Luag Ntxia Hmoob Yooj Yim

  Share
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Luag Ntxia Hmoob Yooj Yim

  Post by Davdub on February 14th 2010, 10:35 pm

  Nyob zoo ib tsoom phooj ywg, Part 1.


  Kuv yuav tham mentsi txhog peb cov hmoob ua lub neej tsi muaj tus thawj, Hmoob tsi muaj yam teev hawm, hmoob tsua muaj qhov kev khos mob nkeeg nkau xwb. Thaum lub ntuj tsim teb raug, hmoob yeej tsi paub xyov hmoob los qhov twg los tiam si, txij li 5000 xyoo tag los hmoob keeb kwm hai tseg hai tias, hmoob nyob ntawm av loj Suav teb, Hmoob yog ib cov neeg muaj keeb kawm zoo sib hlub sib pab, hmoob yog ib hai neeg zoo heev tiam si, hmoob tsi paub tiv thaiv hmoob nrim teb nrim chaws. Hmoob tau nrog ntau heev neeg sib ntau sib tuas lo txog rau tam sim no. Hmoob tej nrim teb nrim chaws poob tag rau yeeb ncuab tes.

  Hmoob thiaj li khiav ua sab ua suas tsi muaj chaws nyob, Hmoob mus nyob rau toj roob hauv pes. Hmoob tsi muaj tus thawj coj, Hmoob tsi muaj yam ntseeg yuav mus teev hawm, txij lis xyoos 1950 ntawd los mus, cov Missionary Fabkis thiaj li tuaj rau teb chaws Asian, tuaj mus nrhiav hmoob ntxia Hmoob los ntseeg Jesus. Hmoob muaj txuj zoo baum li ca los lawv tuaj dag hai tias, tej ntawd yog dab ntshwg nyhoog li xwb kom tsi txhob yuav, yog yuav ces Vaj Tswv yuav tsi kam yuav u mus lawm thiab, tiam si hmoob ruam heev hmoob tsi paub tus Vaj Tswv yog leej twg, cov fab kias coj Jesus daim duab tseem ntsia rau ntawm tus ntoos khaub lig liab ntsha tsuas los hmoob tsi paub hai tias, tus ntawd txhai li ca? qhov tiag ces twb yog tus dab ntxhwg nyoog ua luag tseem muab ntsia tes kom tuag mus thiab lawv cov neeg no yog hom neeg phem lim hiam tshaj plaws. Hmoob tsi muaj hlwb, Hmoob tsi paub hmoob ntseeg heev, Hmoob muab Hmoob tej pog koob yawg koob tej txuj cig ntaub ntawv rau cov neeg dag hlawv pov ntseg tag, ua kom hmoob tsi txhob muaj keeb kawm.


  Tam sim no tos hmoob tsi muaj puav pheej los yeeb vim yog hmoob tsi paub tsi ceev faj cov dab ntaws tuaj dag tau hmoob tej txuj hlawv tag tab si lawv muab khaws coj mus cia zoo chaws lawm. Thaum hmoob tsi paub lawm, lawv li muab los muag rov rau hmob siv. Tej lus hai tias, dab ntxwg nyoog nos puav leej yog cov neeg ntseeg Jesus yog tus rhawv tej lus phem no rau Hmoob siv txog tam sim no. Lawv muab cov hmoob ua tseem tsi tau ntseeg ua lawv ntxia tsi tau hus ua cov niag dab ntxwg nyoog, cov ua dab qhev, lawv li ma thiaj li yog tus Vaj Tswv tiag, lawv tuag ma lawv yuav mus nrog Vaj Tswv nyob, Hmoob tsi muaj hlwb, hmoob mus qog luag tej lus no lo rhuav tshem hmoob kwv hmoob tij Hmoob Neej Hmoob tsav. Mus teev hawm lawv tus neeg raug txim.. hai tias tus neeg ntawd yog Vaj tswv tso los, Hmoob txhua leej txhua tus mus quaj mus hawm hai tias nws tuag tam Hmoob, Hmoob ma muaj lub txim txaum.

