nkawm fwb
  cw, nes,

  zaj tsho
  Guest

  yog mej koob zaj uas saj yeeb saj tshuaj

  Post by zaj tsho on June 4th 2011, 6:57 pm

  (
  5 ) - Yog mej koob zaj uas saj yeeb saj tshuaj   


  Zaj tshoob no yog zaj saj yeeb saj
  tshuaj ntawm qhov rooj uas thaum mej koob mus ua tshoob los txog rau ntawm niam
  txiv poj yawm qhov rooj, es niam txiv muaj yeeb tshuaj tos mej koob.   


  1,
  Hais zoov lis kus, zoov li, Kuv niam, kuv txiv Hmoob poj yawm ces nws txus
  txoos, kus txus muaj koob, ces nws tooj zog tuaj rau lawm nruab roob, lauj zog
  kav yiag lim qaim xws kav txoob, yuav lwg li zog nplooj mos li nyoos xws lawm nplooj
  xyoob, ces yog lawm hauv tshuaj kab yeeb Hmoob, nes,


   


  1,
  Hais zoov lis kus, zoov li, Kuv niam, kuv txiv Hmoob poj yawm ces nws txus
  txoos, kus txus muaj tseeb, ces nws tooj zog tuaj rau lawm nruab xeeb, lauj zog
  kav yiag lim qaim xws kav nqeeb, yuav lwg li zog nplooj mos li nyoos xws lawm nplooj
  rheeb, ces yog lawm Hmoob hauv tshuaj kab yeeb, nes,


   


  2,
  Hais zoov lis kus, zoov li, Kuv niam, kuv txiv Hmoob poj yawm, nws sau li zus
  los lawm tsheej phab, muab ntim li zus tuaj rau lawm nruab hnab, qas li zus
  tuaj rau ntawm npab, rais los lees rov fib qab, los poob li nthav rau kuv niam
  kuv txiv Hmoob poj yawm lub nrab mus plaj xab, ces hliv li zus tuaj rau lawm
  nruab vab, kauv li zus nplooj los xyaw kav, nes,


   


  2,
  Hais zoov lis kus, zoov li, Kuv niam, kuv txiv Hmoob poj yawm, nws sau li zus
  los lawm tsheej tes, muab ntim li zus tuaj rau lawm nruab hnab ntev, qas li zus
  tuaj rau ntawm cev, rais los lees rov fib kev, los poob li nthav rau kuv niam
  kuv txiv Hmoob poj yawm lub nrab mus plaj tsev, ces hliv li zus tuaj rau lawm
  nruab lev, kauv li zus nplooj los  xyaw
  ceg, nes,


   


  3,
  Hais zoov lis kus zoov li, kuv niam kuv txiv hmoob poj yawm, zuag li zog nplooj
  mus xyaw kav ntau, coj los txoov sis zus nyob mus tsheej hau, cej toog rauv
  taws rau, nyob sis zus saum lauj mus kaub npau, nws xiv li zus nyob mus  npau sis vau, nis,


   


  3,
  Hais zoov lis kus zoov li, kuv niam kuv txiv hmoob poj yawm, zuag li zog kav
  mus xyaw nplooj, coj los txoov sis zus nyob mus tsheej thooj, cej toog rauv
  taws nrooj, nyob sis zus saum lauj mus kaub ncooj, nws xiv li zus nyob mus npau
  sis voom, nes,


   


  4,
  Hais zoov lis kus zoov li, kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm, muaj qoov li zog
  nyob nrog lim, ces hliv lis zus tuaj rau nruab khob, daws lim zog tuaj rau
  nruab ntim, me phooj ywg kwv yiag kwv sis luag kuv niam kuv txiv hmoob poj yawm
  nkawm txiv tuam mej zeeg tshws, neb tus me cawv yeeb, cawv tshuaj ces cia rau
  neb nyob mus xub sim, nes.


   


  4,
  Hais zoov lis kus zoov li, kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm, muaj qoov li zog
  nyob nrog lam, ces hliv lis zus tuaj rau nruab khob, daws lim zog tuaj rau
  nruab phaj, me phooj ywg kwv yiag kwv sis luag kuv niam kuv txiv hmoob poj yawm
  nkawm txiv tuam mej zeeg tshws, neb tus me cawv yeeb, cawv tshuaj ces cia rau
  neb nyob mus xub saj, nes.


