Piav Txog Kuv Tus Kheej

  Share

  sengpor

  Registration date : 2016-03-15

  Piav Txog Kuv Tus Kheej

  Post by sengpor on October 26th 2016, 12:27 am

  Nyob zoo cov phoojywg sawv daws, 
  Kuv hu Xeeb Lauj nyob rau Laos, kuv twb tuaj ua member rau hauv hmongza no ntev lawm vim kuv tau raug xa mus kawm ntawv rau ib lub tebchaws uas tsis muaj hmoob li yog li ntawv kuv thiaj kho siab heev es thiaj xyaum sau pajhuam coj los tso rau hauv no rau ntau leej tau nyeem. Nej cov nyeem nyeem kuv cov pojhuam tej zaum nej kuj yuav nco tau kuv tabsis kuv tsis muaj sijhawm yuav tuaj piav kuv tus kheej rau nej paub xwb.

  Kuv yog ib tug me nyuam hmoob yug thiab loj nyob pem roob, kuv txiv yog lawv ua liaj ua teb, yug nyuj yug nees coj los siv rau hauv peb lub cuab yim neej. Tabsis kuv txiv tau hais rau kuv tias: me tub koj rau rau siab kawm ntawv es txawm khwv npaum cas los kuv mam li txhawb koj kawm. Yog li ntawv kuv thiaj rau siab kawm heev, thaum kuv kawm nyob rau high school kuv kuj yog ib tug uas kawm tau lus English zoo heev tsis tas li ntawv kuv los kuj tau 2nd honor best in Mathematics nyob rau lub nroog moos loob Laos. Tom qab ntawv kuv tau mus nrog kuv cov phoojywg coob coob leej ua ke ces kuv cia li xyaum ua ib tug neeg nyiam haus dej haus cawv, twv txiaj yuam pov txhua txhua hmo, txhua hnub.  Ua rau kuv tsis xav saib ntawv, tsis xav mus kawm ntawv. Thaum kawg kuv thiaj li kawm ntawv tsis tau zoo tsuas yog tab tom pass high school grade xwb. Yog li ntawv thaum kuv hnov tias muaj neeg hais lus saib tsis taus kuv hais tias: yawg no ob peb xyoos dhau los neeg hwm kawg tabsis zeg no ces tag li lawm lauj. Hnov neeg hais kuv zom zaws ua rau kuv txaj muag heev li. Kuv tau txiav txim siab hloov kuv tus kheej ntau ntau zaus tiamsis kuv hloov tsis tau li. Vim kuv tu siab heev, kuv thiaj xav tias kuv yuav tuaj rau hauv Vientiane es tuaj nrhiav haujlwm ua, kuv thiaj tuaj nyob rau hauv ib tug yawm yij tsev uas lawv yog ib co ntseeg Vajtswv. Vim kuv txoj kev xav hloov kuv lub neej kuv thiaj tau los kawm paub kev kawm ua neeg zoo hauv cov ntseeg, ces thaum kawg kuv thiaj txiav txim siab los ntseeg Vajtswv.

  Tom qab ntawv kuj muaj cov ntseeg li scholarship los sponsor kuv mus kawm English ntxiv nyob rau tebchaws Cambodia tau 2 xyoos, ces kuv rov los tsev los nrog kuv niam thiab kuv txiv nkawv nyob tau ib xyoos vim nkawv los kuj los ntseeg Vajtswv lawm thiab ces kuv zoo siab heev. Tom qab ntawv kuv thiaj rov tau scholarship mus kawm rau tebchaws Philippines mus kawm Bachelor of Science in Nursing (BSN). Txog xyoo 2014 kuv thiaj li kawm tas kuv li Bachelor degree uas yog npaj yuav mus kawm ntxiv Medical Doctor rau Loma Linda University, California, USA. Tiamsis hmoov tsis muaj ua ntej kuv txais kuv daim bachelor degree li 7 hnub kuv niam tau mob hnyav ces cia li tau tso peb tseg lawm. Yog li ntawv kuv thiaj txiav txim siab rov qab los rau hauv Laos es thiaj tsis mus kawm ntxiv medical doctor lawm. Vim kuv yuav los hlub los nrog kuv txiv nyob.