  Nej xav saib, Hmoob nyob tau ntau txhiab xyoos raw keeb kwm nyob Suav teb, 5000 xyoo dhau los, Hmoob tsi tau nrog lub tebchaws twg sib ntau sib tuas, yog ua li ca Hmoob thiaj li tuas Jesus, ho muaj kev bam kev vinn. Peb Hmoob yog ib hom neeg tsi muaj hlwb nyiam yam luag twb tsim tau lawm es khaws siv xwb. Yog li no luag cov neeg txawj je thiaj li ntxia tau Hmoob yooj Yim.
  Luag cov muaj chaws teev hawm xws li Blog, Suav, Thaib, Cambodian. Luag muaj chaws teev hawm luag ntseeg ib yam luag muaj hlwb hluag je, hluag tsi ntxeev siab li Hmoob, Hmoob yog hom neeg luag ntxia tau yooj yim heev raws li keeb kawm hai tseg, Hmoob tsi pab Hmoob, Hmoob mus ntsaws luag tug luag ntxia tau Hmoob yooj yim, Niaj hnub no los tseem ua li qub yeej tsi hloov, Yog li Yawm Suab thiaj li rau txim rau hmoob kom txog rau thaum Hmoob mus plis ua Mab Suav tag, 100 xyoo tom ntej no mus Hmoob ploj tag hauv lub Tebchaws American, Fabkis, Canada, los yog cov tebchaws tawv dawb no Hmoob yuav ploj tag, cov tseem yuav muaj hmoob hai lus Hmoob yog cov tseem nyob rau Lao, Thai Land thiab Nyab laj mus rau suav teb tej lub nroog Hmoob nyob coob cov tebchaws hai no thiaj li tseem muaj Hmoob. Dua li tsi muaj hmoob lawm.  Last edited by Davdub on February 15th 2010, 8:41 pm; edited 2 times in total
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Luag Ntxia Hmoob Yooj Yim

  Post by Davdub on February 15th 2010, 8:35 pm

  Cov phooj ywg, tham los rau part 2

  Hmong nyob tej zos li nej pom ntawm nos, kuv yawm txiv piav hai tias, " thaum cov Fabkis muab cov hmoob ntes tuas tuag coob heev es txiv plig tuaj cheem rog", qhov ua txiv plig tuaj cheem rog vim luag tus nom yeej tso cov Missionary no tuaj, lus blog hai tias, "koom khoi", lub hmoob ma xyov yuav hai tias yog tuaj haub ntxias neeg los ntseeg, thaum no ces Txiv plig Nyiaj pov thiaj li tuaj rog cov hmoob nyob rau tej toj siab yam tsi hai txog nws lub tebchaws li lawm, tuaj nrog hmoob nyob muaj dab tsi lo noj dab tsi thiab muab xov rov rau Fabkis.

  Txij li ntawd ces thiaj li nrhiav tau ib cov tub hlua hmoob ua tus coj kev thiab tus tub txib rau nws. Txij li no los ces thiaj li qhia hmoob kom los ntseeg Vaj Tswv Jesus, Muab Jesus hus ua Vaj Tswv tus Tub. Thiaj li kom hmoob muab hmoob tej txuj tso pov tseg kom tag vim yog dab ntxwg nyoog. Yog li hmoob feem tsawg ua tsi paub qab hau puav leej los ntseg, tiam si kuj tsi muaj Hmoob ntseeg coob vim cov hmoob dawb puav leej tsi nyiam nrog Txiv plig vim lawv yeej paub hai tias yog nrog nws ces Nyab laj yuav nrhiav tuas pov tseg.

  Peb cov pog thiab cov yawg thiaj li piav tau ua ntuv zus lo hai tias, muaj ib tus huab tai nqi saum ntuj los cheem rog, nws tau los txog rau lub zos Naj Tuas, los ib pliag xwb ua li ca cia li tsi pom li lawm xyov yog txawj yas los yog ua li ca? Kuv yawg Txawj Xwm Vwj tham li no thiab. Qhov tiag ces yog cov laus lawv khwv heev lawv tsi ua tib zoo saib xwb Txiv Cheem rog twb caij nees rov qab lawm los hmoob tsi pom ces hmoob ntseeg hai tias yog Yawm Saub tso txiv Cheem rog los pab hmoob lawm tiag.