   


   


  5,
  Hais zoov lis kus, zoov li, Nyob ntsis tsam neb tus me cawv yeeb kus cawv
  tshuaj ces ntshe ib tsam ho yog tus cawv mov mus nplej tshiab, ces ho yog lawm
  tus cawv daw kus cawv iab, hliv li zus los muaj txo lawm li niab, ces ho yuav
  txoos li zog tuaj rau lawm txoj mus  hlab
  siab, nes,


   


  5,
  Hais zoov lis kus, zoov li, Nyob ntsis tsam neb tus me cawv yeeb kus cawv
  tshuaj ces ntshe ib tsam ho yog tus cawv mov mus nplej xyaw, ces ho yog lawm
  tus cawv iab kus caw daw, hliv li zus los muaj txo lawm li ntxaws, ces ho yuav
  txoos li zog tuaj rau lawm txoj mus  hlab
  plawv, nes,


   


  Hnov
  tim yuas, kuv niam kuv txiv hmoob poj yawm nkawm txiv tuam mej zeeg tshwm,
  nkawm fwb cw, nes.

  zaj tsho
  Guest

  zaj nov yog mej koob zaj thov ntsaig rooj ntshaig tog

  Post by zaj tsho on June 4th 2011, 6:58 pm

  (
  6 ) - Zaj nov yog mej koob Zaj thov ntsaig rooj   


  Zaj no yog zaj thov kom ob tug tub tos
  qhua ho pab ntsaig rooj ntawm qhov rooj uas thaum me koob mus ua tshoob los rau
  ntawm qhov rooj.   


  1,
  Hais zoov lis kus, zoov li, Txhia niaj kus txhia xyoo, kuv niam kuv txiv Hmoob
  poj yawm tus plaj tshoob ntsig kos, yuj lias los  tsis tau txum, ces kuv niam kuv txiv Hmoob
  poj yawm tsuas pom tau suav txawj txeeg sawv tuaj ua luam nyuj, ces yuj plaws
  rau niaj mab niag suav ntuj, es tav tau yeej mis, ceeb mis, yeej ntxws, lawm
  tas tej mus sib lig yuj, nis,


   


  1,
  Hais zoov lis kus, zoov li, Txhia niaj kus txhia xyoo, kuv niam kuv txiv Hmoob
  poj yawm tus plaj tshoob ntsig kos, yuj lias los  tsis tau cuag, ces kuv niam kuv txiv Hmoob
  poj yawm tsuas pom tau suav txawj txeeg sawv tuaj ua luam npua, ces yuj plaws
  rau niaj mab niag suav luag, es tav tau yeej mis, ceeb mis, yeej ntxws lawm tas
  tej mus sib lig zuag, nis,


   


  2,
  Hais zoov lis kus zoov li, hmo no ces kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tus plaj
  tshoob ntsig kos yuj lias los txog rau kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub qab
  mus plaj xab, ces kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tsuas pom tau suav txawj
  txeeg sawv nce kab, kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tus me yeej mis ceeb mis,
  yeej ntxws ceeb ntxws, ntws li lug los lawm niaj mus ib hnab, nraug li zees los
  lawm tsheej phab, yuav los fim tas kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub mus
  nruab hnab, nis,


   


  2,
  Hais zoov lis kus zoov li, hmo no ces kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tus plaj
  tshoob ntsig kos yuj lias los txog rau kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub qab
  mus plaj tsev, ces kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tsuas pom tau suav txawj
  txeeg sawv nce kev, kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tus me yeej mis ceeb mis,
  yeej ntxws ceeb ntxws, ntws li lug los lawm niaj mus ib rev, nraug li zees los
  lawm tsheej kev, yuav los fim tas kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub mus
  nruab hnab ntev, nis,


   