  Kuj yog ib qho tsis poob peev, kuv los ua haujlwm rau hauv International Non-Government Organization (INGO) lawv kuj ho pab kuv kawm ntxiv kuv li Master in public Health uas yog tab tom yuav tiav rau xyoo tom ntej no. Ces xyoo no kuv ho rov qab tau ib qho scholarship tuaj Australia tuaj, mus kawm medical doctor (Orthopedic Surgeon). Tabsis kuv twb muaj pojniam me nyuam lawm, es kuv tsuas yog tau scholarship los pab kuv tus kheej xwb kuv yuav tsis kam ncaim lawv mus kawm es tso lawv tseg rau tim Laos no yam nyob kho siab khuav. Vim kuv yuav mus xyoo 2018-2021 ces ntshe yuav ntev heev li.

  Yog li ntawv kuv thiaj li tau thov kuv ib tug qub sponsor nyob tau teb chaws Singapore uas yog ib tug neeg kuv ntseeg siab thiab ib txwm pab kuv saib nws puas kam pab kuv pojniam mus kawm Pharmacy es peb thiaj tau mus kawm ua ke txawv tebchaws. Tabsis nws teb kuv hais tias: Me tub kuv laus lawm kuv tsis xav yuav muab nyiaj los pab koj tas li lawm, tabsis yog koj xav kom koj pab tau koj poj niam nrog koj mus kawm ua ke no ces kuv mam li qhia koj los nrog kuv ua lag luam online (Online Business). Yog li ntawv kuv yeej tsis paub dabtsi txog business li tabsis kuv ntseeg nws ces kuv thiaj txiav txim siab los nrog nws ua online business rau hauv www.elken.com tau ib lub hlis ntau no. Kuv kuj tsis xav tias kuv yuav muaj chaw tau nyiaj vim kuv tsis paub tias xyov yuav ua li cas thiaj tau. Tabsis ua tsaug cov sponsor uas pab kuv thiab txhawb kuv lub zog tas li. Txawm tias kuv khwv online tau nyiaj me me li ib hlis $300-$400 xwb los zoo dua qhov nyob dawb after work. Kuv yuav rau rau siab siv sijhawm part time los khwv es saib kuv coj puas tau kuv pojniam nrog kuv mus kawm txawv tebchaws ua ke, tejzaum wb yuav mus rau tebchaws India los sis Philippines dua. 

  Kuv yog ib tug tub uas khwv heev li vim tag nrho kuv tsev neeg ntsia ntsoov kuv xwb. Txhua hnub kuv tsis muaj sijhawm tau so li. 8:00 AM - 5:00 PM kuv ua haujlwm rau INGO, 5:00 PM-6:00 PM kuv kawm kuv li Master in Public Health, 6:30 PM - 8:30 PM kuv ua online business hauv computer. Tabsis kuv ntseeg tau tias rau rau siab khwv zeg no thaum yus tseem hluas tseem muaj zog, lwm hnub yus laus lawm yus thiaj tau so. Kuv txoj kev cia siab yog kuv xav los tsim kom tau ib lub tsev kho mob hmoob rau hauv Laos ua ntej kuv ncaim lub ntiaj teb no mus. Thov peb sawv daws tshwj xeeb cov tub ntxhais hluas txhob maj tag kev cia siab, rau rau siab kawm, rau siab khwv ib hnub peb yeej yuav tsum caum cuag luag xwb. 
  Xeeb Lau:
  sengphor@hotmail.com
  avatar
  Tubzoonraug

  Registration date : 2009-12-15

  Re: Piav Txog Kuv Tus Kheej

  Post by Tubzoonraug on October 26th 2016, 5:00 pm

  Ua tsaug ntau rau koj lub topic telling about you self. Kuv zoosiab hai tias koj kuj yog ib tug kwv kawm ntawv tau zoo heev thiab English koj yeej paub zoo. Hai txog tej kev ua koj mentioned me ntsi txog kev ua si ntawd ma yog yus mus yaws pab neeg ua nws nyiam ua si ce yus yeej kawg nrog lawv ua li ntawd lawm txawm yus tsi mus tsi ua lo lawv yaum ntau zau ce muaj ib zaug cia li mus lawm.