  Dhau li ntawd los cov Hmoob nyob rau pem tej toj roob thiaj li tau los kawm tus Vaj lug kub ua yog English hus hai tias bible, lawv tau los qhia txog Jesue rau cov hmoob feem tsawg ntawm cov hmoob tsi paub qab haus thiab tsi muaj tus thawj coj thiaj li koom siab los tseeg, cov tub hlua thiaj li los ua tus nrog coj cov hmoob, Tom qab ua Nyab laj tua yeej cov fabkis lawm, Nyab Laj thiaj li nrhiav ntes cov hmoob ua koom tes nrog Fabkis. Nyab laj thiaj li nte tau hmoob coob heev tsi paub yog lawv muab hmoob ua li ca lawm.

  Tom qab xyoo 60 los txog rau 70 hmoob muaj ib feem thiaj li muaj church rog lawv thiab vim yog los ntawm ntau pab Missionary tuaj rau Laos tuaj qhia txog bible rau hmoob kom hmoob lo tseeg, feem coob ntawm cov ntseeg ces puav leej yog cov hmoob leeg xwb cov hmoob dawb muaj tseeg heev. Peb Hmoob yog ib yom neeg tsi muaj peev xwm thiab nyiam ua phem rau nws cov neeg nws ua tsi tau phem rau nws tus yeeb ncuab qhov ua hmoob tsi muaj teb chaws nrog luag nyob ces zoo li tham tag los no.

  75, Hmoob khiav tawm hauv av Laos los ua thoj nam nyob rau Tebchaws Thaib, Hmoob thiaj li los koom siab los ntseeg bible coob heev tuaj lawm tsi hai cov hmoob dawb los yog cov hmoob leeg, ntxiv mus cov Missionary thiaj li kom hmoob koom nyiaj tsim tsa tau tsev teev ntuj hmoob tis lub npe li ntawd, lus American hai tias, "church", yog li no Hmoob thiaj li hloov Hmoob tej qub kev cais ua hus pog yawg los noj, qhov no thiaj li tso pov tseg ib feem. Tsi tag li cov kws khos mob tau hai rau cov nom thiab cov ua yuav tuaj rau txawv teb chaws kom muab sam noob qes. Muaj ib feem ntawm cov nom yeej tau muab sam noob qes tag lawm vim tuaj rau lub tebchaw luag hai tias, teb chaws zab.

  Thaum no, cov neeg txawv teb chaws thiaj li muaj qhov khoo can to neeg mus txawv tebchaws. Thaum cov neeg txawv teb chaws tso cai tos hmoob ces Hmoob feem coob thiaj li tuaj rau tsawv tebchaws tag, muaj ib feem tsawg tsi kam tuaj thiaj li mus ua Hmoob Thaib lawm. Cov Hmoob tuaj rau lub tebchaws American no ces thiaj li tuaj ua lub neej kho siab khuav. Tom qab no cov hmoob kawm txawj lawm Hmoob thiaj li tsi nyuab siab thiab nrhiav tau rau Hmoob tsev neeg noj.

  Tiam si, cov Hmoob mus church los tseem ua ntau pab ntau pawg, nyia muaj nyias cov ntseeg, nyia muaj nyia tus Vajtswv, sawv daws koom ib tus Jesus xwb los nyia muaj nyia qhov ntseeg. Cov mus church tau cai kwv tij neej tsas cov ua tsi mus church los txog rau tam si no los tseem ua li ntawd thiab. Cov lus Vaj tswv tau qhia rau cov neeg ntseeg church hai rau cov tsi ntseeg church yog ua dab qhev thiab yog dab ntxwg nyoog cov lus no puav leej yog tshwm sim los ntawm cov neeg feem tsawg ua mus teev hawm Jesus yog cov hai cov lus no txhuas hnub txhua hmog yog hai txog cov dab ntxwg nyoog ces yog cem txog cov tsi mus church. Cov lus tham no yog documentary los ntawm hmoob history ua hmoob tau tsim muaj los lawm.  Guest
  Guest

  Re: Luag Ntxia Hmoob Yooj Yim

  Post by Guest on February 20th 2010, 10:28 am

  Documentary 2004/2008

  Hmoob cov tub kawm ntawv tiav bachelor thiab cov tau diploma, hom neeg kuv tseem tab tom yuav piav no rau nej tau paub tej keeb kawm nyob rau huv lub Tebchaws american. Cov nroog muaj teeb meem heev ces yog cov nroog muaj hmoob nyob coob heev, raws li paub thiab yuav hai tawm rau lub ntiaj teb no kom paub txog txoj kev nyob noj rau hauv lub tebchaws American no nws ho mus zoo li ca. Cov kuv tham yog cov neeg ua lawv kawm tau los ua refinance yuav vaj tsev, muag life insurance, modify lo yog loan rau cov niam txiv pej xeem hmoob.