  3,
  Hais zoov li kus, zoov li, laj tub sis yau wb ntauj nuag los txog kuv niam kuv
  txiv Hmoob poj yawmn lub qhov mus rooj tag, nyob tuaj lawm plaub xwm fab, ces
  pas liaj pas iav, puv sim yees los txij nthab, os rooj zag rooj zuag, tav sis
  yees los tav tau laj tub sis yau wb txoj mus hauv kab, los wb luj vim ua lawm
  neb tsaug, neb muab pas liaj pas iav laub li nthwv rau lawm zaj laug pas, neb
  muab rooj zag rooj zuag, ntsaig lis zus rau lawm qab mus plaj xab, laj tub sis
  yau wb zoo coj kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm me yeej mis ceeb mis yeej ntxws
  yeej ntxws los cob li nkaus rau kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tus me ncej
  dab, nes,


   


  3,
  Hais zoov li kus, zoov li, laj tub sis yau wb ntauj nuag los txog kuv niam kuv
  txiv Hmoob poj yawmn lub qhov mus rooj tag, nyob tuaj lawm plaub xwm ces, ces
  pas liaj pas iav, puv sim yees los txij tsev, os rooj zag rooj zuag, tav sis
  yees los tav tau laj tub sis yau wb txoj mus hauv kev, los wb luj vim ua lawm
  neb tsaug, neb muab pas liaj pas iav laub li nthwv rau lawm zaj laug ces, neb
  muab rooj zag rooj zuag, ntsaig lis zus rau lawm qab mus plaj tsev, laj tub sis
  yau wb zoo coj kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm me yeej mis ceeb mis yeej ntxws
  yeej ntxws los cob li nkaus rau kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tus me ncej
  tsev, nes,


   


  4,
  Hais zoov li kus, zoov li, kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm nkawm txiv tuam mej
  zeeg tshws neb tsis txhob ua lawm tshws zais nas rau lawm tej mus qab txag, kauv
  zais hneev li zus rau lawm nruab xub, laj tub sis yau wb luj vim ua lawm neb
  tsaug os, neb muab pas liaj pas iav laub li nthwv rau lawm zaj laug hub, muab
  rooj zaj rooj zuag ntsaig li zus rau lawm qab mus plaj cub, neb ho muaj lus
  tshoob lus kos los yuav vam tau lawm neb tab meeg qhub, muaj lawm suav nqaij
  los yuav vam tau lawm neb tab meeg ntxus, nes,


   


  4,
  Hais zoov li kus, zoov li, kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm nkawm txiv tuam mej
  zeeg tshws neb tsis txhob ua lawm tshws zais nas rau lawm tej mus qab txag,
  kauv zais hneev li zus rau lawm hav mus paj cais, laj tub sis yau wb luj vim ua
  lawm neb tsaug os, neb muab pas liaj pas iav laub li nthwv rau lawm zaj laug
  tais, muab rooj zaj rooj zuag ntsaig li zus rau lawm qab mus plaj cais, neb ho muaj
  lus tshoob lus kos los yuav vam tau lawm neb tab meeg hais, muaj lawm suav
  nqaij los yuav vam tau lawm neb tab meeg hlais, nes,


   


  Hnov
  tim yuas, kuv niam kuv txiv hmoob poj yawm nkawm txiv tuam mej zeeg tshwm,  nkawm fwb cw, nes.


   

  zaj tsho
  Guest

  zaj nov yog mej koob zaj muab plig ntawm qhov rooj los yog saum rooj

  Post by zaj tsho on June 4th 2011, 7:00 pm

  ( 7 ) - Zaj nov yog mej koob zaj muab
  plig ntawm qhov rooj   


  1,Hais
  zoov li kus, zoov li, Kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm nws ntshai li rwg ib
  tsam nkauj nyab nraug vauv, daim ntawv nyiaj keeb puaj txwm hlav tsis sib txig,
  nws li mus cog maj li zus tuaj rau nram i, maj hlav mos li nyoos xws lawm mus
  nplooj hli, nws tswm li zog daim tawv maj nti, nkoov li zog ua lawm txoj mus
  xov khi, qhaib li zus ua lawm lub kaus vej kaus vuas los kaus ci, muab rau laj
  tub sis yau wb coj mus roos nkauj nyab nraug vauv tus ntsuj plig, nis,


   