  Yog muab Kuv mus tau Toj Xeem wb piv rau nej cov kwv ma wb tsi paub English li os. Vim wb tsi kawm ntawv, tuaj rau USA nov tau 36 xyoo ce tsua yog mus lawm ESL nws yog English as second Language lawm xwb. qhov tsi kawm ma kuj yog muaj family lawm ce yog mus kawm tsi muaj noj tsi muaj haus tsi muaj vaj tsi muaj tsev ce kawg ua ib siab tsi kawm e mus nrhiav noj lo pab tsev neeg lawm xwb.

  Hai txog skill ma kuj kawm ua dog pe dig li thiab kuv paub ib qhov me ntsi thiab ma tab si yauv kom kawv tiav ib qhov dab tsi hauv College lo yog hauv University ce yeej yog NONE.

  Tab si kuv lo kuv txhawb kuv tej tub kis tej ntxhai lawv kuj kawm ntawv zoo heev kuj tiav coob leej yog 4 xyoo mus rau register Nurse lawm thiab ce lawv kuj tsi txom nyem lawm. Yog muaj 3 tug tseem yau tsi tau muaj neej ma kuv tseem yog tus saib xyua thiab taking care of lawv thiab.

  Brother, zoo heev tau nyeem koj tus kheej qhov lus qhia txog koj tus kheej nawb. Xav hai tias, muaj ib hnub peb yeej yuav sib ntsib xwb.


  sengpor

  Registration date : 2016-03-15

  Re: Piav Txog Kuv Tus Kheej

  Post by sengpor on October 26th 2016, 6:15 pm

  Tubzoonraug wrote:Ua tsaug ntau rau koj   lub topic telling about you self.  Kuv zoosiab hai tias koj kuj yog ib tug kwv kawm ntawv tau zoo heev thiab English koj yeej paub zoo.  Hai txog tej kev ua  koj mentioned me ntsi txog kev ua si ntawd ma yog yus mus yaws pab neeg ua nws nyiam ua si ce yus yeej kawg nrog lawv ua li ntawd lawm txawm yus tsi mus tsi ua lo lawv yaum ntau zau ce muaj ib zaug cia li mus lawm.

  Yog muab Kuv  mus tau Toj Xeem wb piv rau nej cov kwv ma  wb tsi paub English li os. Vim wb tsi kawm ntawv, tuaj rau USA nov tau 36 xyoo ce tsua yog mus lawm ESL  nws yog English as second Language lawm xwb.   qhov tsi kawm ma kuj yog muaj  family lawm ce yog mus kawm tsi muaj noj tsi muaj haus tsi muaj vaj tsi muaj tsev ce kawg ua ib siab tsi kawm e mus nrhiav noj lo pab tsev neeg lawm xwb.

  Hai txog skill ma kuj kawm ua dog pe dig li thiab kuv paub   ib qhov me ntsi thiab ma tab si yauv kom  kawv tiav ib qhov dab tsi hauv College lo yog hauv University ce yeej yog NONE.

  Tab si kuv lo kuv txhawb kuv tej tub kis tej ntxhai lawv kuj kawm ntawv zoo heev  kuj tiav coob leej yog 4 xyoo mus rau register Nurse lawm thiab ce lawv kuj  tsi txom nyem lawm. Yog muaj  3 tug tseem yau tsi tau muaj neej ma kuv tseem yog tus saib xyua thiab  taking care of lawv thiab.

  Brother, zoo heev tau nyeem koj tus kheej qhov lus qhia txog koj tus kheej nawb. Xav hai tias, muaj ib hnub peb yeej yuav sib ntsib xwb.

  Ua tsaug os tubzoonraug,

  Lam muab sau cia rau hauv no nyob nyob tas yus lawm los cov yau lawv thiaj tau nyeem txog yus txoj kev khwv os
  avatar
  Tubzoonraug

  Registration date : 2009-12-15

  Re: Piav Txog Kuv Tus Kheej

  Post by Tubzoonraug on October 26th 2016, 6:42 pm

  Yog li lawm os,  Kuv lo yeej xav li ntawd thiab tiag.  Tsua ntshai hai tias tej niag forum nov pua nyob ntev rau peb tau siv lo yog nyob  kom ntau ntau  xyoo. Yog nyob ntau xyoo ma haj yam zoo.


  Sponsored content

  Re: Piav Txog Kuv Tus Kheej

  Post by Sponsored content


   Current date/time is December 18th 2018, 7:13 pm