  Cov lus tseem tab tom tham no, tshwm sim rau xyoo 2004. Muaj ntau pab neeg tuaj mus ntxia cov niam txiv kwv tij neej tsas ua yog tus owner ntawm lawv lub tsev kom muab nws lub tsev refinance. Tus Agent ntaws tuaj hai rau tus owner hai tias, "koj ca yuav tsi txawj siv nyiaj?, yog koj muab koj lub tsev rau kuv ua refinance rau koj los yog muab rho nyiaj ntawm hauv koj lub tsev los cia rau hauv bank los yog coj los yuav duas ib lub tsev los yog coj los cash koj cov tseb ua koj tseem them tsi tau tag ntawd muab nws them kom tag". yog li no, yus tsi kam los nws yeej tsi mus tsev li nws yuav ntxia kom tau ntawm yus xwb ma nws li mus tsev.

  Yog tus Agent no ntxia tsi tau los next couple of day nws rov hus xov tooj tuaj dua, yam yus yeej tsi welcome los nws yeej ua dev leg hus xov tooj duas, yus tsi nyiam thiab tsi kam los nws ntxia tag zog ua tus dab ntxwg nyoog ua kom yus xwb rau nws ces lees hai tias, ok ua los ua. Yog li no cov hmoob thiaj li tau ua coob heev yog los ntawm refinanced. Thaum ua refinancing lawm ces tus Agent hai tias, tus ntxiv ntawm, "qhov zoo ma muab ua qhov short term them qhov option pay xwb ma, ua li 3,4,5, mus rau 10 xyoo. Qhov zoo ma koj ua li 3 xyoo xwb yog thaum koj lub tsev muaj equity ntau lawm ces sale?"..

  Thaum, tus Agent hai no ces tus owner tsi paub ua zaj twg cia li ua raw nws hai. Thaum ua tej ntaub ntawv tiav tag lawm tsi ntev li ib lub xyoo tom qab xwb tej interest pib up tuaj ntau zuj zus li lawm. Txog kiag rau 3 xyoo li daim ntawv cog tseg, tus interest up 3 npaug ntxiv. Yog li no, hmoov ho tsi muaj ces tej vaj tsev ho poob nqi qi heev lawm yuav rov refinance los tsi muaj value lawm rov refinance tsi tau lawmyog li no tej vaj tsev thiaj li tau tso pov tsev 90% ntawm cov hmoob tej vaj tsev tso pov tseg tag.

  Tej kev poob peev li no los yog lo ntawm cov nyuag dab ntxwg nyoos no tuaj dag ntxia niam txiv pej xeem los yog nws niam nws txiv nws kwv nws tij poob tag. cov Phooj ywg kwv tij neej tsas, nej los nrog xav txog cov nyuag dab no saib pua tsim nyog lawv tuaj dag sawv daws lawm?. Tsi tag li los tseem muaj ib pab thiab. pab no ma yog pab mus uas suav qhev muag tseb ToYoTa, lawv mus ua qhev muag tseb ToYoTa rau luag lwm heev neeg, Nws ma tuaj Advertise tuaj ntxia hmoob neej hmoob tsav mus yuav tseb kom nws tau commissions, nws tau ib kis xwb los nws yeej muaj peev xwv ntxia kom tau hmoob mus yuav American tej tseb. Tam sim no cov neeg no tseem ntxia hmoob tag zoo. Nyob rau Fresno, Selma, Sacramento, MN thiab ntau thaj chaws muaj hmoob nyob. Nej xav saib pua tsim nyog cov nyuag dag no mus ua hauj lawm es yuav ntxias peb hmoob mus txawb American? thov kom cov nyuag Hmoob ruam no. Tsi zoom ua dev dag ntxias peb hmoob mus ntxiv lawm.