  1,Hais
  zoov li kus, zoov li, Kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm nws ntshai li rwg ib
  tsam nkauj nyab nraug vauv, daim ntawv nyiaj keeb puaj txwm hlav tsis sib luag,
  nws li mus cog maj li zus tuaj rau nram tsuag, maj hlav mos li nyoos xws lawm
  mus nplooj tshuab, nws tswm li zog daim tawv maj tuab, nkoov li zog ua lawm
  txoj mus hlua xuab, qhaib li zus ua lawm lub kaus vej kaus vuas los kaus
  ntsuab, muab rau laj tub sis yau wb coj mus roos nkauj nyab nraug vauv tus
  ntsuj duab, nis,


   


  2,
  Hais zoov li kus, zoov li, niam mab niag suav lub kaus vej vuam ces niam mab
  niag suav tsuas siv los roos  tas  ib cim tshav los lawm ntuj ntev, ncig li yeev
  lawm taug kev, kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub kaus vej vuam ces ntswj li
  zog los ntawm txooj mus xyoob cev, qhaib li zus ua lawm ob tshooj mus qhab
  tsev, plooj pliag lias daim ntaub mus maj ntev, plhis plho ua liaj lwg rhwv mwg
  lub kaus vej vuam roos tub los roos sev, cob li nkaus rau laj tub sis yau wb
  tej mus quav tes, wb li  tau kuv niam kuv
  txiv Hmoob poj yawm lub kaus vej kaus vuam roos nkauj nyab nraug vauv qwv qhua
  tshoob qhua kos lis zees nyob mus ntoj kev, thaiv dab txeej dab qus tsis pom
  nkauj nyab nraug vauv txoj mus  hau kev,
  nes,


   


   2, Hais zoov li kus, zoov li, niam mab niag
  suav lub kaus vej vuam ces niam mab niag suav tsuas siv los roos  tas ib cim tshav los lawm ntuj nag, ncig li
  yeev rau lawm nruab kab, kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub kaus vej vuam ces
  ntswj li zog los ntawm txooj mus xyoob hmab, qhaib li zus ua lawm ob mus tshooj
  qhab, plooj pliag lias daim ntaub maj, plhis plho ua liaj lwg rhwv mwg lub kaus
  vej vuam roos tub los roos nyab, cob li nkaus rau laj tub sis yau wb tej mus
  quav npab, wb li tau kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub kaus vej kaus vuam
  roos nkauj nyab nraug vauv qwv qhua tshoob qhua kos lis zees nyob mus ntoj kab,
  thaiv dab txeej dab qus tsis pom nkauj nyab nraug vauv txoj mus  hau kab, nes,


   


  3,
  Hais zoov li kus, zoo li, laj tub sis yau wb ntauj nuag mus txog li ntua rau
  lawm kuv niam kuv txiv Hmoob nyab neej nus lub tsev vaj lig txawm tuaj rau nram
  taug, vov tau plaub tshooj mus vuas nraug, qab plaj tsev ci li oo xws dej nyiag
  dej kub nyob tsis xau, qhab tsev yiag li qaim zoo rau laj tub sis yau wb tuaj
  nyob khuam kaus, wb zoo muab kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tus plaj tshoob
  ntsig kos tuaj nyob mus ntos dhau, nes


   


  3,
  Hais zoov li kus, zoo li, laj tub sis yau wb ntauj nuag mus txog li ntua rau
  lawm kuv niam kuv txiv Hmoob nyab neej nus lub tsev vaj lig txawm tuaj rau nram
  tog, vov tau plaub tshooj mus vuas txho, qab plaj tsev ci li oo xws dej nyiag
  dej kub nyob tsis nplo, qhab tsev yiag li qaim zoo rau laj tub sis yau wb tuaj
  nyob khuam kaus so, wb zoo muab kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm tus plaj
  tshoob ntsig kos tuaj nyob mus ntos dhau, nes


   


  4,
  Hais zoov li kus, zoov li, nag hmo ces tsaus ntuj nes, kaj ntug tag kis kaj
  tuaj to qhov nthab, tus plaj tshoob wb ntos ntseg, kev kos wb ntos tshab, wb
  noj los tsau cev, haus los tsau plab, ces wb taij li ntsees ob nkawm phooj ywg
  kwv yaig kwv sis luag yeej cuam lis zus wb niam nkauj kaus rau wb tej mus quav
  npab, wb li  tau wb niam nkauj kaus roos
  nkauj nyab nraug vauv qwv qhua tshoob qhua kos rais li lees rov fib qab, thaiv
  tau dab txeej dab qus tsis pom nkauj nyab nraug vauv txoj me qub kab, nes,


