Txiv Coj Xaiv

  Share

  Tseem Me Me
  member
  member

  Registration date: 2011-03-01

  Character Sheet
   :

  Txiv Coj Xaiv

  Post by Tseem Me Me on March 1st 2011, 1:08 am

  Xam tau haistias Hmoob America yog ib pab Hmoob txawj ntawv, paub tab, nyiam qhov zoo thiab vammeej. Ua cas peb cov kwvtij Hmoob tseem coj kevcai qub sij muab lub sijhawm los leg lub rooj xim thiab ua cas thiaj yuav ntiav tus txiv Xaiv no txog phav dollar los hais cov lus ua sawvdaws yeej paub lawm? Nws kuj muaj qhov zoo thiab qhov tsis zoo.

  Pivtxwv, ib tug neeg laus yug tim Blogteb tuaj tau tas sim neeg. Cov kwvtij thiab neejtsa yeej paub zoo haistias nws tau SSI pem Federal los yug nws xwb. Tabsi, nws lub rooj xim ho los nug txog nws tej qubteg qubteeg xwb. Nws yog rau txheej thaum ub nyob Blogteb ua cov laus tsis muaj hluavtawsxob siv. Xav haistias txheej tamsimno, peb twb vammeej thiab muaj hluavtawsxob los siv lawm, peb ho muab txo kom me.

  Vim haistias yog ua li no ces cov tub ntxhais hluas xav sibchab sibchaws li lawm. Thov cov phooywg tus paub txog tej keebkwm no ho piav thiab qhia peb thiab yom vim haistias kuv Tseem Me Me.

  Tubzoonraug

  Registration date: 2009-12-15

  Re: Txiv Coj Xaiv

  Post by Tubzoonraug on March 1st 2011, 3:02 am  Kuv tseem meme,

  Tej kos ces peb tseem sib tham e saib pua yuav hloov tau xwb tiag. Vim txoj kev foom kom no raws kuv xav xwb tsua yog ua kom lub hmo luv thiab neeg nyob coob nrog sawv daws zov hmo xwb tsi yog li ces tsi muaj neeg nrog xyom cuab zov hmo ne. Tej foom ntawd ma nws zoo li txoj kwv txhiaj xwb yuav ua tsi tau dab tsi rau u.


  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date: 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Txiv Coj Xaiv

  Post by Vajhuamsibluag on October 18th 2011, 12:35 pm

  Tseem Me Me wrote:Xam tau haistias Hmoob America yog ib pab Hmoob txawj ntawv, paub tab, nyiam qhov zoo thiab vammeej. Ua cas peb cov kwvtij Hmoob tseem coj kevcai qub sij muab lub sijhawm los leg lub rooj xim thiab ua cas thiaj yuav ntiav tus txiv Xaiv no txog phav dollar los hais cov lus ua sawvdaws yeej paub lawm? Nws kuj muaj qhov zoo thiab qhov tsis zoo.

  Pivtxwv, ib tug neeg laus yug tim Blogteb tuaj tau tas sim neeg. Cov kwvtij thiab neejtsa yeej paub zoo haistias nws tau SSI pem Federal los yug nws xwb. Tabsi, nws lub rooj xim ho los nug txog nws tej qubteg qubteeg xwb. Nws yog rau txheej thaum ub nyob Blogteb ua cov laus tsis muaj hluavtawsxob siv. Xav haistias txheej tamsimno, peb twb vammeej thiab muaj hluavtawsxob los siv lawm, peb ho muab txo kom me.

  Vim haistias yog ua li no ces cov tub ntxhais hluas xav sibchab sibchaws li lawm. Thov cov phooywg tus paub txog tej keebkwm no ho piav thiab qhia peb thiab yom vim haistias kuv Tseem Me Me.

  Nws yog Hmoob culture. Muaj tsis muaj los yuav tau tham thiab nug raws yus txoj "kevcai dabqhuas." Hais txog ntawm tus Txivxaiv, qhov muaj teebmeem yog los ntawm qhov nqi ntiav li koj hais. Tom ntej no, xav tias yuav tsis muajj lawm. Tubki yov yuav niamtxiv lus, yuav ua neeg tsimtxiaj ces mloog niamtxiv lus cobqhia thaum lawv tseem muaj txoj sia. Niamtxiv tuag mam kom lwmtus neeg tuaj cobqhia, tsis tas tham txog. It is too late! Yog txiv cojxai txhob yuav nqi ntau^ mas yuav ntiav nws tuaj hais lus zoo rau sawvdaws mloog laug mho thiab. Cov tsimnyog tau nqi zog mas cov thawjlwm tubncig uas tuaj pab xyomcuab nruabnhub mhontuj txog nhub xaus.

   Current date/time is July 28th 2015, 3:21 am