  Yog ua li ca ho tsi mus ntxia kom hmoob mus yuav hmoob li? thiab yog li ca ho tsi mus tsim ib lub Dealer ToYoTa hmuag tseb es mam li kom Hmoob mus pab hmoob?


  Guest
  Guest

  Re: Luag Ntxia Hmoob Yooj Yim

  Post by Guest on December 21st 2010, 5:49 pm

  Piav Txog Ib Pab Tribe Nws muaj nws qhov believed

  Zoosiab rau tag drog rau cov members thiab cov Guest ua nej tuaj nyeem,

  Cov phooj ywg, hai txog ntawm txoj kev ntseeg, peb hmoob yeej ib txwm tsi muaj tej ntawd tsua yog mam li mus xyaum nrog luag lwm heev neeg ntseeg xwb. Hai txog lo lus (Qhua) yog Guest, (DAB) yog devil. Ob lo lus nov peb hmoob yeej ib tswm tsi nyiam siv thiab yeej tsi hai, 2 lo lus nov tsua yog hai ces yog tsi nyiam leej twg lo yog ntxub leej twg ces thiaj li hai tias niag (DAB) ho hai txog ntawm tus (Qhuas) Guest lo lus nov nws yog ib tus neeg sab draum lawm nws tuaj ua qhua lo yog Guest tuaj visit xwb tej zaum might be neeg txom nyem or tus neeg phem lo tsi paub cov lau ib txwm tsi nyiam li thiab. Los lus dab qhuas. Yog ib lo lus tsi zoo thiab phem tshaj plaws ua sawvdaws tsi nyiam thiab yeej tsi siv. Tsua yog cov niam cov txiv ua lawv tsi muaj kev kawm lawv thiaj li hai cov lus nov los ntawm cov Sib fwb ua mus rau txoj kev ntseeg tshiab.

  Ib yam li lo lus. (Lawb Dab) lo lus no nws tawm lo ntawm cov txiv plig neeg txawv teb chaws ua tuaj recruited cov hmoob mus ntseeg lawv txoj ces lawv thiaj li siv cov lus li nov lo tawm tsam rau kom cov mus tseeg paub hai tias cov ua tseem tsi tau lo caum lawv qab yog dab. Tej lus no puav leej tawm lo ntawm cov neeg txawj je qhia tej lus phem no rau cov members kom hai cov lus tsi zoo qhov tiag tsi muaj dab txawm cov ntseeg thiab tsi ntseeg lo yeej tsi nyiam dab kiag.

  Hai txog rau ntawm peb cov neeg ua ntseeg heev lawm es lawv rov tsi paub txog lawv tawm qhov twg lo ua ntej, lawv rov qab muab lawv niam lawv txiv lawv kwv lawv tij hus ua Dab. Lo yog ua Dab qhiav, cov nov lawv tseem nyob rau level qi heev lawv paub tsi txog txoj kev ntseeg thiab lawv tus Pastor yog tus teaching lawv tej lus phem rov qab tawm tsam lawv pab neeg.

  Cov neeg paub qab hau thiab txawj je lawv tsi hai cov lus ntaws lawv puav leej hloov tej lus ntawd tag li lawm. Tsi muaj dab rau ob pawg, pawg tseeg Jesus thiab pawg tsi mus Jesue lo puav leej tsi yog (DAB)

  Cov lus tsi zoo yog cov lus luag tej neeg txawv teb chaws muab cov lus tsi zoo lo qhia kom u cov neeg rov tawm tsam nws pab neeg kom txhob sib haum xeeb thiab kom mus ntseeg luag tug kom tag kom thaum kawg cov neeg feem tsawg ploj mus kom tag rau hauv lub qab ntuj nov. Kom luag cov ntawd muaj tag drog txhua yam. Kuv cov lus no yog ib cov lus muab lo ntawm kuv lub idea thiab paub zoo txog txoj kev ntseeg thiab txoj kev mus hloov dua txoj tshiab.