   


  4,
  Hais zoov li kus, zoov li, nag hmo ces tsaus ntuj nes, kaj ntug tag kis kaj
  tuaj to qhov tsev, tus plaj tshoob wb ntos tshab, kev kos wb ntos ntseg, wb noj
  los tsau plab, haus los tsau cev, ces wb taij li ntsees ob nkawm phooj ywg kwv
  yaig kwv sis luag yeej cuam lis zus wb niam nkauj kaus rau wb tej mus quav tes,
  wb li  tau wb niam nkauj kaus roos nkauj
  nyab nraug vauv qwv qhua tshoob qhua kos rais li lees rov fib kev, thaiv tau
  dab txeej dab qus tsis pom nkauj nyab nraug vauv txoj me qub kev, nes,


   


  5,
  Hais zoov li kus, zoov li, laj tub sis yau wb ntoj nuag los txog nrad ub,  ces wb tsis pom tau tsav tsim nuj tus dab
  tsi?, wb tsuas pom tau poj mab sawv qhib liaj, yawm suav sawv qhib hub, wb tus
  hauv kaus ces roov rawv nkauj nyab nraug vauv los lawm li ntxhub, tsis tseev
  tshav mus ntuj kub, hos wb tus me qab kaus ces tuav rawv poj mab yawm suav tus
  me plig kub, zaum no ces tseev los txaus tau me nkauj nyab nraug vauv noj quas
  lub niaj haus kav lawm lub hnub, nes,


   


  5,
  Hais zoov li kus, zoov li, laj tub sis yau wb ntoj nuag los txog nrad tiaj,  ces wb tsis pom tau tsav tsim nuj tus dab
  tsi?, wb tsuas pom tau poj mab sawv qhib hub, yawm suav sawv qhib liaj, wb tus
  hauv kaus ces roov rawv nkauj nyab nraug vauv los lawm li ntxiaj, tsis tseev
  tshav mus ntuj ziab, hos wb tus me qab kaus ces tuav rawv poj mab yawm suav tus
  me plig nyiaj, zaum no ces tseev los txaus tau me nkauj nyab nraug vauv noj
  quas lub hnub haus kav lawm lub niaj, nes,


   


  6,
  Hais zoov li kus, zoov li, laj tub sis yau wb ntoj nuag los txog qhov chaw nyob
  mus noj su,  ces wb noj lawm niaj mus ib
  diav, huab lawm niaj mus ib diav, muaj lawm ib diav poob li nthav tuaj rau tid
  toj, ces kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm, peb tis mus txwv koob kus txwv poj
  nyob mus  khaws tau noj, ces nrog wb tav
  tus yeej mis ceeb mis, yeej ntxws ceeb ntxws sawv li  tsees los lawm ua npoj, nes,


   


  6,
  Hais zoov li kus, zoov li, laj tub sis yau wb ntoj nuag los txog qhov chaw nyob
  mus noj su,  ces wb noj lawm niaj mus ib
  diav, huab lawm niaj mus ib diav, muaj lawm ib diav poob li nthav tuaj rau tid
  dawm, ces kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm, peb tis mus txwv koob kus txwv yawm
  nyob mus tau khaws, ces nrog wb tav tus yeej mis ceeb mis, yeej ntxws ceeb
  ntxws sawv li tsees los lawm ua nkawm, nes,


   


  7,
  Hais zoov li kus, zoov li, laj tub sis yau wb ntoj nuag los txog rau lawm kuv
  niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub qab vaj mus tsib taug vov lawm nplooj tsawb,
  wb niam nkauj kaus puav tau yeej mis ceeb mis yeej ntxws ceeb ntxws los lawm li
  daws, los kaw li nkaus rau kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub mus nkuaj
  txawb, cuaj hnub tsis tseev rag tshwm mog yim niaj tsis tseev rag tawm, nis,


   


  7,
  Hais zoov li kus, zoov li, laj tub sis yau wb ntoj nuag los txog rau lawm kuv
  niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub qab vaj mus tsib taug vov lawm nplooj kws, wb
  niam nkauj kaus puav tau yeej mis ceeb mis yeej ntxws ceeb ntxws los lawm li
  ntws, los kaw li nkaus rau kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub mus nkuaj txws,
  cuaj hnub tsis tseev rag tawm mog yim niaj tsis tseev rag tshwm, nis,