  Txawm mus hloov dua txoj tshiab lawm lo yeej ok tag dro rau tus neeg ua nws nyiam. Tab si kom paub meej meej hai tias txojkev tseeg yuav tsum ntseeg yam zoo xwb yam luag ntxia kom sawv daws tsi txhob nyob tau ua pab ua pawg qhov no yuav tau muaj lub hlwb thiab paub kom tob txog txoj kev luag yuav ua kom yus cov neeg tsawg ploj mus kom tag thaum kawg kom luag muaj thiab luag tau txhua yam.

  Tamsim nov cov neeg ua yog Pastor Hmoob tig rov qab lo pom tej kev kuv tham no lawm lawv rov qab tso cov lus phem ua lawv ib txwm siv, thiab hai qhia rau lawv cov members hai tias Dab thiab ntxwg nyoog no tseg tag lawm. Tab si cov member qee leej ua tseem tsi tau paub qab hau thiaj li tseem pheej coj tus yam ntxwv ntawd nkau xwb.

  Nyob rau hauv forum nov (Vamntxhawg) yog ib tus former Pastor Church lo tau ntau lub xyoo. Raws li nws tau sau lus nrog kuv sib share, nws twb tso nws txoj kev ntawd tseg lawm vim nws paub thiab pom tseeb txog tej kev piam sij thiab txoj kev luag ntsia yus cov neeg tsi muaj hlwb hau rov qab tawm tsam yus cov neeg ua ntuv zus.

  Nyob rau Fresno Pastor Lis Kuam lo puav leej yog Pastor thiab thaum nws nrog luag cov ntseeg mus ntseeg thiab kawm tag lawv tej kev ntseeg lawm thaum nws mus txog rau theem kuv piav no nws paub zoo thaum kawg nws hai tias yus rov qab muab yuscov neeg rhuav tshem li ntawd nws yog ib qhov kev tsi zoo thiab lub ntuj yuav rau txim yog li nws thiaj li lo ua tus neeg nyob rau hauv drub drab (neutral) nws lo qhia txog hmoob txoj kev zoo thiab hmoob txoj kev Culture.

  Hai txog txoj kev ntseeg ntawm kuv tus kheej kuv hai meej hai tias kuv tsi ntseeg leej twg hai kuv ntseeg kuv tus kheej rau qhov zoo xwb yog yus coj zoo ua zoo ces kuv tau vaj tswv tsoj lug zoo xwb yog ua phem coj tsi zoo coj tsi ncaj ces tau txoj kev txog kev txhaum xwb.

  Txua yam phem thiab zoo lo ntawm yus tus tib neeg nkau. Ntawm kuv tus kheej kuv ntseeg thiab thov lo yog hawm (pray) ma yog lo ntawm tus neeg muab txoj sia rau kuv thiab lub ntuj muab air rau kuv thiab daim av ua cia kuv ua noj yug kuv txoj sia kom kuv muaj life or ua neeg nyob. Qhov no yog qhov kev ntseeg ntawm kuv xwb ho yuav mus mloog luag cov neeg muaj hlawb txawj je cov nov ces lawv yuav qhia kom yus rov qab los tawm tsam yus pab pawg qhov no yog ib lub tswv yim tsi zoo.

  Last edited by TubHmoob on December 22nd 2010, 2:00 am; edited 1 time in total

  Guest
  Guest

  Re: Luag Ntxia Hmoob Yooj Yim

  Post by Guest on December 22nd 2010, 1:16 am

  Piav txua ntxiv txog rau txoj kev njeeg thib txoj kev tsi paub qab hau es rov qab drog tus yeeb ncuab tawm tsem yus pab neeg.

  Nyob rau lub qab ntuj nov hai txog cov kev ntseeg muaj ntau yam njeeg thiab muaj ntau pab neeg. Cev kev njeeg no nws yog ib qhov kev sib tawm tsam lo yog kev sib ntau sib tua ua ntuv zu lo txog rau tam sim nov. Txua yam phem ua tsi zoo ces tawm lo ntawm cov neeg ntseeg Jesus rov lo tawm tsam nws niam nws txiv nws kwv nws tij ua tsi tau lo tseeg Jesus. Thaum tus Txiv plig tuaj recruited tau koj yim tsev neeg lawm nws yuav hai rau koj ntau yam kom koj muab koj niam koj txiv tej ntaub ntawv ua koj niam koj txiv preserved lo ntau tiam kom muab hlawv kom tag vim tej ntawd yog dag ntxwg nyoog xwb tsi txhob cia nyob.

  Cov neeg toj roob ua tsi paub qab hau thiab tsi muaj tus zoo thawj coj nws tau muab txhau yam hlawv pov tseg li tus txiv plig tau hai thiab tus neeg ua lo lawv tej culture ntawm yus ntiag tug ntawd nws lo ntuas lus phem txhua yam rau thaum nws muab tej thaj neeb los yog txhau yam koj muam hlawv pov tseg.

  Tus txiv plig lo yog tus pastor ntawd yuav cog lus rau tus neeg ua mus hloov rau txoj kev ntseeg tshiab kom nws yuav tau cog lus thiab tsi txhob txeev siab rau VajTswv. Tus neeg ua mus tseeg ntawd twb tsi paub hai tias vaj tswv yog leej twg thiab nyob qhov twg. Luag twb muab kiag tus duab Jesus tseem ntsia ntawm tus ntoos khaub lig ua ntshav tseem liab vog rau nws pom thiab nws saibi lo nws tseem tsi paub thiab tseem njeeg kawg nkau tsi tag li tseem muab daim duab Juses coj lo dai rau pem hauv plag. Yam ua nws dig muag ua nws paub tsi txog hai tias yog dab tsi tiag, tus neeg tsi muaj hlwb tiab dig muag ces luag tuaj ntxia tau yooj yim kawg kiag nws txawm tsi muaj ib lo lus twg yuav nug thiab tawm tsam tus yeeb ncuab ua yuav tuaj drhuav tsem yus lub neej tsoj siab lo yog lus English hai tias culture no kom ploj mus. Kom cov neeg feem tsawg cia li ploj twj ywm rau hauv ntiaj teb no kom tsi pom ntxiv lawm, tej lus tham no muaj tseeb thiab tsi tau hai dag rau sawv daws nyeem tab si tus muaj hlwb paub qab hau ces luag tsi mus thiab luag sab draum tuaj mus haub ntxia tsi tau tab si cov tsi muaj hlwb hau ces luag ntxia tau yooj yim heev.

  Vamntxawg
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2008-09-12

  Character Sheet
   :

  Re: Luag Ntxia Hmoob Yooj Yim

  Post by Vamntxawg on December 22nd 2010, 8:20 pm
  Tubhmoob, hais txog zaj no mas nyias taus nyias ua kom puv nyias lub hnab ris xwb. Kev nrhiav noj nrhiav haus ces yeej kawg yuav tau dag npaum no thiaj tau noj, txawm yuav yog tus vajtswv kiag los yeej yuav tau dag thiaj tau noj, piv txwv li vajtswv bible kiag los twb yuav tau dag hais tias tso nyiaj rau saum ntuj ceebtsheej thiaj tsis muaj tubsab los yog xeb noj. Koj mus nrhiav haujlwm los yog koj tsis dag ces tus tswv company yeej tsis xav txais koj ua haujlwm thiab. dag noj tag xam tau, tsuav txhob tua neeg npog nroj ntsuab xwb. tus vajtswv bible kiag twb ua navpoob, tua 2 niam txiv muag liaj muag teb pov tseg es yuav nkawd cov nyiaj. Tabsi peb txhob ua li tus vajtswv bible no ua nawb.

  Yog lawm os Vamntxawg,

  Ua neeg nyob ce koj lo yog vajtswv,kuv lo yog vajtswv. Tsimuaj ib tus twg yog vajtswv tsua yog tus tsim lub ntuj daim av thiab tus tsim tib neeg txhua yam. Kuv li kuv yeej tseeg kuv tus kheej kom ua zoo li ua tau xwb yog tsi ua zoo ces thaum mus hlob kav hlau ces hnub ntawd yog tau txai kev txog kev txhaum.