   


  8,
  Hais zoov li kus, zoov li, laj tub sis yau wb ntoj nuag los txog rau lawm kuv
  niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub qhov mus rooj tag plaub mus xwm fab, laj tub
  sis yau wb tsis pom qab cob ces wb muab cob li nkaus rau kuv niam kuv txiv
  Hmoob poj yawm nkawm tub tos qhua neb tej me quav npab, ces neb coj mus cog ceg
  nyob mus ciaj cag, kom nplooj hlav mos li nyoos nyob mus txij nthab, yog tawg
  paj txi txiv ces cia tuav me nkauj nyab nraug vauv tus ncej dab, yog tawg paj
  tsis txi txiv ces kom nkauj nyab nraug vauv tshaj xib rau xov li nraws rau kuv
  niam kuv txiv nyab neej nus nyob ntuj sua teb tom qab, ho txoj li nraws liaj
  lwg rhwv mwg txoj me qub kab, ces tus plaj tshoob ntsig kos ntxhee li sua los
  rau kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub qab mus plaj xab, ces zaum no kuv niam
  kuv txiv Hmoob poj yawm tus txiv nyuj quas pwm yeej yuav nqov li qaws rais li
  lees rov fib qab, nes,


   


  8,
  Hais zoov li kus, zoov li, laj tub sis yau wb ntoj nuag los txog rau lawm kuv
  niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub qhov mus rooj tag plaub mus xwm ces, laj tub
  sis yau wb tsis pom qab cob ces wb muab cob li nkaus rau kuv niam kuv txiv
  Hmoob poj yawm nkawm tub tos qhua neb tej me quav tes, ces neb coj mus cog cag
  nyob mus ciaj ceg, kom nplooj hlav mos li nyoos nyob mus txij tsev, yog tawg
  paj txi txiv ces cia tuav me nkauj nyab nraug vauv tus ncej tsev, yog tawg paj
  tsis txi txiv ces kom nkauj nyab nraug vauv tshaj xib rau xov li nraws rau kuv
  niam kuv txiv nyab neej nus nyob ntuj sua teb tom peg, ho txoj li nraws liaj
  lwg rhwv mwg txoj me qub kev, ces tus plaj tshoob ntsig kos ntxhee li sua los
  rau kuv niam kuv txiv Hmoob poj yawm lub qab mus plaj tsev, ces zaum no kuv
  niam kuv txiv Hmoob poj yawm tus txiv nyuj quas pwm yeej yuav nqov li qaws rais
  li lees rov fib qab, nes,


   


  Hnov
  tim yuas, kuv niam kuv txiv hmoob poj yawm nkawm txiv tuam mej zeeg tshwm,
  nkawm fwb cw, nes.


   


   


  Yog luag cev lub phaj tuaj rau koj es
  luag muaj nyiaj nyob rau hauv lub tuaj ntiav koj lawm no ces koj yuav hais ob
  txwm hauv qab no thiab hos yog luag tsis ntiav nyiaj no ces koj tsuas hais li
  saum toj no xwb os nawb,   


  9,
  Hais zoov li kus, zoov li, laj tub sis yau wb muab cob li nkaus rau neb coj
  mus  kaw li nkaus rau nruab taig, qhib
  li  pho tuaj rau nruab hub, txawb li
  nkaus rau qab mus plaj cais, sawv li 
  tsees rau qab mus plaj cub, tawg paj ces nthuav li vus nyob mus ua
  nplais, txi txiv ces kom nrw hna nyob mus ua lub, zaum no ces me nkauj nyab
  nraug vauv los ua neej ces muaj lawm cuab leeg ntxhais, yim leej tub, nes,


   


  9,
  Hais zoov li kus, zoov li, laj tub sis yau wb muab cob li nkaus rau neb coj
  mus  kaw li nkaus rau nruab hub, qhib
  li  pho tuaj rau nruab taig, txawb li
  nkaus rau qab mus plaj cub, sawv li 
  tsees rau qab mus plaj cais, txi txiv kom nrw hna nyob mus ua lub, hos
  tawg paj ces  nthuav li vus nyob mus ua
  nplais, zaum no ces me nkauj nyab nraug vauv los ua neej ces muaj lawm cuab
  leeg tub, yim leej ntxhais, nes,