  Vamntxawg
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2008-09-12

  Character Sheet
   :

  Re: Luag Ntxia Hmoob Yooj Yim

  Post by Vamntxawg on December 22nd 2010, 9:11 pm  Davdub, qhov uas peb sab Asia raug cov tawv dawb no contral tau ntau pua xyoo, twb yog tim txoj kev cai christian no ntag, thaum xub thawj ces yog lawv tuaj mus khuxasnas kev cai ntseeg yesxus, lawv muab nyiaj txiag tuaj mus muas neeg, muab nyiaj tuaj mus xiab yus tus huab tais, thaum no huabtais tso cai lawv tuaj nyob, ntev mus ntev tuaj ces lawv pajkaj yuav thaj av lawm ntag, xws li suavteb, nyablajteb nplogteb, khabmeemteb. Tham mas yuav siv ntau hnub thiab yuav siv koj cov page no ntau heev, yog li caw nej mus nyeem hauv tsev khaws ntawv uas nyob hauv suav teb, nyablajteb. Cov fabkis nyob pem suav dag hais tias cia lawv los qhia kev cai yesxus rau nyablaj 75 xyoo xwb lawv rov qab, lawv tuaj nyob thiab nyob ces cia li pajkaj yuav av. Suav teb los ib yam nkaus. Thaum koj yuav caum cov neeg no tawm tsis yoojyim li lawm vim muaj ib nrab neeg ntseeg txoj kev cai no, cov neeg dawb tawv no siv cov neeg ntawd rov tua nws haiv neeg. Nej puas pom hais tias sab Asia yog neeg dawb tawv tua yeej es thiaj tau contral; No, no, yesxus tua yeej xwb nawb. peb pojkoob yawmtxwv tsis hais pem suav khiav los ti nkaus nplog muag metub menyuam los yug cov neeg dawbtawv no. Txhob xav hais tias ntseeg yesxus lawm ces tsis ua leej twg qhev, lub teb chaws twg ntseeg yesxus lawm ces rov ua cov dawb tawv no qhev dua xwb, pob nyiaj uas lub teb chaws ntawd tso yog xa mus rau tim rom uas yog Italy lub teb chaws, cov christian uas 35000 lub church no yog cov dawb tawv tsim tawm, cov nyiaj ntawd yuav xa mus rau nram lub hauv pau loj uaqs yog cov neeg dawb tawv tug thiab xwb. peb rov ua qhev npaum qub
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Luag Ntxia Hmoob Yooj Yim

  Post by Vajhuamsibluag on December 22nd 2010, 11:45 pm


  Tim tej teebmeem Christian no es tog Communist thiaj tsimtxom Hmoob ualuaj los mas.
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Luag Ntxia Hmoob Yooj Yim

  Post by Davdub on December 23rd 2010, 11:50 am


  1956

  Yog lawm, vim cov Hmoob nyob ntuj qub qab lawv tsi muaj lub zeem muag deb ces yog ib tus neeg txawv tuj xwb lawv raug nyhav heev thiab muab tus neeg taws tsaw rau qhov chaws siab heev tsi tag li tseem sib pab kwv tus neeg ntawd nce toj nqe taug. Hmoob ma yeej xam tsi pom txoj kev deb kiag tsi tag li hmoob tsi paub qab hau tsi muaj tus zoo thawj coj tsi muaj kev kawm tsi paub txog lub qab ntuj nov zoo li ca. Hmoob tseem ntseeg txhog tej yam ua yus twb ua tsi tau thiab twb tsi pom lo muab tej ntawd lo sib hem lo dag rau zej zog.

  Hmoob yav thaum ub lo yog cov tam sim nov tsi hai pab twg lo lub zeem muag yeej tsi muaj. Hai tau puav leej ua tsi tau tham drov heev tab si thaum pib kiag ces yeej tuag e lawm xwb.

  Caws nej saib tau lub caij Fabkis ua rog nrog rau cov North Vietnam, Touby LyFong nws ua ib tug zoo nraug ncig rau ub rau nov xwb nws twb tsi tau nrog cov cov yeeb ncuab sib tau kiag li xyov nws pua paub phom zoo li ca.
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Luag Ntxia Hmoob Yooj Yim

  Post by Davdub on December 23rd 2010, 1:09 pm

  avatar
  Tubzoonraug

  Registration date : 2009-12-15

  Re: Luag Ntxia Hmoob Yooj Yim

  Post by Tubzoonraug on June 18th 2011, 8:42 am