   


  10,
  Hais zoov li kus, zoov li, laj tub sis yau wb muab cob li nkaus rau neb tej mus
  quav npab, txais li nkaus rau tej mus quav tes, coj mus txawb li nkaus rau qab
  mus plaj xab, sawv li  tsees rau qab mus
  plaj tsev, yog tawg paj ces kom ncw cuag li paj hmab, hos  txi txiv ces kom nrw hna cuag li  txiv cev, ces me nkauj nyab nraug los ua neej
  ces yuav vam ntws xws xub ntab, nroo ntws xws xub mes, neej yuav zoo xws neej
  hmab, hos luag yuav qhuas cuag li neej cev, me nkauj nyab nraug vauv yuav tau
  txais daim ntawv meej tab, nyob mus muaj npe, zaum no me nkauj nyab nraug vauv
  tawm rooj li  plaws ces yuav muaj laj mej
  pej xeem tuaj txais sawv ua tsheej kab, tos ua tsheej kev, zaum no ces me nkauj
  nyab nraug vauv tsa muag zaj saib ces twb tau kav cuaj ntswg liaj ncab, yim
  ntswg ciav ntev, me nkauj nyab nraug vauv tus me qab vaj ces yuav muaj lawm
  cuaj txwg tub mab, sawv ua laj kab, tus qaum loog ces yuav muaj lawm yim txwg
  tub qhe, sawv ua laj kem, me nkauj nyab nraug vauv lub koob moo ces yuav ncha
  ntws nto plaws puag pem ceeb tsheej teb, nes


   


  10,
  Hais zoov li kus, zoov li, laj tub sis yau wb muab cob li nkaus rau neb tej mus
  quav tes, txais li nkaus rau tej mus quav npab, coj mus txawb li nkaus rau qab
  mus plaj tsev, sawv li  tsees rau qab mus
  plaj xab, yog txi txiv ces kom ncw cuag lit xiv cev, yog tawg paj ces kom ncw
  cuag li paj hmab, ces me nkauj nyab nraug los ua neej ces yuav vam ntws xws xub
  mes, nroo ntws xws xub ntab, neej yuav zoo xws neej cev, hos luag yuav qhuas
  cuag li neej mab, me nkauj nyab nraug vauv yuav tau txais daim ntawv muaj npe,
  nyob mus meej tab, zaum no me nkauj nyab nraug vauv tawm rooj li  plaws ces yuav muaj laj mej pej xeem tuaj
  txais sawv ua tsheej kev, tos ua tsheej kab, zaum no ces me nkauj nyab nraug
  vauv tsa muag zaj saib ces twb tau kav cuaj ntswg liaj ntev, yim ntswg ciav
  ncab, me nkauj nyab nraug vauv tus me qab vaj ces yuav muaj lawm cuaj txwg tub
  qhe, sawv ua laj kem, tus qaum loog ces yuav muaj lawm yim txwg tub mab, sawv
  ua laj kab, me nkauj nyab nraug vauv lub koob moo ces yuav ncha ntws nto plaws
  puag pem ceeb tsheej sab, nes


   


  Hnov
  tim yuas, kuv niam kuv txiv hmoob poj yawm nkawm txiv tuam mej zeeg tshwm,
  nkawm fwb cw, nes.

  Npoos
  Guest

  Thanks a lot

  Post by Npoos on November 14th 2011, 5:26 am

  I like it so much, but I think you should have the MP3 sound with these scripts too.

   
  avatar
  Tubzoonraug

  Registration date : 2009-12-15

  Re: zaj tshoob

  Post by Tubzoonraug on November 14th 2011, 3:01 pm

  Npoos,

  Kuv xav li thiab tiag, Tus nov xyov nws nyob tim Laos sub na, nws lo tso rauhauv nov tag xwb ces nws tsi tuaj lawm tab si nws nyiam nyob tom hmoob Fabkis lub "Hmoob Tshav Ntuj forum " xwb.


  Sponsored content

  Re: zaj tshoob

  Post by Sponsored content


   Current date/time is August 16th 2018, 2:47 am